Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Kým nás smrť nerozdelí“

„Kým nás smrť nerozdelí“

 „Kým nás smrť nerozdelí“

KOĽKO dvojíc radostne vysloví tieto slová v deň svadby a možno im pritom ani nenapadne, že jedného dňa by sa mohli stať skutočnosťou? Nie je nič nezvyčajné, keď pokročilý vek, choroba alebo nehoda tragicky ukončí život milovaného človeka a pozostalý manželský partner je zrazu ponechaný napospas žiaľu a osamelosti. (Kazateľ 9:11; Rimanom 5:12)

Podľa štatistík je takmer polovica žien nad 65 rokov vdovami. Keďže u žien je pravdepodobnosť ovdovenia trikrát väčšia než u mužov, vdovstvo bolo raz označené ako „ženský fenomén“. To však neznamená, že muži pri strate manželky netrpia. Skutočnosť je taká, že túto stresovú situáciu zažívajú milióny ľudí. Možno ste jedným z nich.

Či už ste muž, alebo žena, čo môžete v takej situácii robiť? Môže vám Biblia nejako pomôcť zvládať žiaľ? Ako to náročné obdobie prekonávajú niektoré vdovy a niektorí vdovci? Hoci neexistuje recept, ktorý by bol účinný v každom jednom prípade, sú tu určité zásady a myšlienky, ktoré môžu pomôcť.

Ako to zvládnuť

Niektorí ľudia považujú slzy za znak slabosti alebo dokonca za niečo zdraviu škodlivé, ale psychologička Dr. Joyce Brothersová, ktorá je sama vdovou, prirovnáva slzy k akejsi emocionálnej prvej pomoci. Plač je v skutočnosti prirodzenou súčasťou obdobia zármutku a pomáha uľaviť od bolesti. Za slzy sa netreba hanbiť. O tom svedčí aj jeden príklad z Biblie. Abrahám bol človek s výnimočnou vierou a mal výsadu byť nazvaný Božím priateľom. Ale keď mu zomrela jeho milovaná manželka Sára, „vošiel, aby [ju] oplakával... a plakal nad ňou“. (1. Mojžišova 23:2)

Je len prirodzené, že človek chce byť nejaký čas sám, ale neizolujte sa. Príslovia 18:1 nás varujú: „Ten, kto sa oddeľuje, bude hľadať svoju vlastnú sebeckú túžbu.“  Hľadajte podporu u príbuzných a priateľov, ktorí sú empatickí. V tomto ohľade je úžasným opatrením kresťanský zbor, v ktorom duchovne zrelí muži môžu poskytnúť podporu i radu, keď je to potrebné. (Izaiáš 32:1, 2)

Niektorým trúchliacim pomohlo to, že odpisovali na listy a karty s prejavmi sústrasti. To môže byť príležitosť položiť na papier pekné spomienky, ktoré máte na svojho manželského partnera a na chvíle, ktoré ste spolu prežili. K vášmu zotaveniu môže prispieť aj to, keď si vytvoríte album spomienok s fotografiami a listami.

Ak ste o svojho manželského partnera prišli len nedávno, je úplne normálne, že sa cítite dezorientovaní a zmätení. Pomôže vám, keď sa budete aj naďalej držať svojho zabehnutého rozvrhu a keď budete robiť to, čo ste pravidelne robievali predtým. Napríklad ak ste pravidelne v určitom čase chodili spať, vstávali ste, jedli alebo robili určité domáce práce, snažte sa to tak robiť aj naďalej. Vopred si plánujte, čo budete robiť cez víkendy a v dňoch, ktoré boli pre vás výnimočné — napríklad na výročie vašej svadby —, lebo vtedy sa u vás možno dostaví pocit, že tú stratu neunesiete. Mimoriadne dôležité je ďalej sa držať zabehnutého plánu duchovných činností. (1. Korinťanom 15:58)

Keď je človek pod veľkým emocionálnym tlakom, nemusí mať taký jasný úsudok ako inokedy. Vašu situáciu možno budú chcieť zneužiť ľudia, ktorí nemajú dobré úmysly. Preto nerobte unáhlené rozhodnutia v takých veciach, ako je predaj vášho domu, väčšie investície, sťahovanie alebo uzavretie nového manželstva. Jedno múdre príslovie radí: „Plány usilovného vedú určite k výhode, ale každý, kto je unáhlený, smeruje k nedostatku.“ ​(Príslovia 21:5) Kým sa vaše citové rozpoloženie trochu viac neustáli, akékoľvek väčšie zmeny v živote by ste mali odložiť na neskôr.

