Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na medzináboženský dialóg?

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na medzináboženský dialóg?

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na medzináboženský dialóg?

World Christian Encyclopedia uvádza, že „na celom svete existuje [asi] 10 000 rôznych náboženstiev“. Keďže konflikty medzi nimi viedli k nevýslovnému utrpeniu, myšlienka medzináboženského dialógu dodáva mnohým veriacim nádej. Dúfajú, že takéto snahy prinesú rozdelenému svetu pokoj a jednotu.

Biblia podporuje jednotu. Apoštol Pavol prirovnal kresťanský zbor k ľudskému telu, ktoré sa skladá z mnohých údov a je „harmonicky spojené a utvorené, aby spolupracovalo“. (Efezanom 4:16) Podobne aj apoštol Peter nabádal spolukresťanov: „Majte všetci rovnaké zmýšľanie.“ ​(1. Petra 3:8)

Raní kresťania žili vo svete mnohých kultúr a náboženstiev. Keď však Pavol písal o úzkom kontakte s ľuďmi, ktorí nevyznávali kresťanstvo, opýtal sa: „Aký má podiel veriaci s neveriacim?“ Potom kresťanov vyzval: „Vyjdite spomedzi nich.“ ​(2. Korinťanom 6:15, 17) Pavol teda očividne nebol za myšlienku medzináboženského dialógu. Prečo?

Tento apoštol vysvetlil, že duchovné spoločenstvo medzi pravým kresťanom a človekom, ktorý nie je kresťanom, je nerovné spriahnutie, niečo, čo nemôže dobre fungovať. (2. Korinťanom 6:14) Mohla by tým len utrpieť viera kresťana. Pavol sa o spolukresťanov obával tak, ako sa otec obáva o svoje dieťa, keď vie, že niektoré deti v susedstve sa nesprávajú pekne. Keďže mu záleží na jeho dieťati, múdro mu určuje, s kým sa môže hrať. To sa okoliu nemusí páčiť. Za takýchto okolností však oddelenosť znamená pre jeho dieťa ochranu pred zlým vplyvom. A podobne si uvedomoval Pavol, že keď kresťania zostanú oddelení od iných náboženstiev, uchráni ich to pred ich škodlivými zvykmi.

Takýmto postojom Pavol napodobňoval Ježiša. Hoci Ježiš dal najväčší príklad v tom, ako podporovať pokoj medzi ľuďmi, nesnažil sa spájať rôzne učenia. Počas jeho pozemskej služby pôsobili mnohé náboženské skupiny, ako napríklad saduceji a farizeji. Tieto náboženské skupiny spojili svoje sily proti Ježišovi a dokonca zosnovali plán, ako ho zabiť. Ježiš nariadil svojim nasledovníkom, „aby sa mali na pozore pred učením farizejov a saducejov“. (Matúš 16:12)

A čo dnes? Je varovanie Biblie pred snahou o spoluprácu rôznych náboženstiev platné aj v našich dňoch? Áno, je. Rôzne vierovyznania sa nedajú spojiť nejakým medzináboženským dialógom, rovnako ako sa nemôže olej spojiť s vodou jednoducho tak, že ich dáme spolu do jedného hrnca. Napríklad keď sa ľudia rôznych náboženstiev zídu a spoločne sa modlia o mier, ku ktorému bohu sa modlia? K trojjedinému Bohu kresťanstva? K hinduistickému Brahmovi? K Buddhovi? Alebo k niekomu inému?

Prorok Micheáš predpovedal, že „v konečnej časti dní“ ľudia zo všetkých národov povedia: „Poďte a vystúpme na Jehovov vrch a k domu Jakobovho Boha; a on nás bude poučovať o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ ​(Micheáš 4:1–4) To povedie k pokoju a jednote v celosvetovom rozsahu, nie však vďaka tomu, že sa nejako spoja všetky vierovyznania, ale vďaka tomu, že všetci ľudia prijmú jednu pravú vieru.

[Obrázok na strane 27]

Predstavitelia rôznych náboženstiev na konferencii o medzináboženskom dialógu, 2008

[Prameň ilustrácie]

REUTERS/​Andreas Manolis