Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Venuje Boh pozornosť našim modlitbám?

Venuje Boh pozornosť našim modlitbám?

TÁTO otázka vyvoláva v ľuďoch značné vzrušenie i zvedavosť. Biblia ukazuje, že Jehova počúva modlitby. To, či venuje pozornosť aj našim modlitbám, závisí do veľkej miery od nás.

Ježiš kritizoval náboženských vodcov tých čias, lebo sa modlili pokrytecky. Išlo im len o to, aby na druhých urobili dojem, akí sú pobožní. Ježiš povedal, že takíto ľudia majú „svoju plnú odmenu“, teda že získali len to, po čom túžili — pozornosť ľudí, ale nie to, čo potrebovali — aby ich modlitbám venoval pozornosť Boh. (Matúš 6:5) Aj dnes sa mnohí ľudia modlia podľa svojich vlastných predstáv, a nie podľa Božej vôle. Keďže prehliadajú biblické zásady, o ktorých sme doteraz uvažovali, Boh ich modlitbám nevenuje pozornosť.

A čo my? Venuje Boh pozornosť našim modlitbám a vypočúva ich? Odpoveď nesúvisí s našou rasou, národnosťou ani spoločenským postavením. Biblia nás uisťuje: „Boh nie je predpojatý, ale v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť.“ ​(Skutky 10:34, 35) Vzťahujú sa tieto slová aj na vás? Báť sa Boha znamená mať k nemu hlbokú úctu a báť sa urobiť niečo, čím by ste sa mu znepáčili. Konať spravodlivosť znamená snažiť sa robiť to, čo je správne v Božích očiach, a nie to, čo sa zdá správne vám alebo iným ľuďom. Ak naozaj chcete, aby Boh venoval pozornosť vašim modlitbám, Biblia vám v tom pomôže. *

Mnohí ľudia by chceli, aby Boh odpovedal na ich modlitby tak, že urobí nejaký zázrak. No aj v biblických časoch Boh robil také zázraky len zriedka. Medzi jednotlivými zázrakmi niekedy ubehlo aj niekoľko storočí. Okrem toho Biblia naznačuje, že obdobie zázrakov sa skončilo po ére apoštolov. (1. Korinťanom 13:8–10) Znamená to teda, že dnes Boh modlitby nevypočúva? Vôbec nie! Zamyslite sa nad niekoľkými príkladmi modlitieb, ktoré Boh vypočúva.

Boh dáva múdrosť. Jehova je najvyšším Zdrojom všetkej pravej múdrosti. Štedro a ochotne sa o ňu delí s tými, ktorí ho prosia o vedenie a potom sa v súlade s ním snažia žiť. (Jakub 1:5)

Boh dáva svojho svätého ducha. Svätý duch je Božia činná sila. Väčšia sila už neexistuje. Môže nám pomôcť zvládať rôzne ťažkosti. V ťažkých chvíľach nás môže naplniť pokojom. Môže nám pomôcť rozvíjať si rôzne nádherné, príťažlivé vlastnosti. (Galaťanom 5:22, 23) Ježiš uistil svojich nasledovníkov, že Boh dáva tento dar štedro. (Lukáš 11:13)

Boh dáva poznanie tým, ktorí ho vážne hľadajú. (Skutky 17:26, 27) Na celom svete existujú ľudia, ktorí úprimne hľadajú pravdu. Chcú spoznať Boha — aké má meno, aké má predsavzatie so zemou a s ľudstvom a ako sa k nemu môžu priblížiť. (Jakub 4:8) Jehovovi svedkovia často stretávajú takýchto ľudí a s radosťou im v Biblii ukazujú odpovede na takéto otázky.

Aj vy ste prijali tento časopis preto, lebo hľadáte pravdu? Hľadáte Boha? Možno práve takto vypočul vašu modlitbu.

^ 5. ods. Viac informácií o tom, ako sa modliť, aby vás Boh vypočul, nájdete v 17. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.