Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedeli ste?

Vedeli ste?

Kto je perzský kráľ Ahasver spomínaný v biblickej knihe Ester?

Podľa rozprávania v knihe Ester si Ahasver vybral židovskú pannu menom Ester za svoju kráľovskú manželku a ona potom podnikla kroky, aby zachránila svoj ľud pred hroziacou genocídou. Dlho sa učenci nevedeli zhodnúť na tom, o ktorého perzského kráľa mohlo ísť. Zdá sa však, že táto záležitosť bola objasnená, keď boli rozlúštené trojjazyčné nápisy na perzských monumentoch. Teraz už niet takmer žiadnych pochýb o tom, že Ahasver bol Xerxes I., syn Dareia (Dária) I. Veľkého (Hystaspa). Forma, v akej sa meno Xerxes objavuje v perzskom nápise, sa po transliterácii do hebrejčiny takmer úplne zhoduje s formou, v akej sa objavuje v hebrejskom texte knihy Ester.

Všetko, čo sa v knihe Ester o Ahasverovi hovorí, svedčí o tom, že ide naozaj o Xerxa. Tento perzský vládca vládol zo svojho hlavného mesta Súzy (Šušan) v Eláme aj nad Médiou a jeho ríša sa rozprestierala od Indie až po ostrovy Stredozemného mora. (Ester 1:2, 3; 8:9; 10:1) „Z perzských panovníkov sa to všetko hodí iba na Xerxa,“ hovorí učenec Lewis Bayles Paton. „Ahasverova osobnosť, ako ju vykresľuje kniha Est[er], zodpovedá aj správe, ktorú o Xerxovi podal Herodotos a ďalší grécki historici.“

Existujú nejaké dôkazy o tom, že v starovekom Egypte sa vyrábali tehly?

V biblickej knihe Exodus je správa o tom, že Egypťania využívali svojich hebrejských otrokov na výrobu tehál. Otroci museli denne vyrobiť určitý počet tehál z hlinenej malty a slamy. (2. Mojžišova 1:14; 5:10–14)

Výroba tehál sušených na slnku bola v biblických časoch v údolí Nílu dôležitou prácou. V Egypte dodnes stoja staroveké pamiatky z tohto stavebného materiálu. Jedna tébska nástenná maľba nájdená v Rechmireho hrobke z 15. storočia pred n. l., čiže takmer z rovnakého obdobia, v ktorom sa odohrali udalosti opísané v knihe Exodus, zobrazuje postup, akým sa vtedy vyrábali tehly.

The International Standard Bible Encyclopedia opisuje výjav zobrazený na spomínanej maľbe: „Z nejakého rybníka alebo jazera prinášajú vodu. Blato premiešavajú motykou a prinášajú ho na miesto, kde sa z neho vyrábajú tehly. Vtláčajú ho do drevenej formy, ktorú pritlačia k zemi. Potom formu zdvihnú a vytvarovanú tehlu nechávajú usušiť na slnku. Takto vznikajú celé rady tehál, ktoré sa po vysušení uložia na seba a sú pripravené na použitie. Na Blízkom východe sa tento postup používa dodnes.“

Aj rôzne papyrusové dokumenty z druhého tisícročia pred n. l. obsahujú zmienky o otrokoch vyrábajúcich tehly, o používaní slamy a tehliarskej hliny a o tom, že otroci museli plniť stanovenú dennú normu tehál.

[Obrázok na strane 22]

Kamenný reliéf zobrazujúci Xerxa (vľavo) a Dareia I. veľkého (vpravo)

[Prameň ilustrácie]

Werner Forman/Art Resource, NY

[Obrázok na strane 22]

Detail nástennej maľby v Rechmireho hrobke

[Prameň ilustrácie]

Erich Lessing/Art Resource, NY