Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Človek, ktorý zmenil svet

Človek, ktorý zmenil svet

 Človek, ktorý zmenil svet

Na tejto zemi žili a zomreli už miliardy ľudí. Väčšina z nich nezanechala žiadnu stopu v dejinách ľudstva. Niekoľkí však ovplyvnili beh dejín — a pravdepodobne aj váš každodenný život.

RÁNO vstanete a chystáte sa do práce. Pritom si zažnete svetlo. Beriete si so sebou aj knihu alebo časopis, aby ste si v autobuse mohli čítať. Nezabudnete si tiež dať antibiotiká, ktoré vám majú pomôcť bojovať s infekciou. Deň sa sotva začal a vy ste už mohli mať úžitok z objavov niekoľkých významných ľudí.

Michael Faraday Tento anglický fyzik, ktorý sa narodil v roku 1791, vynašiel elektromotor a dynamo. Vďaka jeho vynálezom sa elektrina stala pre človeka dostupnejšou.

Cchaj Lun Bol úradníkom na čínskom cisárskom dvore a okolo roku 105 n. l. vylepšil proces výroby papiera, čo viedlo k jeho hromadnej výrobe.

Johannes Gutenberg Tento nemecký tlačiar vynašiel okolo roku 1450 kníhtlač s pohyblivými písmenami. Vďaka jeho vynálezu už nebola tlač taká finančne náročná, čím sa informácie z najrôznejších oblastí sprístupnili aj širším vrstvám.

Alexander Fleming V roku 1928 tento škótsky výskumník objavil antibiotickú látku, ktorú nazval penicilín. Dnes sa antibiotiká bežne používajú na liečbu bakteriálnych infekcií.

Niet pochýb, že vďaka objavom a vynálezom niekoľkých jednotlivcov sa môžu miliardy ľudí tešiť z určitých výhod alebo z lepšieho zdravia.

Je však jeden človek, ktorý vyniká nad všetkými ľuďmi, ktorí kedy žili. Nepreslávil sa vedeckými objavmi ani nejakým významným objavom v oblasti medicíny. Tento človek zo skromných pomerov, ktorý zomrel už pred takmer 2 000 rokmi, zanechal za sebou odkaz — mocné posolstvo nádeje a útechy. Keď vezmeme do úvahy to, do akej miery jeho posolstvo ovplyvnilo život ľudí na celej zemi, mnohí by súhlasili s tým, že tento človek zmenil svet.

Tým človekom bol Ježiš Kristus. Aké bolo jeho posolstvo? A aký vplyv môže mať toto posolstvo na váš život?