Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Učme sa z Božieho slova

Prečo by sme mali používať Božie meno?

Prečo by sme mali používať Božie meno?

Tento článok sa venuje otázkam, ktoré ste si už možno položili. Ukazuje, kde na ne môžete nájsť odpoveď vo svojej Biblii. Jehovovi svedkovia sa s vami o týchto odpovediach radi porozprávajú.

1. Prečo si Boh dal meno?

Určite ste radi, keď vás druhí oslovujú vaším osobným menom a nehovoria vám len „pane“ alebo „pani“. Vaše meno vás odlišuje od ostatných ľudí. Boh je označovaný takými titulmi ako „Zvrchovaný Pán“, „Všemohúci Boh“ a „Vznešený Stvoriteľ“. (1. Mojžišova 15:2; 17:1; Kazateľ 12:1) Ale okrem toho si dal aj meno, aby nám pomohol vytvoriť si k nemu osobný vzťah. Božie osobné meno je Jehova. (Prečítajte si Izaiáša 42:8.)

Hoci mnohí prekladatelia Biblie nahradili Božie meno takými výrazmi ako „Boh“, „Pán“ alebo „Hospodin“, toto meno sa v starovekých hebrejských rukopisoch Biblie nachádza takmer 7 000-krát. Je teda očividné, že Boh chce, aby ľudia poznali jeho meno. (Prečítajte si Izaiáša 12:4.)

2. Prečo je dôležité poznať Božie meno?

Poznať Božie meno znamená viac než len vedieť, ako znie. Znamená to poznať Božiu osobnosť a mať k Bohu blízky vzťah. Meno Jehova znamená „Pôsobí, že sa stane“. Význam Božieho mena je pre nás zárukou, že Boh sa stane čímkoľvek, čo je potrebné, aby splnil svoje predsavzatie. Poznať Božie meno teda znamená veriť, že Boh splní svoje sľuby. (Žalm 9:10) Takáto viera podnecuje človeka dôverovať Bohu a dávať ho na prvé miesto v živote. Ľudí, ktorí poznajú Božie meno a používajú ho, bude Boh Jehova chrániť. (Prečítajte si Žalm 91:14.)

  3. Prečo Boh chce, aby ľudia poznali jeho meno?

Boh chce, aby ľudia poznali jeho meno, lebo je to na ich úžitok. Vďaka tomu sa môžu stať jeho priateľmi a môžu mať vyhliadku na večný život. Nie div, že Jehova chce, aby sme hovorili o jeho mene druhým! (Prečítajte si Jána 17:3; Rimanom 10:13, 14.)

Ježiš oznamoval ľuďom Božie meno tak, že ich učil o Božom spôsobe konania, o jeho zákonoch a sľuboch. Ježišovi nasledovníci dnes pokračujú v diele oznamovania Božieho mena všetkým národom. Robia to ako zjednotený „ľud pre [Božie] meno“. (Prečítajte si Skutky 15:14; Jána 17:26.)

4. Ako Boh urobí svoje meno slávnym?

Jehova Boh chce osláviť svoje meno, lebo je hanobené. Napríklad niektorí ľudia hovoria, že Boh nevytvoril život a že Boha nemusíme poslúchať. Ďalší hovoria, že sa o nás nezaujíma a že je zodpovedný za utrpenie. Takíto ľudia znevažujú Božie meno. Ale nebudú to robiť navždy. Boh zakročí proti tým, ktorí potupujú jeho meno. (Prečítajte si Žalm 83:17, 18.)

Jehova oslávi svoje meno, keď prostredníctvom svojho Kráľovstva ukončí všetky ľudské vlády a nastolí na tejto zemi pokoj a bezpečie. (Daniel 2:44) Onedlho bude musieť každý spoznať, že Jehova je pravý Boh. (Prečítajte si Ezechiela 36:23; Matúša 6:9.)

Čo by ste mali urobiť vy? Vytvorte si k Bohu blízky vzťah. Ako? Študujte jeho Slovo a stretávajte sa s ľuďmi, ktorí ho milujú. Keď Jehova oslávi svoje meno, bude pamätať na svojich verných služobníkov. (Malachiáš 3:16)

Viac informácií nájdete v 1. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

[Obrázok na strane 16]

Božie meno v starovekom hebrejskom rukopise