Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Koniec všetkého zla je istý!

Koniec všetkého zla je istý!

 Koniec všetkého zla je istý!

BOH nám dal svoje inšpirované Slovo, ktoré vysvetľuje, prečo sa ľudia dopúšťajú zlých vecí. Dal nám tiež slobodnú vôľu a schopnosť prejavovať sebaovládanie. Sme teda schopní rozhodnúť sa, že nebudeme páchať zlo. (5. Mojžišova 30:15, 16, 19) Keďže máme tieto schopnosti, môžeme rozoznať akýkoľvek zlý sklon, ktorý azda máme, a podniknúť potrebné kroky na nápravu. Napokon, keď sa nebudeme dopúšťať zlých vecí, budeme šťastnejší my i ľudia okolo nás. (Žalm 1:1)

 No bez ohľadu na to, ako veľmi sa my osobne snažíme nerobiť nič zlé, svet okolo nás je aj naďalej sužovaný zlom, ktoré páchajú iní ľudia. Biblia upozorňuje: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.“ Dôvod, prečo sa s tými časmi „bude dať ťažko vyrovnať“, vysvetľuje ďalej slovami: „Ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sebaistí, pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní, bez prirodzenej náklonnosti, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, nadutí pýchou, viac milujúci rozkoše ako Boha, ktorí majú spôsob zbožnej oddanosti, ale vzhľadom na jej silu sa preukazujú ako falošní; a od tých sa odvracaj.“ ​(2. Timotejovi 3:1–5)

Možno ste si všimli, že v citovanom prorockom výroku sa hovorí o „posledných dňoch“. Čo to podľa vás znamená? Pod slovom „posledné dni“ si zrejme predstavíte, že niečo sa blíži k svojmu koncu. Čo by to v tomto prípade mohlo byť? Všimnite si, čo Boh sľubuje vo svojom Slove.

Už tu nebudú zlí ľudia.

„Ešte chvíľku a zlého už nebude; a určite sa pozrieš na jeho miesto, a jeho nebude. Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ ​(ŽALM 37:10, 11)

„Jehova chráni všetkých, ktorí ho milujú; ale všetkých zlých vyhladí.“ ​(ŽALM 145:20)

Nikto už nebude utláčaný.

„On oslobodí chudobného, volajúceho o pomoc, tiež strápeného a každého, kto nemá pomocníka. Z útlaku a násilia vykúpi ich duše.“ ​(ŽALM 72:12, 14)

„Tvorstvo bude oslobodené z otroctva porušiteľnosti a bude mať slávnu slobodu Božích detí.“ ​(RIMANOM 8:21)

Hmotné potreby ľudí budú uspokojené.

„Budú sedieť každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikto nespôsobí, aby sa chveli.“ ​(MICHEÁŠ 4:4)

„Istotne budú stavať domy a bývať v nich a istotne budú sadiť vinice a jesť ich ovocie. Nebudú stavať a niekto iný obývať; nebudú sadiť a niekto iný jesť. Veď dni môjho ľudu budú ako dni stromu; a moji vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk.“ ​(IZAIÁŠ 65:21, 22)

Zavládne spravodlivosť.

„Či Boh istotne nezabezpečí právo svojim vyvoleným, ktorí k nemu kričia dňom a nocou...? Hovorím vám: Rýchlo im zabezpečí právo.“ ​(LUKÁŠ 18:7, 8)

„Jehova miluje právo a neopustí svojich verne oddaných. Istotne budú chránení na neurčitý čas.“ ​(ŽALM 37:28)

„Obyvatelia úrodnej zeme sa istotne budú učiť spravodlivosti.“ ​(IZAIÁŠ 26:9)

„Sú však nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa jeho sľubu, a v tých bude bývať spravodlivosť.“ ​(2. PETRA 3:13)

Ľudia sa môžu zmeniť — a aj sa menia

Takéto sľuby nepochybne nadchýnajú každého z nás. Ale akú máme istotu, že sa aj splnia? Možno vás to prekvapí, ale dôkaz toho, že Božie sľuby sa splnia, môžeme vidieť na vlastné oči. Aký dôkaz máme na  mysli? Je to skutočnosť, že milióny ľudí na celom svete sa už dnes úspešne zbavili sebeckých, nemravných alebo násilníckych čŕt osobnosti a naučili sa byť poctivými, mierumilovnými a láskavými ľuďmi. Jehovovi svedkovia, ktorých je dnes vyše sedem miliónov, sú medzinárodným bratstvom, ktoré prekonáva rasové, etnické, národnostné, politické i ekonomické bariéry, ktoré počas dejín spôsobili toľko nenávisti, násilia a krviprelievania. * To, že sa už dnes dejú takéto zmeny, je pevným základom na dôveru, že Božie sľuby sa v budúcnosti splnia v obrovskom rozsahu.

