Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Záleží na týchto odpovediach?

Záleží na týchto odpovediach?

 Záleží na týchto odpovediach?

„Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ ​(JÁN 8:32)

V BIBLII môžeme nájsť pravdu, ktorá nás môže oslobodiť od mätúcich či dokonca zavádzajúcich názorov na Ježiša. Naozaj však záleží na tom, aký máme názor na Ježiša? Áno. Záleží na tom Jehovovi. Záleží na tom Ježišovi. A malo by na tom záležať aj nám.

Prečo na tom záleží Jehovovi? Jednoducho preto, lebo „Boh je láska“. (1. Jána 4:8) Jehova si praje, aby sme žili šťastne navždy. Ježiš povedal: „Tak veľmi Boh miloval svet [ľudstva], že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“ ​(Ján 3:16) Boh poslal svojho Syna, aby sa stal naším Vykupiteľom a umožnil nám žiť večne v raji na zemi, tak ako si to pôvodne predsavzal. (1. Mojžišova 1:28) Boh túži dať dar večného života tým, ktorí sa snažia dozvedieť pravdu o jeho Synovi a konať v súlade s ňou. (Rimanom 6:23)

Prečo na tom záleží Ježišovi? Aj Ježiš miluje ľudstvo. Svoju obetavú lásku prejavil tým, že za nás ochotne položil svoj život. (Ján 15:13) Chápal, že iba jeho smrť nám môže otvoriť cestu k záchrane. (Ján 14:6) Malo by nás teda prekvapiť, že si Ježiš praje, aby čo najviac ľudí malo úžitok z jeho výkupnej obete? To je dôvod, prečo poveril svojich pravých nasledovníkov, aby učili ľudí na celom svete o Božej vôli a Božom predsavzatí. (Matúš 24:14; 28:19, 20)

Prečo by na tom malo záležať nám? Zamyslite sa na chvíľu nad niečím, čo pre vás nepochybne veľa znamená — nad svojím zdravím a nad svojou rodinou. Túžite po dobrom zdraví a lepšom živote pre seba a svojich blízkych? Jehova vám a vašej rodine prostredníctvom Ježiša ponúka možnosť získať dokonalé zdravie a večný život v novom svete, kde už nebude bolesť ani utrpenie. (Žalm 37:11, 29; Zjavenie 21:3, 4) Chceli by ste žiť v takom svete? Ak áno, musíte pre to niečo urobiť.

Pozrite sa opäť na biblický text citovaný v úvode: „Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ Pravda o Ježišovi a o jeho úlohe v spĺňaní Božieho predsavzatia nás môže oslobodiť z toho najhoršieho otroctva — otroctva hriechu a smrti. Takéto oslobodenie zažijete aj vy, keď túto pravdu spoznáte. Ak ju chcete spoznať hlbšie a zistiť, ako z nej môžete mať vy i vaši blízki úžitok, obráťte sa na Jehovových svedkov. Veľmi radi vám v tom pomôžu.