Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Priblížte sa k Bohu

Odmeňuje všetkých, ktorí mu slúžia

Odmeňuje všetkých, ktorí mu slúžia

„ĎAKUJEM.“ Každý z nás určite rád počuje slová vďaky za dobre vykonanú prácu alebo za dar daný z lásky. Potrebujeme cítiť, že naše úsilie si niekto cení, hlavne tí, ktorých máme radi. Pravdaže, najviac milujeme nášho Boha, Jehovu. Cení si Jehova našu snahu slúžiť mu? Pozrime sa, ako to bolo v prípade Ebed-melecha, muža, ktorý riskoval život, aby zachránil jedného Božieho proroka. (Prečítajte si Jeremiáša 38:7–13 a 39:16–18.)

Kto bol Ebed-melech? Bol to zrejme úradník na dvore judského kráľa Cedekijaha. * Bol súčasníkom Jeremiáša, ktorého Boh poslal varovať neverných obyvateľov Judska pred blížiacim sa zničením. Hoci Ebed-melech bol obklopený bezbožnými kniežatami, mal bázeň pred Bohom a Jeremiáša si veľmi vážil. Jeho zbožné vlastnosti boli podrobené skúške, keď skazené kniežatá falošne obvinili Jeremiáša z poburovania a hodili ho do cisterny, na dne ktorej bolo bahno, aby tam zomrel. (Jeremiáš 38:4–6) Čo urobil Ebed-melech?

Ebed-melech konal odvážne a rozhodne. Nedal sa premôcť strachom, že sa mu kniežatá pomstia. Verejne oslovil kráľa a namietal proti nespravodlivému zaobchádzaniu s Jeremiášom. Možno ukázal na kniežatá, keď povedal kráľovi: „Tí muži urobili zlé... Jeremiášovi.“ ​(Jeremiáš 38:9) Jeho slová Cedekijaha presvedčili, a tak dal príkaz, aby si Ebed-melech zobral 30 mužov a išiel Jeremiáša vyslobodiť.

Ebed-melech teraz prejavil ďalšiu žiaducu vlastnosť — láskavosť. Vzal „opotrebované kusy látky a spustil ich po povrazoch Jeremiášovi do cisterny“. Načo? Aby si ich Jeremiáš mohol dať pod pazuchy, aby ho povrazy neodierali, keď ho budú vyťahovať z bahna z hlbokej cisterny. (Jeremiáš 38:11–13)

Jehova videl, čo Ebed-melech urobil. Cenil si to? Prostredníctvom Jeremiáša mu povedal, že Judsko bude zakrátko zničené. Potom mu, ako hovorí jeden učenec, dal „päťnásobnú záruku záchrany“. Povedal mu: „Oslobodím [ťa]... Nebudeš vydaný do ruky mužov, ktorých sa strachuješ... Celkom istotne [ti] zaobstarám únik... Nepadneš mečom... Celkom istotne budeš mať svoju dušu ako korisť.“ Prečo Jehova Ebed-melechovi sľúbil, že ho ochráni? Jehova mu povedal: „Lebo si mi dôveroval.“ ​(Jeremiáš 39:16–18) Jehova vedel, že Ebed-melech konal nielen preto, lebo mu záležalo na Jeremiášovi, ale aj preto, lebo mal vieru a dôveru v Boha.

Poučenie je jasné: Jehova si cení, čo v službe preňho robíme. Biblia nás uisťuje, že Jehova pamätá aj na ten najmenší skutok, ktorý pre neho zo srdca plného viery vykonáme. (Marek 12:41–44) Necítite túžbu priblížiť sa k tomuto Bohu, ktorý prejavuje ocenenie? Ak áno, môžete si byť istí, že sa preukáže takým, ako ho nazýva jeho Slovo: „Darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ ​(Hebrejom 11:6)

Navrhované čítanie Biblie na máj:

Jeremiáš 32 – 50

[Poznámka pod čiarou]

^ 2. ods. O Ebed-melechovi čítame, že bol „eunuchom“. (Jeremiáš 38:7) Hoci tento výraz doslovne označoval vykastrovaného muža, používal sa aj v širšom zmysle na označenie akéhokoľvek úradníka, ktorý slúžil na kráľovskom dvore.