Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odkiaľ mal Kain manželku?

Odkiaľ mal Kain manželku?

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Odkiaľ mal Kain manželku?

▪ „Ak mali Adam s Evou dvoch synov, Kaina a Ábela, odkiaľ mal Kain manželku?“ Hoci túto otázku často kladú ako „chyták“ ľudia, ktorí spochybňujú pravdivosť Biblie, v Biblii nachádzame dostatok podrobností, z ktorých sa dá vyvodiť uspokojujúca odpoveď.

3. a 4. kapitoly 1. Mojžišovej sa dozvedáme nasledujúce informácie: (1) Eva bola „matkou všetkých živých“. (2) Medzi tým, ako sa Kain narodil, a tým, ako priniesol obeť, ktorú Boh neprijal, uplynul určitý čas. (3) Keď bol Kain vyhnaný a stal sa „tulákom a utečencom“, bál sa, že by sa ho ‚ktokoľvek, kto ho nájde‘, mohol pokúsiť zabiť. (4) Boh poznačil Kaina znamením, aby ho ochránil, čo naznačuje, že by sa ho buď jeho súrodenci, alebo iní príbuzní mohli snažiť zabiť. (5) „Potom“ mal Kain styk so svojou manželkou „v krajine Úteku“. (1. Mojžišova 3:20; 4:3, 12, 14–17)

Z toho, čo bolo uvedené, môžeme prísť k záveru, že Kainova manželka bola niektorým z Eviných potomkov, narodeným v bližšie neurčenom čase. V 1. Mojžišovej 5:4 sa o Adamovi píše, že počas 930 rokov svojho života „sa stal otcom synov a dcér“. Samozrejme, Biblia netvrdí, že Kainova manželka bola Evinou dcérou. Skutočnosť, že sa o nej píše až po vyhnaní Kaina, naznačuje, že uplynul dostatok času na to, aby mohla byť aj jej vnučkou. Preto The Amplified Old Testament opisuje Kainovu manželku jednoducho ako „jednu z Adamovho potomstva“.

Biblický komentátor 19. storočia Adam Clarke sa domnieval, že keď Boh poznačil Kaina znamením, lebo sa Kain bál, urobil to preto, lebo v tom čase žilo už niekoľko generácií Adamových potomkov — dosť na to, „aby založili niekoľko dedín“.

To, že si Kain zobral za manželku svoju sestru alebo nejakého neskoršieho potomka Adama, ktorý sa narodil niektorému z Adamových synov alebo dcér, sa dnes v niektorých kultúrach považuje za niečo nemysliteľné. Vníma sa to ako spoločensky neprijateľné alebo je to odmietané zo strachu z genetických defektov. Napriek tomu sa F. LaGard Smith vo svojom diele The Narrated Bible in Chronological Order vyjadruje: „Je celkom pravdepodobné, že títo prví bratia a sestry uzatvárali manželstvá medzi sebou, hoci v neskorších generáciách by sa také niečo považovalo za nevhodné.“ Stojí tiež za povšimnutie, že pomer medzi takýmito blízkymi príbuznými bol výslovne zakázaný až v roku 1513 pred n. l., keď Mojžiš dostal Božie zákony pre izraelský národ. (3. Mojžišova 18:9, 17, 24)

Dnes sme už tisícročia vzdialení od dokonalosti, ktorú mali kedysi naši prví rodičia. Genetika a dedičnosť nemuseli mať na nich taký účinok, aký majú na nás. Okrem toho nedávne štúdie, ako napríklad štúdia publikovaná v časopise Journal of Genetic Counseling, ukazujú, že v prípade manželstiev medzi bratrancami a sesternicami hrozí menšie riziko narodenia detí s defektmi, než si ľudia vo všeobecnosti myslia. Je rozumné domnievať sa, že takéto veci neboli dôvodom na vážne obavy počas Adamovho života alebo dokonca ešte ani za dní Noacha. Preto môžeme prísť k záveru, že Kainova manželka bola jednou z jeho príbuzných.