Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Armagedon — aká je pravda

Armagedon — aká je pravda

 Armagedon — aká je pravda

„Diabolskí duchovia... vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili... na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.“ ​(ZJAVENIE 16:14, 16, Nový zákon v modernom jazyku, kurzíva od nás)

ARMAGEDON, niekedy prepisovaný ako „Harmagedon“, je názov miesta. Nezdá sa však, že by to bolo nejaké doslovné miesto na zemi.

Aký je teda skutočný význam slova „Armagedon“? A prečo sa tento výraz tak často spája s udalosťou, napríklad s vojnou?

Zhromaždení na mieste zvanom Armagedon

Pôvodné hebrejské slovo Har-Magedon znamená doslova „vrch Megiddo“. Hoci vrch s takýmto názvom nikdy neexistoval, miesto známe ako Megiddo existuje. Nachádza sa na strategickej križovatke na severozápade územia, ktoré obýval staroveký izraelský národ. Blízko tohto miesta sa odohralo mnoho rozhodujúcich bitiek. Preto sa pomenovanie Megiddo začalo spájať s vojnou. *

Skutočný význam Megidda však nespočíva v tom, aké bitky sa tam odohrali, ale prečo sa odohrali. Megiddo bolo súčasťou Zasľúbenej krajiny, ktorú dal Jehova Boh Izraelitom. (2. Mojžišova 33:1; Jozua 12:7, 21) Boh tomuto národu sľúbil, že ich  bude brániť pred útočníkmi, a svoj sľub dodržal. (5. Mojžišova 6:18, 19) Napríklad práve pri Megidde Jehova zázračne ochránil Izraelitov pred útočiacim vojskom kanaanskeho kráľa Jabina a jeho vojenského veliteľa Siseru. (Sudcovia 4:14–16)

Teda slovo „Har-Magedon“ alebo „Armagedon“ má dôležitý symbolický význam. Spája sa s konfliktom, v ktorom budú proti sebe bojovať dve mocné armády.

Proroctvo z knihy Zjavenie hovorí o určitom čase v blízkej budúcnosti, keď Satan a démoni podnietia ľudské vlády, aby zhromaždili svoje vojská, a tým sa vyzývavo postavia na odpor proti Božím záujmom. Tento útok povedie k smrti miliónov ľudí, lebo Boh porazí útočníkov. (Zjavenie 19:11–18)

Prečo by Boh spôsoboval smrť toľkých ľudí, keď o ňom Biblia hovorí, že je „milosrdný, pomalý do hnevu a hojný v milujúcej láskavosti“? (Nehemiáš 9:17) Ak to chceme pochopiť, potrebujeme poznať odpoveď na tri otázky: (1) Kto začne túto vojnu? (2) Prečo sa Boh zapojí do tejto vojny? (3) Čo táto vojna prinesie zemi a jej obyvateľom?

1. KTO ZAČNE TÚTO VOJNU?

Armagedonská vojna nebude zo strany Boha útočnou, ale obrannou vojnou. Boh v nej ochráni dobrých ľudí pred tými, ktorí by ich inak zničili. Útočníkmi v tomto konflikte budú „králi celej obývanej zeme“, vodcovia tohto sveta. Prečo zaútočia? Pretože Satan, podobne ako bábkoherec, ktorý vodí bábky, povedie vládne a vojenské organizácie do mohutného útoku proti tým, ktorí uctievajú Jehovu Boha. (Zjavenie 16:13, 14; 19:17, 18)

Dnes, keď sa v niektorých krajinách kladie taký dôraz na slobodu prejavu a náboženstva, sa myšlienka, že by vlády mali zakročiť proti nejakému náboženskému hnutiu alebo že by sa ho dokonca pokúsili odstrániť, môže zdať pritiahnutá za vlasy. K takýmto útokom však v 20. storočí došlo a dochádza k nim aj v súčasnosti. * No medzi doterajšími útokmi a budúcim  útokom spojeným s Armagedonom sú najmenej dva veľké rozdiely. Po prvé, tento útok bude celosvetový. A po druhé, Jehova zareaguje omnoho razantnejšie než kedykoľvek v minulosti. (Jeremiáš 25:32, 33) Biblia tento konflikt opisuje ako „vojnu veľkého dňa Boha, Všemohúceho“.

2. PREČO SA BOH ZAPOJÍ DO TEJTO VOJNY?

Jehova učí ľudí, ktorí ho uctievajú, aby boli pokojamilovní a aby milovali svojich nepriateľov. (Micheáš 4:1–3; Matúš 5:43, 44; 26:52) A tak keď dôjde k tomuto krutému útoku, jeho ľud nevezme do ruky zbraň na svoju obranu. Keby Boh nezakročil a nezachránil by ho, bol by vyhladený. Pôjde teda o Jehovovo meno, čiže o jeho povesť. Keby sa útočníkom podarilo odstrániť Jehovov ľud, vyzeralo by to, že Jehova ho nemá rád, že je nespravodlivý alebo že je bezmocný. Také niečo je však nemožné! (Žalm 37:28, 29)

Boh nikoho nechce zničiť, a tak všetkých čestne varuje pred tým, čo sa chystá urobiť. (2. Petra 3:9) Do Biblie dal zapísať správy, ktorými všetkým pripomína, že keď v minulosti niekto napadol jeho ľud, on reagoval odvetou. (2. Kráľov 19:35) Biblia tiež varuje, že keď Satan a jeho ľudské bábky v budúcnosti zaútočia na Boží ľud, Jehova opäť zakročí a použije proti nim silu. Áno, Božie Slovo už dávno predpovedalo, že Jehova zničí zlých. (Príslovia 2:21, 22; 2. Tesaloničanom 1:6–9) Vtedy už útočníkom bude úplne jasné, že vyvolali vojnu so samotným Všemohúcim. (Ezechiel 38:21–23)

3. ČO PRINESIE TÁTO VOJNA?

Armagedonská vojna povedie k záchrane miliónov životov. V skutočnosti bude začiatkom obdobia pokoja na zemi. (Zjavenie 21:3, 4)

Kniha Zjavenie hovorí, že tento konflikt prežije nespočetný „veľký zástup“. (Zjavenie 7:9, 14) Pod Božím vedením budú títo ľudia spolupracovať na uskutočnení Božieho pôvodného zámeru vytvoriť na zemi raj.

Vieme, kedy dôjde k tomuto útoku na Boží ľud?

[Poznámky pod čiarou]

^ 6. ods. Spájať nejaké miesto s vojnou nie je nič nezvyčajné. Napríklad japonské mesto Hirošima, ktoré bolo spustošené atómovou bombou, je dnes symbolom hrozby nukleárnej vojny.

^ 13. ods. Jedným z príkladov takéhoto útoku, keď sa vláda pokúsila vyhladiť náboženské a národnostné skupiny, je holokaust. Kruto potláčané boli aj náboženské skupiny v Sovietskom zväze. Pozri článok „Mierumilovný ľud obhajuje svoje dobré meno“, ktorý bol uverejnený v Strážnej veži z 1. mája 2011. Tento časopis vydávajú Jehovovi svedkovia.

[Obrázok na strane 6]

Jehova v minulosti bránil svoj ľud pred nepriateľmi

[Obrázok na strane 7]

Jehova bude znovu brániť svoj ľud — v armagedonskej vojne