Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Správny postoj k alkoholu

Správny postoj k alkoholu

 Správny postoj k alkoholu

ŽIVOT Tonyho, ktorého sme spomínali v úvodnom článku, mohol vyzerať úplne inak, ak by bol ochotný uznať, že má problém s pitím. No pretože zdanlivo dokázal vypiť veľa bez toho, aby to na ňom bolo vidno, myslel si, že má všetko pod kontrolou. Prečo svoj stav nedokázal správne zhodnotiť?

Tonyho úsudok bol skreslený nadmerným pitím alkoholu. Či už si to Tony uvedomoval, alebo nie, práve ten orgán, ktorý sledoval jeho fyzický, duševný a emocionálny stav — jeho mozog —, po požití nadmerného množstva alkoholu nefungoval tak, ako by mal. Čím viac pil, tým väčší problém mal mozog presne zhodnotiť jeho stav.

Ďalší dôvod, prečo Tony nebol schopný objektívne posúdiť svoj stav, bol nesmierny strach, že sa bude musieť svojho návyku vzdať. Allen, spomínaný v predchádzajúcich článkoch, spočiatku popieral, žeby mal problém s alkoholom. „Pil som tajne,“ priznáva, „a snažil som sa to sám pred sebou ospravedlňovať a zľahčoval som to, že veľa pijem. Mal som jediný cieľ — chrániť svoje pitie.“ V prípade Tonyho a rovnako aj Allena mohlo okolie vidieť, že ich alkohol začína ovládať, ale obidvaja si nahovárali, že všetko je v poriadku. Obidvaja potrebovali urobiť rázne kroky, aby získali kontrolu nad svojím pitím. Ale aké kroky?

Podniknite rázne kroky!

Mnohí, ktorým sa podarilo vymaniť z otroctva alkoholu, podnikli kroky v súlade s Ježišovými slovami: „Ak ťa teda tvoje pravé oko privádza k potknutiu, vylúp ho a odhoď od seba. Lebo je pre teba užitočnejšie, aby si stratil jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do gehenny.“ ​(Matúš 5:29)

 Ježiš tu, samozrejme, nechcel povedať, že by sa človek mal mrzačiť, ale týmto slovným obrazom zdôraznil, že by sme mali byť ochotní odstrániť zo svojho života čokoľvek, čo je duchovne škodlivé. Je pravda, že to môže byť veľmi bolestivé. Ale ochráni nás to pred takým druhom uvažovania a pred takými situáciami, ktoré by mohli viesť k zneužívaniu alkoholu. Preto ak druhí vyjadrili znepokojenie nad tým, že začínate piť príliš veľa, podniknite rázne kroky, aby ste mali situáciu pod kontrolou. * Ak je jasné, že pitie nedokážete udržať pod kontrolou, buďte ochotní „odstrániť“ ho zo svojho života. Hoci to môže byť bolestivé, určite je to znesiteľnejšie ako zničený život.

Možno nie ste závislí od alkoholu, ale nemáte sklon vypiť toho príliš veľa? Ak je to tak, aké praktické kroky môžete podniknúť, aby ste mali alkohol pod kontrolou?

Kde hľadať pomoc

1. Prejavujte vieru v silu častej a vrúcnej modlitby. Biblia dáva všetkým, ktorí sa chcú páčiť Jehovovi Bohu, takúto radu: „Nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou; a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša.“ ​(Filipanom 4:6, 7) O čo sa môžete modliť, aby ste získali tento pokoj mysle?

Čestne si uznajte, že máte problém s alkoholom a že je to váš osobný problém. Keď poviete Bohu, čo by ste v tejto veci chceli urobiť, požehná vaše úsilie nájsť úľavu a vyhnúť sa oveľa vážnejším problémom. „Kto prikrýva svoje priestupky, nebude mať úspech, ale tomu, kto ich vyznáva a opúšťa, bude preukázané milosrdenstvo.“ ​(Príslovia 28:13) Ježiš tiež povedal, že sa môžeme modliť: „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ ​(Matúš 6:13, Katolícky preklad) Ale ako môžete konať v súlade s takýmito modlitbami a kde môžete nájsť odpovede na svoje prosby?

2. Získajte silu z Božieho Slova. „Božie slovo je živé a vykonáva moc... a je schopné rozoznávať myšlienky a úmysly srdca.“ ​(Hebrejom 4:12) Mnohým alkoholikom pomohlo, keď si denne čítali verše z Biblie a rozjímali o nich. „Šťastný je muž, ktorý nechodí podľa rady zlých,“ napísal bohabojný žalmista, „ale jeho potešenie je v Jehovovom zákone, a v jeho zákone si číta tlmeným hlasom vo dne i v noci... Všetko, čo robí, sa podarí.“ ​(Žalm 1:1–3)

Allen, ktorému štúdium Biblie s Jehovovými svedkami dalo silu zvíťaziť nad závislosťou od alkoholu, hovorí: „Nebyť Biblie a biblických zásad, nebol by som už medzi živými, o tom som presvedčený.“

