Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Stoj si za tým, čomu veríš!

Stoj si za tým, čomu veríš!

 Pre mladých

Stoj si za tým, čomu veríš!

Ako postupovať: Nájdi si tiché miesto, na ktorom sa môžeš dobre sústrediť. Pri čítaní biblických pasáží sa vži do deja. Predstavuj si to, o čom čítaš, vrátane hlasov jednotlivých ľudí. Usiluj sa vcítiť do pocitov postáv. Snaž sa, aby príbeh, ktorý čítaš, v tvojej mysli ožil.

Hlavné postavy: Jeremiáš, Ebed-melech, kráľ Cedekijah

Stručný obsah: Keď Jeremiáš odovzdáva obyvateľom Judska Božie posolstvo, že sa majú vzdať Chaldejcom, zažíva silný odpor.

1. ANALYZUJ OPISOVANÚ SITUÁCIU. — PREČÍTAJ SI JEREMIÁŠA 38:1–5.

Ako sa podľa teba cítil Jeremiáš, keď hovoril k obyvateľom Judska?

․․․․․

Čo cítiš z Jeremiášovho hlasu, keď oznamoval Jehovovo varovanie?

․․․․․

PRENIKNI HLBŠIE.

O čom musel byť Jeremiáš presvedčený, aby dokázal ohlasovať také odvážne posolstvo?

․․․․․

2. ANALYZUJ OPISOVANÚ SITUÁCIU. — PREČÍTAJ SI JEREMIÁŠA 38:6–13.

Opíš, ako si predstavuješ cisternu, do ktorej Jeremiáša hodili — jej šírku, hĺbku a aký vzduch tam bol.

․․․․․

Na čo asi Jeremiáš myslel, keď „začal zapadať do blata“? (Znovu si prečítaj 6. verš.)

․․․․․

PRENIKNI HLBŠIE.

Pomocou materiálu, ktorý máš k dispozícii, skús zistiť niečo bližšie o cisternách, ktoré sa používali v biblických časoch.

․․․․․

 O čom musel byť Ebed-melech presvedčený, keď zorganizoval Jeremiášovu záchranu? (Znovu si prečítaj 7. – 9. verš.)

․․․․․

Prečo bol Cedekijah tak ľahko ovplyvniteľný, najprv kniežatami a potom Ebed-melechom? (Znovu si prečítaj 5. 10. verš.) Čo nám to hovorí o sile jeho charakteru a presvedčenia?

․․․․․

Kto v tomto príbehu ukázal, že si pevne stojí za tým, čomu verí, a kto nie? Prečo tak odpovedáš?

․․․․․

3. UPLATNI, ČO SI SA NAUČIL. NAPÍŠ, ČO SI SA NAUČIL...

o odvahe.

․․․․․

o tom, aké je dôležité pevne si stáť za tým, čomu veríme.

․․․․․

o tom, že Jehova chráni tých, ktorí ho nebojácne poslúchajú.

․․․․․

Ako ti tvoje pevné presvedčenie pomôže konať to, čo je správne, keď budeš pod tlakom?

․․․․․

4. ČO Z TEJTO BIBLICKEJ SPRÁVY NA TEBA NAJVIAC ZAPÔSOBILO A PREČO?

․․․․․

AK POTREBUJEŠ BIBLIU ALEBO MÁŠ NEJAKÉ OTÁZKY, OBRÁŤ SA NA JEHOVOVÝCH SVEDKOV ALEBO KLIKNI NA www.watchtower.org