Vďaka čomu sa však dejú takéto zmeny? Odpoveď nájdeme v ďalšom biblickom sľube, ktorý zaznamenal prorok Izaiáš. Napísal:

„Vlk bude skutočne bývať s baránkom a leopard si ľahne s kozľaťom a teľa a mladý lev s hrivou a vykŕmené zviera, všetky spolu; a celkom malý chlapec ich povedie... Dokonca i lev bude žrať slamu ako býk. A dojča sa určite bude hrať nad dierou kobry; a odstavené dieťa skutočne položí ruku na svetelný otvor jedovatého hada. Nebudú nijako škodiť ani pôsobiť skazu na celom mojom svätom vrchu; pretože zem bude istotne naplnená poznaním o Jehovovi tak, ako vody pokrývajú samotné more.“ ​(Izaiáš 11:6–9)

Je v tomto proroctve predpovedané len to, že zvieratá raz budú žiť v pokoji s ľuďmi? Nie, je v ňom predpovedané niečo viac. Všimnite si, že posledná časť tohto sľubu naznačuje, čo spôsobí túto zmenu: „Zem bude istotne naplnená poznaním o Jehovovi.“ Mohlo by poznanie o Bohu  zmeniť správanie zvierat? To sotva. Ale môže zmeniť správanie ľudí, a aj ho mení! Toto proroctvo predpovedá, že ľudia, ktorí mali v minulosti živočíšne sklony, sa ich zbavia a rozvinú si Kristovu osobnosť, a to tak, že budú skúmať, čo učí Biblia, a uplatňovať to vo svojom živote.

Vezmime si príklad Pedra. * Keď sa pripojil k jednej teroristickej organizácii, bol presvedčený o tom, že bojuje za spravodlivosť. Po skončení výcviku dostal príkaz vyhodiť do vzduchu policajnú ubytovňu. Kým sa na to pripravoval, zatkla ho polícia. Strávil 18 mesiacov vo väzení, ale aj za mrežami pokračoval vo svojej podvratníckej činnosti. V tom čase jeho manželka začala študovať Bibliu s Jehovovými svedkami. Keď bol Pedro prepustený, aj on začal študovať Bibliu. To, čo sa dozvedal o Jehovovi Bohu, ho podnietilo urobiť veľké zmeny vo svojich postojoch a pohľade na život. „Ďakujem Jehovovi za to, že som počas rokov, keď som bol teroristom, nikoho nezabil,“ hovorí Pedro. „Teraz používam meč Božieho ducha, Bibliu, aby som ľuďom prinášal posolstvo o pravom mieri a spravodlivosti — dobré posolstvo o Božom Kráľovstve.“ Pedro dokonca navštívil obyvateľov ubytovne, ktorú mal v úmysle  zničiť, aby im priniesol posolstvo o pokoji a o svete, v ktorom už nebude násilie.

Keď vidíme, aký mocný vplyv môže mať Božie Slovo na ľudí, máme ešte silnejší dôvod veriť tomu, že Boží sľub o ukončení všetkého zla sa určite splní. Jehova čoskoro odstráni pôvodcu zla, Satana Diabla, ktorý akoby zo zákulisia riadi celosvetové záležitosti. V Biblii čítame: „Celý svet leží v moci toho zlého.“ ​(1. Jána 5:19) Ale „ten zlý“ tu už čoskoro nebude a nebudú tu ani ľudia, ktorí tvrdošijne odmietajú zmeniť sa. Aký nádherný bude život v čase, keď už ľudia nebudú páchať zlo, ale zem bude naplnená ľuďmi, ktorí sa zmenili!

Čo musí človek robiť, aby sa mohol tešiť na takúto budúcnosť? Spomeňte si, že ľudia sa dnes menia vďaka „poznaniu o Jehovovi“ a vďaka tomuto poznaniu nastanú v blízkej budúcnosti celosvetové zmeny. Keď budete tak ako spomínaný Pedro prijímať presné poznanie z Biblie a uplatňovať ho vo svojom živote, aj vy sa môžete tešiť na život vo svete, v ktorom „bude bývať spravodlivosť“. (2. Petra 3:13) Preto vás povzbudzujeme, aby ste využili možnosť, ktorá je ešte stále dostupná, a prijímali poznanie o Bohu a Ježišovi Kristovi, lebo to môže pre vás znamenať večný život. (Ján 17:3)

[Poznámky pod čiarou]

^ 20. ods. Viac informácií nájdete v brožúre Kto sú Jehovovi svedkovia? Čomu veria?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

^ 24. ods. Meno bolo zmenené.

[Zvýraznený text na strane 9]

Aj vy sa môžete tešiť na život vo svete, v ktorom „bude bývať spravodlivosť“. (2. PETRA 3:13)