Zaoberať sa osobnými vecami vášho manželského partnera môže byť z emocionálnej stránky veľmi ťažké, najmä ak ste spolu prežili veľa rokov, ale je to súčasť obdobia zármutku. Keď to budete odkladať, len tým zbytočne predĺžite svoje utrpenie. (Žalm 6:6) Niektorí pri tom uprednostňujú samotu; iní zistili, že je pre nich ľahšie, keď im s tým pomôže nejaký blízky priateľ, s ktorým sa môžu podeliť o spomienky, ktoré v nich vyvolá nejaký konkrétny predmet alebo oblečenie po manželskom partnerovi. Možno sa tiež rozhodnete požiadať priateľa alebo príbuzného, aby vám pomohol s úradnými záležitosťami, napríklad s vybavením úmrtného listu, s upovedomením úradov a bánk alebo s úhradou prípadných výdavkov za zdravotnú starostlivosť.

Nezabúdajte ani na to, že žijeme v nemorálnom svete. Teraz, keď ste sami, bude možno vaše úsilie zachovať si čistotu podrobené skúške. Určite sú aj v súčasnosti aktuálne slová apoštola Pavla: „Každý z vás [by mal vedieť], ako sa ujať vlády nad svojou nádobou v posvätení a cti, nie v žiadostivých pohlavných chúťkach, aké majú tie národy, ktoré nepoznajú Boha.“ ​(1. Tesaloničanom 4:4, 5) Je preto múdre vyhýbať sa romantickým alebo sexuálne ladeným filmom, knihám a hudbe.

Čo je však najdôležitejšie, uvedomte si, že všetko chce čas. Časopis USA Today uviedol, že podľa výskumu uskutočneného Inštitútom pre sociálny výskum na Michiganskej univerzite potrebuje ovdovený manželský partner aspoň rok a pol, aby sa z fyzickej i psychickej stránky mohol začať zotavovať. Modlite sa k Bohu o silu vydržať, v čom vám pomôže  ovocie jeho ducha. (Galaťanom 5:22, 23) Hoci teraz sa vám to možno nezdá, časom to bude každým dňom lepšie.

Ako to niektorí zvládajú

Pre Annu, ktorá bola šťastne vydatá 40 rokov, bola nedávna strata manžela obrovskou ranou. „Mama mi zomrela, keď som mala 13 rokov. Potom som prišla o otca, dvoch bratov a potom o sestru. Ale môžem úprimne povedať, že žiadna z týchto strát ma nezasiahla tak hlboko ako strata manžela. Bolo to, akoby ma niekto rozsekol na dve polovice. Tá bolesť bola priam neznesiteľná.“ Čo jej pomohlo? „Urobila som si hrubú knihu z e-mailov a listov, ktoré som dostala, s nádhernými vyjadreniami lásky a ocenenia pre všetky Darrylove vynikajúce vlastnosti. V každom z nich je o ňom spomenuté niečo konkrétne. Som presvedčená o tom, že aj Jehova si naňho pamätá a že pri vzkriesení ho opäť privedie k životu.“

Esther, ktorá má 88 rokov, hovorí, čo pomáha jej: „Po 46 rokoch spoločného života je pre mňa tou najťažšou skúškou osamelosť. Ale zistila som, že mi veľmi pomáha, keď sa stále zamestnávam duchovnými vecami. Neprestala som chodiť na kresťanské zhromaždenia a aj naďalej sa delím s inými ľuďmi o biblické posolstvo a čítam si Bibliu. Pomáha mi tiež to, že sa neizolujem. Vyhľadávam spoločnosť priateľov, ktorí majú počujúce ucho. Nie vždy majú pre mňa nejaké slovo útechy, ale veľmi si cením, že si na mňa nájdu čas a vypočujú si ma.“

