Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo je zlé na špiritizme?

Čo je zlé na špiritizme?

 Čo je zlé na špiritizme?

Barbara * mala od mladosti videnia a počula hlasy. Bola presvedčená, že má kontakt so zomrelými príbuznými. Spolu s manželom Joachimom čítavali knihy o okultizme a stali sa zručnými vo vykladaní tarotových kariet. Z kariet vyčítali, že zarobia veľa peňazí, a to sa aj stalo. Jedného dňa ich karty varovali, že k nim prídu nebezpeční ľudia, a povedali im, ako sa pred nimi majú ochrániť.

HOCI viera v mágiu sa môže zdať zastaraná, záujem o nadprirodzené veci je veľmi rozšírený. Ľudia na celom svete nosia amulety, používajú špiritistické tabuľky ouija a radia sa so špiritistickými médiami, aby im odhalili, aká bude ich budúcnosť alebo ako sa môžu ochrániť pred zlom. V článku s názvom „Laptop a Lucifer“, uverejnenom v nemeckom časopise Focus, bol uvedený takýto komentár: „Internet dáva čarodejníckej scéne nový rozmach.“

Vedeli ste, že Biblia hovorí o špiritizme? To, čo o ňom hovorí, vás možno prekvapí.

Čo hovorí Biblia o špiritizme

V zákone, ktorý dal Boh v staroveku svojmu ľudu Izraelu, sa uvádzalo: „Nemá sa nájsť v tebe nikto... kto používa veštenie, kto pestuje mágiu, ani nikto, kto hľadá znamenie, ani čarodejník, ani ten, kto spútava iných zaklínaním, ani nikto, kto sa radí so špiritistickým médiom alebo s tým, kto z povolania predpovedá udalosti, ani nikto, kto sa vypytuje mŕtvych. Lebo každý, kto robí tieto veci, je niečím odporným Jehovovi.“ ​(5. Mojžišova 18:10–12) Prečo Jehova vyjadril v zákone taký pevný postoj proti špiritistickým praktikám?

Ako ukazuje skúsenosť v úvode, mnohí veria, že ľudia môžu komunikovať s mŕtvymi a že informácie, ktoré získajú okultnými praktikami, pochádzajú od mŕtvych. Takáto viera je založená na tom, čo učia mnohé náboženstvá — že mŕtvi žijú ďalej v duchovnom svete. Biblia však učí úplný opak a jasne hovorí: „Mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič.“ ​(Kazateľ 9:5) Opisuje mŕtvych, akoby spali  hlbokým spánkom, vôbec si neuvedomujúc, čo sa okolo nich deje. * (Matúš 9:18, 24; Ján 11:11–14) Ak je to tak, možno vám napadne otázka, ako sa teda dajú vysvetliť skúsenosti, ktoré ľudia majú s paranormálnymi javmi, a s kým v skutočnosti komunikujú.

Komunikácia s duchovným svetom

Evanjeliá ukazujú, že keď bol Ježiš na zemi, mal určitý kontakt s duchovným svetom. Správa v Markovi 1:23, 24 uvádza, že nejaký „nečistý duch“ povedal Ježišovi: „Viem presne, kto si.“ Duchovia nepochybne vedia aj o vás, kto ste. Ale viete vy, kto sú oni?

Predtým ako Boh vytvoril ľudí, vytvoril množstvo duchovných synov, čiže anjelov. (Jób 38:4–7) Anjeli sú vyššou formou života ako ľudia. (Hebrejom 2:6, 7) Sú mocní a vysoko inteligentní a boli vytvorení, aby konali Božiu vôľu. Žalmista spieval: „Žehnajte Jehovu, jeho anjeli, mocní v sile, vykonávajúci jeho slovo.“ ​(Žalm 103:20)

Biblia odhaľuje, že niektorí anjeli sa po čase začali kontaktovať s ľuďmi spôsobom, ktorý Boh neschvaľoval. Prečo to robili? Prvý anjel, ktorý to urobil, ľsťou odviedol prvých ľudí, Adama a Evu, od ich Boha a Stvoriteľa. Tým sa stal Satanom Diablom, ohováračom a odporcom Boha. (1. Mojžišova 3:1–6)

Neskôr ďalší anjeli „opustili svoje správne bydlisko“ v nebi, zobrali na seba ľudské telá a začali žiť na zemi s peknými ženami. (Júda 6; 1. Mojžišova 6:1, 2) Títo anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu, a ich hybridní potomkovia terorizovali ľudstvo do takej miery, že „zem bola naplnená násilím“. Pravdepodobne poznáte biblickú správu o tom, ako Boh odstránil túto zlú a násilnícku generáciu, keď v Noachových dňoch priviedol na zem potopu. (1. Mojžišova 6:3, 4, 11–13)

Keď prišla potopa, títo duchovia boli nútení odhmotniť sa a vrátiť sa do duchovnej ríše. Ale Stvoriteľ im nedovolil, aby sa vrátili do svojho pôvodného „bydliska“. Uvrhol ich do poníženého stavu, ktorý je prirovnaný k ‚jamám hustej tmy‘. (2. Petra 2:4, 5) Biblia nazýva týchto vzbúrených anjelov „démonmi“. (Jakub 2:19) Práve oni stoja za špiritizmom.

O čo démonom ide

Prvoradým cieľom zlých duchov, ktorí komunikujú s ľuďmi, je odviesť ľudí od uctievania pravého Boha, Jehovu. Dary alebo schopnosti, ktoré mnohí okultisti údajne majú, nie sú ničím iným než prostriedkom, ktorý má zabrániť ľuďom získať presné poznanie o Bohu a vytvoriť si s ním vzťah.

