Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Malomocný je uzdravený!

Malomocný je uzdravený!

 Pre mladých

Malomocný je uzdravený!

Ako postupovať: Nájdi si tiché miesto, na ktorom sa môžeš dobre sústrediť. Pri čítaní biblických pasáží sa vži do deja. Predstavuj si to, o čom čítaš, vrátane hlasov jednotlivých ľudí. Usiluj sa vcítiť do pocitov postáv. Snaž sa, aby príbeh, ktorý čítaš, v tvojej mysli ožil.

Hlavné postavy: Naaman, Elizeus a izraelské dievčatko, ktorého meno nepoznáme

Stručný obsah: Naaman, veliteľ sýrskeho vojska, je uzdravený z odpornej choroby po tom, čo mu jedno izraelské dievčatko radí, aby vyhľadal Elizea.

1. ANALYZUJ OPISOVANÚ SITUÁCIU. — PREČÍTAJ SI 2. KRÁĽOV 5:1–19.

Čo asi prežívalo malé izraelské dievčatko, keď vezmeme do úvahy, že ho násilím odviedli od rodiny, ktorá bola bohabojná?

․․․․․

S akými pocitmi podľa teba zápasil Naaman — mocný muž postihnutý vyčerpávajúcou chorobou?

․․․․․

Aké emócie vnímaš v rozhovore medzi Naamanom a jeho sluhami, ako je to zaznamenané v 11. až 13. verši?

․․․․․

Ako Naaman zmenil svoj postoj podľa toho, čo môžeme čítať od 15. verša?

․․․․․

2. PRENIKNI HLBŠIE.

Čo mohlo prispieť k tomu, že Naaman bol pyšný? (Znovu si prečítaj 1. verš.)

․․․․․

Pomocou materiálu, ktorý máš k dispozícii, skús zistiť niečo o malomocenstve v biblických časoch. * (Napríklad: Nakoľko vážna bola táto choroba? Bola nákazlivá? Ako sa liečila?)

․․․․․

 Ako podľa teba zapôsobilo uzdravenie Naamana na izraelské dievčatko?

․․․․․

Prečo bola Elizeova odpoveď pre Naamana skúškou? (Pozri 10. verš.)

․․․․․

3. UPLATNI, ČO SI SA NAUČIL. NAPÍŠ, ČO SI SA NAUČIL...

o tom, prečo je pýcha nebezpečná.

․․․․․

o odvahe potrebnej na to, aby si niekomu povedal o svojom presvedčení.

․․․․․

o Jehovovej moci uzdravovať chorých.

․․․․․

4. ČO Z TEJTO BIBLICKEJ SPRÁVY NA TEBA NAJVIAC ZAPÔSOBILO A PREČO?

․․․․․

AK POTREBUJEŠ BIBLIU ALEBO MÁŠ NEJAKÉ OTÁZKY, OBRÁŤ SA NA JEHOVOVÝCH SVEDKOV ALEBO KLIKNI NA www.watchtower.org

[Poznámka pod čiarou]

^ 18. ods. V biblických časoch sa pod pojmom malomocenstvo nechápala len kožná choroba, ktorá je dnes známa ako Hansenova choroba.