Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Budú mať všetci ľudia rovnakú príležitosť spoznať Boha?

Budú mať všetci ľudia rovnakú príležitosť spoznať Boha?

Keď Ježiš dostal otázku, ktoré je najväčšie zo všetkých prikázaní, povedal: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ ​(Matúš 22:37) Ale skôr ako človek môže začať milovať Boha, musí ho najprv dobre spoznať. (Ján 17:3) Budú mať všetci ľudia rovnakú príležitosť nadobudnúť presné poznanie o Bohu?

Hlavným zdrojom informácií o Bohu je Biblia. (2. Timotejovi 3:16) Mnohí ľudia žijú na miestach, kde je Biblia ľahko dostupná. Možno tiež opakovane dostávajú ponuku študovať ju a získať tak presné poznanie o Bohu. (Matúš 28:19) Niektorých vychovávajú milujúci kresťanskí rodičia, vďaka ktorým majú dennodenne možnosť učiť sa o Bohu. (5. Mojžišova 6:6, 7; Efezanom 6:4)

Iní však nemajú také priaznivé okolnosti. Niektorí vyrastali v drsnom rodinnom prostredí, kde nebolo vo zvyku prejavovať deťom prirodzenú náklonnosť. (2. Timotejovi 3:1–5) Pre takýchto ľudí môže byť ťažké vidieť v Bohu milujúceho nebeského Otca. Mnohí nemali možnosť získať primerané vzdelanie, a preto môže byť pre nich ťažké čítať si Bibliu. A ďalší sú možno zaslepení nepravdivými náboženskými náukami alebo žijú v rodinách, komunitách či krajinách, v ktorých sa vyučovanie biblickej pravdy netoleruje. (2. Korinťanom 4:4) Prichádzajú preto takíto ľudia o možnosť učiť sa o Bohu a začať ho milovať?

Ježiš uznal, že niektorí ľudia budú mať také okolnosti, že pre nich bude ťažké milovať Boha a poslúchať ho. (Matúš 19:23, 24) No pripomenul svojim učeníkom, že aj keď ľuďom sa niektoré prekážky môžu zdať neprekonateľné, „u Boha je všetko možné“. (Matúš 19:25, 26)

Zamyslite sa nad týmito skutočnosťami: Jehova Boh sa postaral o to, aby bolo jeho Slovo, Biblia, najrozšírenejšou knihou všetkých čias. Biblia predpovedala, že dobré posolstvo o Bohu a jeho predsavzatí so zemou sa bude oznamovať „po celej obývanej zemi“. (Matúš 24:14) Dnes Jehovovi svedkovia zvestujú toto dobré posolstvo vo vyše 230 krajinách a asi v 500 jazykoch vydávajú biblickú literatúru. A aj ľudia, ktorí nemajú prístup k Biblii, sa o pravom Bohu môžu veľa dozvedieť, keď si všímajú veci, ktoré vytvoril. (Rimanom 1:20)

Okrem toho Božie Slovo hovorí: „Jehova skúma všetky srdcia a rozoznáva každý sklon myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť.“ ​(1. Paralipomenon 28:9) Hoci Jehova nesľubuje, že každý jednotlivec dostane úplne rovnakú príležitosť spoznať ho, postará sa o to, aby príležitosť dostali všetci úprimného srdca. Postará sa dokonca o to, aby tí, ktorí nikdy nemali príležitosť dozvedieť sa o ňom, dostali túto príležitosť pri vzkriesení do spravodlivého nového sveta. (Skutky 24:15)