Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Učte svoje deti

„Stále sa pridržiaval Jehovu“

„Stále sa pridržiaval Jehovu“

UŽ TI niekedy pani učiteľka alebo rodičia povedali: „To je dobrý kamarát. Toho sa drž“? ~ * Chceli tým povedať, že ten kamarát má na teba dobrý vplyv a že sa od neho môžeš naučiť veľa dobrého. Teraz budeme hovoriť o niekom, o kom sa v Biblii píše, že sa „stále... pridržiaval Jehovu“, pravého Boha. Volal sa Ezechiáš. Pozrime sa, čo sa od neho môžeme naučiť.

Ezechiáš nemal šťastné detstvo. Jeho otcom bol judský kráľ Achaz, ktorý prestal slúžiť Jehovovi a začal viesť národ v uctievaní falošných bohov, keď bol Ezechiáš ešte len chlapec. Achaz dokonca zabil najmenej jedného zo svojich synov — Ezechiášovho vlastného brata — a predložil ho ako obeť falošnému bohu, ktorého uctieval!

Hoci Achaz stále robil zlé veci, Ezechiáš neprestal poslúchať Jehovu. Čo myslíš, bolo to preňho ľahké? ~ Určite nie. Ale Ezechiáš sa nevzdal! Pozrime sa, ako sa dokázal pridržiavať Jehovu a ako to môžeme robiť aj my.

Ezechiáš vedel aj o iných ľuďoch, ktorí sa pridržiavali Jehovu. Jedným z nich bol Dávid. Aj keď žil niekoľko storočí pred Ezechiášom, Ezechiáš sa o ňom mohol dozvedieť z Písiem. Dávid napísal: „I keby ma opustil vlastný otec a vlastná matka, i tak by sa ma ujal sám Jehova.“

Vidíš, čo Dávidovi pomáhalo poslúchať Jehovu? ~ Bola to jeho viera! Dávid si bol istý,  že keď bude Jehovu poslúchať, Jehova mu bude pomáhať. Vôbec o tom nepochyboval! Keď Ezechiáš premýšľal o Dávidovi, určite mu to pomáhalo pridržiavať sa Jehovu a poslúchať ho. Aj ty si môžeš byť istý, že ak sa budeš Jehovu pridržiavať a poslúchať ho, bude ti pomáhať.

Ale čo ak tvoj otec alebo mama neuctievajú Jehovu? ~ Boh hovorí, že deti majú poslúchať svojich rodičov. Teda máš ich poslúchať aj ty. Ale ak ti rodičia povedia, aby si urobil niečo, čo sa Bohu nepáči, môžeš im vysvetliť, prečo to nemôžeš urobiť. Nesmieš klamať, kradnúť ani robiť nič, o čom Boh hovorí, že je to zlé, nech by to od teba žiadal ktokoľvek. Poslúchať Boha je vždy správne!

Je veľa ľudí, z ktorých si môžeme vziať príklad. Ezechiáš si mohol zobrať príklad nielen z Dávida, ale aj zo svojho starého otca Jotáma. Aj my sa dnes môžeme od Jotáma veľa naučiť z toho, čo sa o ňom píše v Biblii. Vieš aj o iných ľuďoch, z ktorých by sme si mohli zobrať príklad? ~

Je pravda, že v Biblii sa dočítame aj o chybách, ktoré urobil Ezechiáš, Dávid, Jotám a ďalší nedokonalí ľudia. Ale všetci títo ľudia milovali Jehovu, uznali si svoju chybu a snažili sa robiť to, čo je správne. Pamätaj, dokonalý bol len Ježiš, Boží Syn. Čítaj si hlavne o ňom a snaž sa ho napodobňovať.

^ 3. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.