Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Bude Zem zničená?

Bude Zem zničená?

▪ Niektorí verili, že Zem bude 21. októbra 2011 zničená. Ale nestalo sa tak. Proroctvo amerického rozhlasového kazateľa Harolda Campinga sa nesplnilo. Podľa jeho predpovede mal 21. mája 2011 nastať súdny deň — celou planétou sa malo prehnať obrovské zemetrasenie a o päť mesiacov, 21. októbra, mala byť Zem zničená.

Zem však nikdy nebude zničená. Jej Stvoriteľ to nedovolí. V jeho Slove čítame: „Dôkladne si upevnil zem, aby stála.“ ​(Žalm 119:90)

Niektorí čitatelia Biblie však možno namietajú, že naša planéta bude zničená ohňom, a na podporu tohto názoru uvádzajú slová z 2. Petra 3:7, 10, kde sa píše: „Tým istým slovom sú však terajšie nebesia a zem zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných... A Jehovov deň príde ako zlodej; v ňom pominú nebesia so sykotom a prvky sa pre žeravú horúčavu rozplynú a zem a diela na nej budú odkryté.“ Máme slová apoštola Petra chápať doslovne?

Nie. Prečo? Pretože pochopenie týchto veršov musí byť v súlade s kontextom Petrovho listu i s ostatnými časťami Biblie. Ak by sme tento text chápali doslovne, znamenalo by to, že nebesia, čiže vesmír — miliardy hviezd a ďalšia hmota —, budú strávené ohňom len preto, že na jedinom fliačiku v celom tom rozľahlom priestore sú zlí ľudia. Zamyslite sa. Zničili by ste celé kilometre piesočnatého pobrežia len preto, že jedno zrnko piesku sa vám nepáči? To by bolo nerozumné! A podobne ani Jehova nezničí celý vesmír, ktorý stvoril, len preto, že na jednom z jeho stvoriteľských diel vypukla vzbura.

Okrem toho je takýto pohľad v priamom rozpore so slovami Ježiša Krista, ktorý povedal: „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ ​(Matúš 5:5; Žalm 37:29) Postavil by milujúci otec pre svoju rodinu pohodlný dom len preto, aby ho potom spálil? (Žalm 115:16) To je nemysliteľné! Jehova nie je len Stvoriteľom, ale aj milujúcim Otcom. (Žalm 103:13; 1. Jána 4:8)

Peter používa výraz „zem“ v obraznom zmysle; označuje ním ľudskú spoločnosť — v tomto prípade zlú ľudskú spoločnosť. Všimnite si, že Peter poukazuje na podobnosť s potopou v Noachových dňoch. (2. Petra 3:5, 6) Vtedy boli zničení iba zlí ľudia; samotná zem a spravodlivý Noach s rodinou prežili. Podobne aj výraz „nebesia“ Peter používa v symbolickom zmysle. V tomto prípade „nebesia“ označujú ľudské vlády, ktoré vládnu nad bezbožnými. Teda nenapraviteľne zlí budú odstránení a odstránené budú aj všetky zlé vlády a budú nahradené Božou nebeskou vládou, čiže Kráľovstvom. (Daniel 2:44)

Bude teda planéta Zem zničená? Nie. Zničená bude symbolická zem, čiže zlá ľudská spoločnosť. Doslovná Zem a bohabojná ľudská spoločnosť, ktorá na nej bude žiť, tu bude navždy. (Príslovia 2:21, 22)