Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Stratili sme zmysel pre hriech?

Stratili sme zmysel pre hriech?

 Stratili sme zmysel pre hriech?

NIE je to tak dávno, čo návštevníci kostolov pravidelne počúvali, ako ich kazateľ z kazateľnice hrmí proti takzvaným „siedmim smrteľným hriechom“ — proti pýche, lakomstvu, závisti, hnevu, smilstvu, obžerstvu a lenivosti. Veľmi často kazatelia opisovali hrozné následky hriechu a nabádali svojich poslucháčov, aby sa kajali. „V súčasnosti sa väčšina kázní vyhýba nepohodlnej realite hriechu a zameriava sa na témy, ktoré ‚masírujú ego‘,“ píše sa v jednom príspevku.

Tento trend si všimli aj niektorí novinári. Nasleduje niekoľko citátov z tlače:

▪ „Staré kategórie hriechu, pokánia a vykúpenia už vyšli z módy a teraz sú populárne ‚terapeutické‘ kázne o sebaúcte a láske k sebe samému.“ ​(Star Beacon, Ashtabula, Ohio)

▪ „Neodbytný pocit osobného hriechu takmer vymizol.“ ​(Newsweek)

▪ „Už sa viac nepýtame: ‚Čo odo mňa Boh očakáva?‘, ale skôr: ‚Čo pre mňa Boh môže urobiť?‘“ ​(Chicago Sun-Times)

V dnešnej pluralistickej a tolerantnej spoločnosti sa ľudia zdráhajú vyslovovať morálne súdy. Považuje sa to za politicky nekorektné. Najväčším hriechom, ako sa zdá, je posudzovať konanie iného človeka. A tak mnohí uvažujú asi takto: ‚To, čomu veríte, je možno dobré pre vás. Ale nesnažte sa to vnútiť niekomu inému. V súčasnosti má každý vlastnú sústavu hodnôt, ktorými sa v živote riadi. Nikto nemá monopol na morálku. Hodnoty, ktoré uznávajú iní, sú rovnako platné ako tie, ktoré uznávate vy.‘

S takýmto uvažovaním prišli aj zmeny v slovnej zásobe ľudí. Slovo „hriech“ sa dnes už málokedy používa vo vážnom kontexte, skôr v rámci žartu. O ľuďoch sa už nehovorí, že „žijú v hriechu“, ale že jednoducho „žijú spolu“. Už to viac nie sú „cudzoložníci“, ale „majú románik“. Už to nie sú „homosexuáli“, len uprednostňujú „alternatívny životný štýl“.

Niet pochýb o tom, že to, čo sú dnes ľudia ochotní prijať ako niečo „normálne“ alebo odsúdiť ako „hriech“, je iné ako kedysi. Ale prečo sa ich postoj zmenil? Čo sa vlastne zmenilo na hriechu? A záleží vôbec na tom, čo si o tom myslíte?