Robert, ktorému vzala manželku rakovina po 48 rokoch manželstva, spomína: „Je veľmi ťažké znášať stratu druha, s ktorým sa človek mohol porozprávať, s ktorým robil rozhodnutia, tešil sa z cestovania a dovoleniek a z rozho vorov o tom, čo každý z nich cez deň zažil. Je to boj, ale som rozhodnutý nevzdať sa a ísť ďalej. Pomáha mi, keď zostávam telesne a duševne aktívny. Veľkú útechu mi prináša aj modlitba.“

Zmysluplný život aj po smrti manželského partnera

Aj keď je strata milovaného spoločníka jedným z najtraumatickejších zážitkov, aké človek môže mať, váš život sa tým nekončí. Keď sa na to skúsite pozrieť inak, možno uvidíte, že je tu priestor na veci, na ktoré ste predtým nemali čas, napríklad na nejaký koníček alebo na výlety. Takéto činnosti vám môžu pomôcť zaplniť tú prázdnotu, ktorú cítite. Niektorí v tejto situácii vidia príležitosť rozšíriť svoju kresťanskú službu. Keď budete druhým takto pomáhať, zaručene vám to prinesie radosť a uspokojenie, lebo Ježiš povedal: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35)

Nemyslite si, že už nikdy nemôžete byť šťastní. Môžete si byť istí, že Jehova Boh sa o vás bude starať, ak sa naňho obrátite. Žalmista Dávid povedal: „Jehova... poskytuje úľavu... vdove.“ ​(Žalm 146:9) Je veľkou útechou, že podľa Biblie Jehova nie je len „Otec nežného milosrdenstva a Boh každej útechy“, ale píše sa o ňom tiež: „Otváraš svoju ruku a uspokojuješ túžbu všetkého živého.“ ​(2. Korinťanom 1:3; Žalm 145:16) Áno, milujúci Boh, Jehova, je schopný, ochotný a pripravený prísť na pomoc tým, ktorí k nemu úprimne volajú o pomoc. Kiež to cítite tak, ako to cítili Izraeliti v staroveku, keď spievali: „Zodvihnem oči k vrchom. Odkiaľ príde moja pomoc? Moja pomoc je od Jehovu, Tvorcu neba a zeme.“ ​(Žalm 121:1, 2)

[Zvýraznený text na strane 19]

Milióny ľudí zažívajú žiaľ a osamelosť vyplývajúcu zo straty manželského partnera. Ste jedným z nich?

[Rámček na strane 21]

Uzavrieť nové manželstvo?

V Biblii sa uvádza, že smrťou sa manželský zväzok ruší a pozostalý partner môže uzavrieť nové manželstvo. (1. Korinťanom 7:39) Takéto rozhodnutie je však výlučne osobnou vecou. Napriek tomu je dôležité, aby o rozhodnutí rodiča vedeli jeho deti a aby ho podporili, ak sa dá. (Filipanom 2:4) Napríklad Andrés bol spočiatku proti tomu, aby sa jeho otec znovu oženil. Veľmi miloval svoju matku a mal pocit, že žiadna iná žena ju nemôže nahradiť. „Ale zakrátko som si uvedomil, že môj otec urobil dobré rozhodnutie,“ hovorí. „Vďaka novému manželstvu opäť ožil. Začal robiť veci, ktoré dlho nerobil, napríklad začal znovu cestovať. A tiež som, samozrejme, vďačný jeho novej manželke za to, že sa oňho v telesnom i citovom ohľade tak dobre stará.“

[Obrázky na stranách 20, 21]

Keď sa pozostalý partner stále niečím zamestnáva a modlí sa k Bohu o silu vydržať, pomôže mu to prestáť ťažké chvíle