Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 PRE MLADÝCH

Mojžiš dostáva zvláštne poverenie

Mojžiš dostáva zvláštne poverenie

Ako postupovať: Nájdi si tiché miesto, na ktorom sa môžeš dobre sústrediť. Pri čítaní biblických pasáží sa vži do deja, akoby si opisované udalosti pozoroval zblízka. Predstavuj si to, o čom čítaš, vrátane hlasov jednotlivých ľudí. Usiluj sa vcítiť do pocitov postáv. Snaž sa, aby príbeh, ktorý čítaš, v tvojej mysli ožil.

Hlavné postavy: Jehova Boh a Mojžiš

Stručný obsah: Jehova poveruje Mojžiša úlohou vyviesť Izraelitov z Egypta.

1. ANALYZUJ OPISOVANÉ SITUÁCIE. — PREČÍTAJ SI 2. MOJŽIŠOVU 3:1–14; 4:1–17.

Opíš, ako si predstavuješ horiaci ker.

․․․․․

Ako si predstavuješ Mojžišovu reakciu — jeho výraz tváre a jeho hlas —, keď k nemu prehovoril Boh, ako o tom čítame v 2. Mojžišovej 3:4?

․․․․․

Aké emócie „počuješ“ v Mojžišovom hlase, keď namieta proti tomu, čo hovorí Jehova, ako je to zaznamenané v 2. Mojžišovej 3:11, 13 a 4:1, 10?

․․․․․

2. PRENIKNI HLBŠIE.

Pomocou materiálu, ktorý máš k dispozícii, skús zistiť niečo bližšie o vyjadrení „dokážem, že som tým, čím dokážem, že som“. (2. Mojžišova 3:14) Prečo Jehova takto odpovedal Mojžišovi, keď sa ho pýtal na meno? *

․․․․․

 Čo myslíš, prečo sa Mojžiš zdráhal hovoriť s faraónom? (Pomôcka: Prečítaj si 4. Mojžišovu 12:3.)

․․․․․

Prečo sa možno Mojžiš zdráhal hovoriť s ostatnými Izraelitmi?

․․․․․

3. UPLATNI, ČO SI SA NAUČIL. NAPÍŠ, ČO SI SA NAUČIL...

o nedostatku sebadôvery, ktorý sa u ľudí často prejavuje.

․․․․․

o tom, že Jehova ti dôveruje a má dôveru aj v tvoje schopnosti.

․․․․․

ĎALŠIE PRAKTICKÉ UPLATNENIE.

V ktorých oblastiach života ti chýba sebadôvera?

․․․․․

Ako by si mohol byť Jehovovi napriek svojim obmedzeniam užitočný?

․․․․․

4. ČO Z TEJTO BIBLICKEJ SPRÁVY NA TEBA NAJVIAC ZAPÔSOBILO A PREČO?

․․․․․

Ak si chceš tento článok stiahnuť a/alebo vytlačiť, choď na www.jw.org

Ak nemáš Bibliu, požiadaj o ňu Jehovových svedkov alebo klikni na www.watchtower.org/v a čítaj si ju online

[Poznámka pod čiarou]

^ 14. ods. Jehovovi svedkovia vydali veľa kníh a brožúr, ktoré ti môžu pomôcť zahĺbiť sa do štúdia Biblie. Ak chceš viac informácií, skontaktuj sa s Jehovovými svedkami, ktorí žijú v tvojom okolí, alebo napíš vydavateľom tohto časopisu.