Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mal by som patriť k nejakej náboženskej skupine?

Mal by som patriť k nejakej náboženskej skupine?

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Mal by som patriť k nejakej náboženskej skupine?

▪ Ste v tejto veci opatrný, lebo ste znechutený pokrytectvom a nejednotou členov rôznych cirkví či dokonca duchovenstva? Ak áno, vaše pocity možno vyjadruje francúzske príslovie: „Kto je blízko kostola, je často ďaleko od Boha.“

Možno si vážite Bibliu a ste presvedčený, že vláda i jednotlivci by mali rešpektovať právo človeka patriť k nejakej náboženskej skupine. Ale uvažujete: ‚Naozaj Boh hovorí, že tí, ktorí ho chcú uctievať prijateľným spôsobom, musia patriť k nejakému organizovanému náboženstvu?‘

Stručne povedané, áno. Ako si tým môžeme byť takí istí? A sú Bohu prijateľné všetky náboženské skupiny?

Zamyslite sa nad príkladom Ježiša. Patril k nejakému organizovanému náboženstvu? Ešte ako chlapec pravidelne chodieval so svojou rodinou a ďalšími Židmi do chrámu v Jeruzaleme, kde sa zapájal do organizovaného uctievania. (Lukáš 2:41–43) V dospelosti chodieval spolu s inými Židmi uctievať Boha do miestnej synagógy. (Lukáš 4:14–16) Keď sa rozprával s jednou ženou iného náboženstva, povedal: „My uctievame, čo poznáme.“ ​(Ján 4:22) Ježiš tu jasne naznačil, že sa považuje za člena židovského náboženstva.

Keďže Židia ako národ zavrhli Ježiša, Ježiš povedal, že Boh zavrhne ich skazený spôsob uctievania. (Matúš 23:33–24:2) Naznačil však, že tí, ktorí túžia uctievať Boha prijateľným spôsobom, budú musieť patriť k organizovanej skupine. Svojim nasledovníkom povedal: „Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou.“ ​(Ján 13:35) Kristov učeník, ktorý by sa nestretával so spoluveriacimi, by im sotva mohol prejavovať lásku. Ježiš jasne povedal, že v oblasti náboženstva existujú len dve cesty. O jednej povedal, že je to „široká a priestranná“ cesta, ktorá vedie „do skazy“. Ale ako povedal, existuje aj „tesná brána a úzka cesta vedúca do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú“. (Matúš 7:13, 14)

Je teda očividné, že nie každá náboženská cesta sa Bohu páči. Biblia nás varuje, aby sme sa v uctievaní nepripájali k ľuďom, ktorí „sa pritom budú tváriť pobožne, ale ich život bude dokazovať opak“. Božie Slovo nabáda: „Tým sa vyhýbaj!“ ​(2. Timotejovi 3:5, Nový zákon v modernom jazyku) Na druhej strane, keď rozoznáme tých, ktorí idú po ceste vedúcej do života, a keď sa s nimi stretávame, prináša nám to veľký úžitok — už teraz získavame povzbudenie a podporu a tiež žiarivú nádej do budúcnosti. (Hebrejom 10:24, 25)

Ako môžete zistiť, ktorá náboženská skupina je na úzkej ceste? Nechceli by ste preskúmať, ako na túto otázku odpovedá Biblia? Odporúčame vám prečítať si 15. kapitolu knihy Čo učí Biblia? * Tento materiál vám poskytne dostatok informácií na to, aby ste sa pri výbere náboženstva vedeli správne rozhodnúť.

[Poznámka pod čiarou]

^ 9. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.