Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nezanedbávajte svoje duchovné potreby

Nezanedbávajte svoje duchovné potreby

 5. krok

Nezanedbávajte svoje duchovné potreby

ČO UČÍ BIBLIA? „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ ​(Matúš 5:3)

PREČO JE TO ŤAŽKÉ? Existujú tisícky rôznych náboženstiev a mnohé z nich vyučujú navzájom protichodné spôsoby, ako by mal človek uspokojovať svoje duchovné potreby. Ako môžete zistiť, ktoré vyučuje pravdu a má Božie schválenie? Niektorí známi autori tvrdia, že veriť v Boha a byť mu oddaný je proti akejkoľvek logike, dokonca že je to škodlivé. Časopis Maclean’s zhŕňa názory jedného známeho ateistu takto: „Kresťanská myšlienka, že je tu niečo, čo presahuje rámec vedy, niečo nepostihnuteľné našimi zmyslami... znižuje hodnotu nášho života a podporuje v nás sklon k násiliu.“

ČO VÁM POMÔŽE? Preskúmajte dôkazy Božej existencie. (Rimanom 1:20; Hebrejom 3:4) Nedovoľte, aby vás niekto odradil od toho, aby ste hľadali odpovede na také dôležité otázky ako: Prečo sme tu? Existuje život po smrti? Prečo je toľko utrpenia? Čo odo mňa Boh očakáva? Nájsť uspokojujúce odpovede na takéto otázky je nevyhnutné, ak chcete pociťovať trvalú spokojnosť.

Neprijímajte však automaticky všetko, čo vám iní hovoria. Božie Slovo nás povzbudzuje, aby sme používali „silu rozumu“ a sami sa presvedčili o tom, čo je prijateľné Bohu. (Rimanom 12:1, 2) Vaše úsilie bude odmenené. Ak si vyhradíte čas na skúmanie Biblie a budete uplatňovať jej praktické rady v osobnom živote, vyhnete sa mnohým problémom, nebudete pociťovať takú veľkú úzkosť a budete sa viac tešiť zo života. To nie je len prázdny sľub. Milióny ľudí z rôzneho prostredia už mali úžitok z toho, že sa dozvedeli pravdu o Bohu a jeho predsavzatiach. Prečítajte si napríklad skutočné príbehy na 18. až 21. strane tohto časopisu.

Keď pocítite, aké dobré je uplatňovať múdre rady z Biblie, prehĺbi sa vaša oddanosť Bohu. Nechceli by ste prijať pozvanie skúmať Bibliu, ktoré vám ponúkajú Jehovovi svedkovia? Ak to urobíte, pravdepodobne sami zistíte, aké pravdivé sú slová apoštola Pavla: „Istotne je to prostriedok k veľkému zisku, tá zbožná oddanosť spolu so sebestačnosťou [alebo „spokojnosťou“].“ ​(1. Timotejovi 6:6)

[Obrázok na strane 8]

Presvedčte sa o tom, čo je prijateľné Bohu