Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Plňme si svoju povinnosť voči Bohu

Plňme si svoju povinnosť voči Bohu

 Priblížte sa k Bohu

Plňme si svoju povinnosť voči Bohu

UŽ STE si niekedy kládli otázku, aký je zmysel života? Jehova nás obdaril nielen schopnosťou klásť si takúto otázku, ale aj hlbokou vnútornou potrebou poznať na ňu odpoveď. Náš milujúci Boh nás našťastie nenecháva v nevedomosti — vytúženú odpoveď môžeme nájsť v jeho Slove, Biblii. Pouvažujme preto o slovách kráľa Šalamúna zapísaných v Kazateľovi 12:13.

Šalamún mal veľa čo povedať o tom, ako nájsť šťastie a zmysel života, pretože mal výnimočné okolnosti a skúsenosti. Bol požehnaný mimoriadnou múdrosťou, obrovským bohatstvom a kráľovskou autoritou, a tak mohol dôkladne preskúmať rôzne ľudské snahy vrátane snahy o dosiahnutie bohatstva a významného postavenia. (Kazateľ 2:4–9; 4:4) Pod božskou inšpiráciou zhrnul svoje zistenia slovami: „Všetko bolo vypočuté a záver vecí je: boj sa pravého Boha a dodržuj jeho prikázania. Lebo to je celá povinnosť človeka.“ Tieto slová opisujú ten najušľachtilejší a najodmeňujúcejší cieľ, aký môže človek v živote sledovať.

„Boj sa pravého Boha.“ Myšlienka, že sa máme báť Boha, sa na prvý pohľad nemusí javiť príťažlivá. Ale bázeň pred Bohom je zdravý sklon srdca. Nemali by sme si predstavovať otroka, ktorý žije v strachu z toho, že by mohol vyvolať hnev svojho krutého pána, ale skôr dieťa, ktorému veľmi záleží na tom, aby sa páčilo svojmu milujúcemu otcovi. V jednom odbornom diele sa píše, že bázeň pred Bohom je „posvätná úcta a rešpekt, ktorý mu jeho ľud preukazuje, pretože ho miluje a uznáva jeho moc a jeho majestát“. Takýto postoj nás vedie k tomu, aby sme sa podriaďovali Božej vôli, pretože Boha milujeme a vieme, že aj on miluje nás. Tento zdravý strach nie je len pocit, ale prejavuje sa skutkami. Akými?

„Dodržuj jeho prikázania.“ Bázeň pred Bohom nás podnecuje poslúchať ho. Poslúchať Boha je aj rozumné. Keďže je naším Tvorcom, vie, aký spôsob života je pre nás najlepší, tak ako výrobca nejakého výrobku vie, ako sa dá jeho výrobok najlepšie využiť. Jehova chce pre nás len to najlepšie. Chce, aby sme boli šťastní, a jeho požiadavky sú na naše dobro. (Izaiáš 48:17) Apoštol Ján to vyjadril takto: „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú bremenom.“ (1. Jána 5:3) Svojou poslušnosťou dávame najavo svoju lásku k Bohu a jeho prikázania sú zas odrazom jeho lásky k nám.

„To je celá povinnosť človeka.“ Tieto slová vyzdvihujú, prečo je dôležité báť sa Boha a poslúchať ho. Je to naša povinnosť. Jehova je naším Stvoriteľom, a tak sme mu zaviazaní za svoj život. (Žalm 36:9) Dlhujeme mu tiež našu poslušnosť. Keď žijeme tak, ako si to želá on, plníme si svoju povinnosť.

Teda aký je zmysel života? Jednoducho povedané, sme tu preto, aby sme konali Božiu vôľu. Nie je lepší spôsob, ako dať svojmu životu zmysel. Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, aká je Jehovova vôľa a ako jej môžete prispôsobiť svoj život? Jehovovi svedkovia vám v tom radi pomôžu.

Navrhované čítanie Biblie na november:

Príslovia 22 – 31; Kazateľ 1 – 12 Šalamúnova pieseň 1 – 8