Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Malawi (Afrika)

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Čo je sála Kráľovstva?

Čo je sála Kráľovstva?

Sála Kráľovstva je budova, v ktorej Jehovovi svedkovia uctievajú Boha. Na celom svete existujú desaťtisíce takýchto budov. Každý týždeň sa v nich stretáva viac než 105 000 zborov Jehovových svedkov.

Každá sála Kráľovstva má miestnosť, v ktorej prebieha štúdium Biblie a konajú sa prednášky. Je tu zvyčajne 100 až 300 miest na sedenie a vyvýšené pódium, odkiaľ sa vedú zhromaždenia. V sále Kráľovstva môže byť aj jedna alebo viac menších vedľajších miestností, kancelária a malá knižnica s biblickou literatúrou a odbornými dielami, ktoré môže ktorýkoľvek člen zboru použiť pri skúmaní Biblie.

V sále Kráľovstva však nenájdete žiadne náboženské predmety ani symboly, s ktorými sa človek zvyčajne stretáva v kostoloch. Nenájdete v nich žiadne oltáre, obrazy, sochy ani kríže. Prečo? Jehovovi svedkovia sú presvedčení, že používanie takýchto vecí je v rozpore s biblickým príkazom „utekajte pred modlárstvom“. (1. Korinťanom 10:14; Ján 4:24) Mnohé kostoly a chrámy sú honosné a bohato zdobené stavby. Naproti tomu sály Kráľovstva sú jednoduché, prakticky navrhnuté budovy. Dôraz sa tu kladie na biblické vyučovanie, nie na budovu samotnú.

A prečo sa tieto budovy nazývajú sály Kráľovstva? Verejné zhromaždenia, ktoré sa tu konajú, sú zamerané na náuky Biblie a na jej ústredné posolstvo — posolstvo „o Božom kráľovstve“ —, ktoré bolo hlavným námetom Ježišovho zvestovania. (Lukáš 4:43) Preto názov sála Kráľovstva, ktorý vznikol v tridsiatych rokoch 20. storočia, vhodne vystihuje účel týchto budov — podporujú pravé uctievanie a slúžia ako stredisko pre zvestovanie „dobrého posolstva o kráľovstve“. (Matúš 24:14) Teda sály Kráľovstva sa nevyužívajú na spoločenské ani obchodné účely. Ich výstavba, náklady spojené s ich prevádzkou, ako aj výdavky na podporu celosvetového zvestovania sú hradené výlučne z dobrovoľných darov. Od nikoho sa tu peniaze nevyberajú. Kto si praje prispieť, môže využiť schránku umiestnenú na určenom mieste.

Hoci sály Kráľovstva všade na svete plnia rovnaký účel, ich veľkosť a štýl sa líšia. Závisí to od stavebných materiálov dostupných v tej-ktorej oblasti a tiež od podnebia a finančných možností tamojších Jehovových svedkov. Niektoré sú postavené z tehál, dreva a kameňa. Na iných miestach môžu mať steny z bambusu a niektoré sály dokonca nemajú bočné steny vôbec. Strecha takýchto sál býva slamená.

V každej sále Kráľovstva sú návštevníci vždy vítaní. (Hebrejom 10:25) Týždeň čo týždeň sa tu koná zhromaždenie pre verejnosť, ktoré je zamerané na určitý biblický námet zaujímavý tak pre členov zboru, ako i pre návštevníkov. Nechceli by ste sa aj vy prísť pozrieť do sály Kráľovstva, ktorá je vo vašom okolí?

Anglicko (Veľká Británia)