Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Učme sa z Božieho Slova

Prečo má Boh organizáciu?

Prečo má Boh organizáciu?

Tento článok sa venuje otázkam, o ktorých ste už možno uvažovali. Ukazuje, kde na ne môžete nájsť odpoveď vo svojej Biblii. Jehovovi svedkovia sa s vami o týchto odpovediach radi porozprávajú.

1. Prečo Boh zorganizoval Izraelitov?

Boh zorganizoval potomkov patriarchu Abraháma, vytvoril z nich národ a dal im súbor zákonov. Nazval tento národ Izraelom a poveril ho chrániť pravé uctievanie i jeho Slovo, Sväté Písma. (Žalm 147:19, 20) Teda bolo to na úžitok ľudí všetkých národov. (Prečítajte si 1. Mojžišovu 22:18.)

Boh si vybral Izraelitov, aby boli jeho svedkami. Keď poslúchali Božie zákony, mali z nich úžitok. (5. Mojžišova 4:6) Keď skúmame dejiny Izraelitov, môžeme sa viac dozvedieť o pravom Bohu. (Prečítajte si Izaiáša 43:10, 12.)

2. Prečo sú praví kresťania organizovaní?

Po čase izraelský národ stratil Božiu priazeň a Jehova ho nahradil kresťanským zborom. (Matúš 21:43; 23:37, 38) Kedysi boli svedkami Boha Izraeliti. Teraz slúžia ako svedkovia Jehovu praví kresťania. (Prečítajte si Skutky 15:14, 17.)

Ježiš svojich nasledovníkov zorganizoval s tým cieľom, aby boli svedkami pre Jehovu a robili učeníkov z ľudí všetkých národov. (Matúš 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Toto dielo dnes vrcholí. Prvý raz v histórii Jehova zjednotil milióny ľudí zo všetkých národov v pravom uctievaní. (Zjavenie 7:9, 10) Praví kresťania sú organizovaní aj preto, aby si mohli navzájom pomáhať a povzbudzovať sa. Na ich zhromaždeniach prebieha všade na svete rovnaký program biblického vyučovania. (Prečítajte si Hebrejom 10:24, 25.)

  3. Ako sa začali novodobé dejiny Jehovových svedkov?

Začiatky novodobej organizácie Jehovových svedkov siahajú do 70. rokov 19. storočia. V tom čase začala malá skupina bádateľov Biblie objavovať dávno zabudnuté biblické pravdy. Pochopili, že Ježiš zorganizoval kresťanov do zboru preto, aby zvestovali. A tak začali medzinárodnú kampaň zvestovania o Kráľovstve. V roku 1931 prijali meno Jehovovi svedkovia. (Prečítajte si Skutky 1:8; 2:1, 4; 5:42.)

4. Ako sú Jehovovi svedkovia organizovaní dnes?

V prvom storočí mali kresťanské zbory v mnohých krajinách úžitok z činnosti ústredného vedúceho zboru, ktorý uznával, že Hlavou zboru je Ježiš. (Skutky 16:4, 5) Podobne aj dnes Jehovovi svedkovia uznávajú Ježiša ako svojho Vodcu. (Matúš 23:9, 10) Majú tiež úžitok z činnosti vedúceho zboru, ktorý tvoria skúsení starší. Vedúci zbor poskytuje biblické povzbudenie a vedenie viac ako 100 000 zborom. V každom zbore slúžia spôsobilí muži ako starší, čiže dozorcovia. Títo muži sa s láskou starajú o Božie stádo. (Prečítajte si 1. Petra 5:2, 3.)

Jehovovi svedkovia sú organizovaní, aby zvestovali dobré posolstvo a robili učeníkov. Na pomoc ľuďom na celom svete prekladajú, tlačia a rozširujú biblický študijný materiál vo vyše 500 jazykoch. Rovnako ako apoštoli zvestujú z domu do domu. (Skutky 20:20) Ľuďom, ktorí úprimne milujú pravdu, ponúkajú osobnú pomoc pri štúdiu Biblie. Keďže Jehovovi svedkovia sa zameriavajú na to, aby robili radosť Bohu a pomáhali iným, sú organizáciou šťastných ľudí. (Prečítajte si Žalm 33:12; Skutky 20:35.)

Viac informácií nájdete v 19. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.