Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mali by sa dnes kresťania zapájať do politiky?

Mali by sa dnes kresťania zapájať do politiky?

 Mali by sa dnes kresťania zapájať do politiky?

PRAVÍ kresťania sa dnes nezapájajú do politiky. Prečo? Lebo nasledujú Ježišov príklad. On o sebe povedal: „Nie som časťou sveta.“ A o svojich nasledovníkoch sa vyjadril: „Nie sú časťou sveta.“ ​(Ján 15:19; 17:14) Pouvažujte nad niektorými dôvodmi, prečo by sa kresťania nemali zapájať do politiky.

1. Ľudia majú obmedzené schopnosti. Biblia hovorí, že ľudia nemajú ani schopnosť, ani právo vládnuť si sami. Prorok Jeremiáš napísal: „Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.“ ​(Jeremiáš 10:23)

Rovnako ako ľudia neboli vytvorení so schopnosťou lietať, neboli vytvorení ani so schopnosťou úspešne si vládnuť. Keď historik David Fromkin hovoril o obmedzeniach vlád, povedal: „Vlády sú zložené z ľudí, a preto môžu zlyhať a ich budúcnosť je neistá. Majú určitú moc, ale len obmedzenú.“ ​(The Question of Government) Preto vôbec neprekvapuje, že Biblia nás varuje, aby sme nevkladali dôveru v človeka! (Žalm 146:3)

2. V súčasnosti svet ovplyvňujú zlé duchovné sily. Keď Satan ponúkol Ježišovi vládu nad svetom, Ježiš nepoprel, že Diabol má v moci všetky kráľovstvá sveta a môže mu ich ponúknuť. Neskôr pri jednej príležitosti priamo nazval Satana „vládcom sveta“. O niekoľko rokov neskôr apoštol Pavol označil Satana za „boha tohto systému vecí“. (Ján 14:30; 2. Korinťanom 4:4) Pavol napísal svojim spolukresťanom, že zápasíme „so svetovládcami tejto tmy, so zlými duchovnými silami v nebeských miestach“. (Efezanom 6:12) Hoci väčšina ľudí o tom nevie, skutočnými vládcami tohto sveta sú zlé duchovné sily. Ako by mala táto skutočnosť ovplyvniť náš postoj k politike?

Zamyslite sa nad týmto prirovnaním: Práve tak ako silný morský prúd unáša malé loďky, mocné zlé duchovné sily ťahajú za sebou ľudské politické systémy. A tak ako posádka loďky nemôže ovplyvniť silné morské prúdy, ani politici nemôžu nič urobiť proti vplyvu mocných duchovných  síl. Tieto duchovné sily sú rozhodnuté skaziť ľudí tak, aby už neboli schopní napraviť sa, a sú zamerané na to, aby spôsobovali „beda zemi“. (Zjavenie 12:12) Preto skutočnú zmenu môže priniesť iba niekto, kto je mocnejší ako Satan a jeho démoni. Je to sám Boh Jehova. (Žalm 83:18; Jeremiáš 10:7, 10)

3. Praví kresťania sú lojálni iba Božiemu Kráľovstvu. Ježiš a jeho učeníci vedeli, že v stanovenom čase sám Boh zriadi v nebi vládu, ktorá bude vládnuť nad celou zemou. Biblia nazýva túto vládu Božím Kráľovstvom. Odhaľuje tiež, že za Kráľa tohto Kráľovstva bol ustanovený Ježiš Kristus. (Zjavenie 11:15) Keďže toto Kráľovstvo sa týka všetkých ľudí, „dobré posolstvo o Božom kráľovstve“ bolo hlavnou témou Ježišovho učenia. (Lukáš 4:43) Ježiš tiež učil svojich učeníkov modliť sa: „Nech príde tvoje kráľovstvo.“ Prečo? Pretože pod vládou tohto Kráľovstva sa istotne bude diať Božia vôľa v nebi i na zemi. (Matúš 6:9, 10)

Čo sa potom stane s ľudskými vládami? Biblia odpovedá, že vlády „celej obývanej zeme“ budú zničené. (Zjavenie 16:14; 19:19–21) Ak človek verí, že Božie Kráľovstvo čoskoro odstráni všetky ľudské politické systémy, je logické, že ich nebude podporovať. Veď ak by sa snažil podporovať vlády odsúdené na zničenie, v skutočnosti by sa staval proti Bohu.

Keďže praví kresťania sa nezapájajú do politiky, znamená to, že nemajú záujem na zlepšení života spoločnosti, v ktorej žijú? Odpoveď na túto otázku nájdete v nasledujúcom článku.

[Zvýraznený text na strane 7]

Jehovovi svedkovia aktívne podporujú Božie Kráľovstvo, nie politické reformy