Druhý cieľ, o ktorý sa démoni snažia, môžeme vidieť z toho, o čo sa Satan, ich vodca, usiloval, keď sa rozprával s Ježišom. Satan ponúkol Ježišovi „všetky kráľovstvá sveta s ich slávou“. Čo za to chcel? Vyzval Ježiša, aby ‚padol a preukázal mu akt uctievania‘. Áno, Satan a démoni túžia po tom, aby boli uctievaní. Ježiš však odmietol odvrátiť sa od Boha a pravého uctievania. (Matúš 4:8–10)

Zlí duchovia dnes zriedkakedy predkladajú takéto priame ponuky. Skôr sa snažia neopatrných ľudí chytiť do pasce zdanlivo neškodnými spôsobmi.  Známymi prostriedkami sú napríklad krištáľové gule, čajové lístky a kávová usadenina, tarotové karty, kyvadlá a horoskopy. Nedajte sa takýmito praktikami zviesť! Nie sú kľúčom, ktorý by prostredníctvom nejakej záhadnej prírodnej sily umožňoval kontakt s neznámym svetom. Zlí duchovia využívajú to, že ľudí fascinujú tajomné veci, a snažia sa ich tak prilákať a chytiť do pasce, aby ich odviedli od uctievania Jehovu. Keď nedosiahnu svoj cieľ, často obťažujú a trápia tých, ktorí sa zapletú do ich sietí. Ak sa to stalo aj vám, ako sa môžete oslobodiť od ich vplyvu?

Ako sa oslobodiť od špiritizmu

Nemýľte sa, duchovia, ktorí komunikujú s ľuďmi, sú Božími nepriateľmi a sú odsúdení na zničenie. (Júda 6) Sú to podvodníci a klamári, ktorí predstierajú, že sú duchmi mŕtvych. Ako by ste sa cítili, keby ste zistili, že človek, ktorého ste považovali za priateľa, je podvodník, ktorému ide len o to, aby vás odviedol od niečoho, čo je pre vás životne dôležité? Ako by ste zareagovali, keby ste odhalili, že ste cez internet nevedomky nadviazali vzťah so sexuálnym predátorom? A kontakt s démonmi je oveľa nebezpečnejší. Urobte všetko pre to, aby ste ho prerušili. Ako to môžete urobiť?

Keď sa niektorí obyvatelia starovekého Efezu dozvedeli, čo učia Písma o špiritizme, uvedomili si, že musia zničiť svoje knihy o mágii, hoci boli veľmi drahé. „Pred všetkými ich spálili.“ ​(Skutky 19:19, 20) K predmetom, ktoré súvisia s okultizmom, dnes patria nielen knihy, amulety, tabuľky ouija a podobne, ale aj materiály v elektronickej forme. Odvráťte sa od všetkého, čo by mohlo byť vstupnou bránou k špiritizmu!

Spomeňte si na manželský pár, o ktorom sme hovorili v úvode tohto článku. Z tarotových kariet vyčítali, že ich navštívia nebezpeční ľudia a že ich nemajú počúvať ani si od nich nič brať. Keď však dve Jehovove svedkyne, Connie a Gudrun, prišli k ich dverám a povedali im, že im priniesli dobrú správu o Bohu, Joachim a Barbara sa rozhodli, že si ich vypočujú. V rozhovore sa dostali aj k téme špiritizmu a Connie a Gudrun im na tento námet poskytli presné informácie z Písiem. Odvtedy v týchto biblických rozhovoroch pokračovali pravidelne.

Zakrátko sa Joachim a Barbara rozhodli prerušiť akýkoľvek kontakt s démonmi. Svedkovia ich upozornili, že démonom sa to pravdepodobne nebude páčiť. A naozaj, pre Joachima a Barbaru nastalo ťažké obdobie, počas ktorého zažili desivé útoky démonov. Istý čas každú noc prežívali v strachu, až kým sa nepresťahovali do iného domu. To im prinieslo určitú úľavu. Počas všetkých týchto útrap dôverovali slovám z Filipanom 4:13: „Na všetko mám silu prostredníctvom toho, ktorý mi ju prepožičiava.“ Jehova požehnal ich odhodlanie a zlí duchovia ich napokon prestali obťažovať. Dnes sú Joachim a Barbara šťastnými služobníkmi pravého Boha, Jehovu.

Písma vyzývajú všetkých, ktorí chcú mať Jehovovo požehnanie: „Podriaďte sa... Bohu; ale vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás. Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jakub 4:7, 8) Jehova vám môže pomôcť oslobodiť sa od vplyvu démonov a aj to urobí, ak vy budete chcieť. Keď Joachim a Barbara spomínajú na to, ako boli oslobodení od špiritizmu, z celého srdca súhlasia so slovami Žalmu 121:2: „Moja pomoc je od Jehovu.“

[Poznámky pod čiarou]

^ 2. ods. Mená boli zmenené.

^ 7. ods. Podrobný rozbor toho, čo sa stane s ľuďmi po smrti, nájdete v 6. kapitole knihy Čo učí Biblia? s názvom „Kde sú mŕtvi?“ Túto knihu vydali Jehovovi svedkovia.

[Zvýraznený text na strane 21]

Okultné praktiky bránia ľuďom získať dobrý vzťah k Bohu

[Zvýraznený text na strane 22]

„Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(JAKUB 4:8)