Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ježiš Kristus — sila jeho posolstva

Ježiš Kristus — sila jeho posolstva

 Ježiš Kristus — sila jeho posolstva

„Najtrvácnejším svedectvom o tomto múdrom mužovi z Kafarnaumu je nepochybne to, že dodnes drží srdcia a mysle ľudí vo svojom jemnom objatí.“ * (SPISOVATEĽ GREGG EASTERBROOK)

SLOVÁ majú moc. Vhodne zvolené múdre slová môžu zapôsobiť na srdce, vliať nádej a dokonca zmeniť život ľudí. Slová žiadneho človeka nemali takú moc ako slová Ježiša Krista. Jeden muž, ktorý počúval Ježiša, keď prednášal reč, ktorá je dnes známa ako Kázeň na vrchu, neskôr napísal: „Keď potom Ježiš dohovoril tieto slová, zástupy žasli nad jeho spôsobom vyučovania.“ ​(Matúš 7:28)

Až do dnešného dňa poznajú mnohé Ježišove hlboké výroky ľudia na celom svete. Vezmime si ako príklad len niekoľko z nich:

„Nemôžete byť otrokmi Boha a bohatstva.“ ​(Matúš 6:24)

„Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, musíte takisto robiť im.“ ​(Matúš 7:12)

„Splácajte... cézarove veci cézarovi, ale Božie veci Bohu.“ ​(Matúš 22:21)

„Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35)

Ale Ježiš urobil viac, než len vyslovil nezabudnuteľné výroky. Posolstvo, ktoré zvestoval, malo silu, lebo obsahovalo pravdu o Bohu, ukazovalo ľuďom skutočný zmysel života a jasne upriamovalo ich pozornosť na prostriedok, ktorým bude odstránené ľudské utrpenie — na Božie Kráľovstvo. Keď toto posolstvo budeme na nasledujúcich stranách skúmať, pochopíme, prečo Ježiš ‚dodnes drží srdcia a mysle miliónov ľudí vo svojom jemnom objatí‘.

[Poznámka pod čiarou]

^ 2. ods. Kafarnaum v oblasti Galiley bol považovaný za Ježišovo domovské mesto. (Marek 2:1)