3. Rozvíjajte si sebaovládanie. Biblia hovorí o tom, že v kresťanskom zbore boli ľudia, ktorí boli kedysi opilcami, ale boli čisto umytí „duchom nášho Boha“. (1. Korinťanom 6:9–11) Ako to bolo možné? Napríklad tak, že dostali pomoc Božieho svätého ducha, aby si rozvíjali sebaovládanie a dokázali s pitím skoncovať. Čítame: „Neopíjajte [sa] vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte stále naplnení duchom.“ ​(Efezanom 5:18; Galaťanom 5:21–23) Ježiš Kristus sľúbil, že „Otec z neba [dá] svätého ducha tým, čo ho prosia“. Preto „stále proste, a bude vám dané“. (Lukáš 11:9, 13)

Tí, ktorí túžia uctievať Jehovu prijateľne, si môžu rozvíjať sebaovládanie čítaním a štúdiom Biblie a tým, že sa budú často a zo srdca modliť. Nedajte sa odradiť prípadným zlyhaním, ale uverte tomuto sľubu z Božieho Slova: „Kto rozsieva s ohľadom na ducha, zožne od ducha večný život. Nevzdávajme sa teda v konaní toho, čo je znamenité, lebo  v patričnom čase budeme žať, ak neochabneme.“ ​(Galaťanom 6:8, 9)

4. Vyberajte si dobrú spoločnosť. „Kto chodí s múdrymi, zmúdrie, ale ten, kto sa stýka s hlupákmi, zle pochodí.“ ​(Príslovia 13:20) Povedzte priateľom o svojom rozhodnutí udržať pitie alkoholu pod kontrolou. Božie Slovo však vopred varuje, že keď sa prestanete zúčastňovať na „nadmernom pití vína, hýrení [a] pijatikách“, niektorí z vašich bývalých spoločníkov budú možno ‚zmätení a stále o vás budú hovoriť utŕhačne‘. (1. Petra 4:3, 4) Buďte ochotní prestať sa stýkať s ľuďmi, ktorí oslabujú vaše rozhodnutie mať pitie alkoholu pod kontrolou.

5. Stanovte si jasné hranice. „Už sa prestaňte utvárať podľa tohto systému vecí, ale sa premieňajte obnovením svojej mysle, aby ste sa sami presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa.“ ​(Rimanom 12:2) Nedovoľte, aby vám hranicu toho, koľko môžete vypiť, určovali vaši spoločníci alebo „tento systém vecí“. Ak vám ju budú určovať zásady z Božieho Slova, budete žiť životom, ktorý je z Božieho hľadiska prijateľný. Ale ako si môžete určiť bezpečnú hranicu?

Akékoľvek množstvo alkoholu, ktoré zhoršuje váš úsudok a otupuje silu vášho rozumu, je pre vás priveľké. Preto ak sa rozhodnete piť, nie je múdre stanoviť si len nejakú hmlistú hranicu, ktorá sa pohybuje niekde medzi triezvosťou a opitosťou. Nedovoľte, aby vám popieranie skutočnosti zabránilo poctivo zhodnotiť vaše pitie. Určite si konkrétnu a bezpečnú hranicu, ktorá spadá do medzí miernosti — to vám pomôže, aby ste neskĺzli k nemiernemu pitiu.

6. Naučte sa povedať nie. „Nech vaše slovo áno znamená áno, vaše nie, nie.“ ​(Matúš 5:37) Naučte sa zdvorilo odmiet nuť, keď vás hostiteľ vytrvalo ponúka, aj keď to možno myslí dobre. „Nech je vaša reč vždy ľúbezná, okorenená soľou, aby ste vedeli, ako by ste mali každému odpovedať.“ ​(Kolosanom 4:6)

7. Požiadajte druhých, aby vás podporili. Požiadajte o pomoc priateľov, ktorí vás môžu podporiť vo vašom odhodlaní mať alkohol pod kontrolou a ktorí vám môžu poskytnúť duchovnú pomoc. „Dvaja sú lepší ako jeden, pretože majú dobrú odmenu za svoju tvrdú prácu. Lebo keby snáď jeden z nich spadol, druhý môže zdvihnúť svojho spoločníka.“ ​(Kazateľ 4:9, 10; Jakub 5:14, 16) Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus v Spojených štátoch radí niečo podobné: „Obmedziť konzumáciu alkoholu môže byť niekedy náročné. Požiadajte rodinu a priateľov o podporu, aby vám pomohli dosiahnuť váš cieľ.“

8. Držte sa svojho rozhodnutia. „Staňte sa tými, ktorí uplatňujú slovo, a nie iba poslucháčmi, ktorí sa klamú falošným uvažovaním. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona, ktorý patrí k slobode, a kto na ňom trvá, ten bude šťastný, keď to bude robiť, lebo sa nestal zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku.“ ​(Jakub 1:22, 25)

Ako sa oslobodiť od závislosti

Nie každý, kto pije nadmerne, sa stane alkoholikom. Ale niektorí začnú piť toľko — alebo tak často —, že sa stanú od alkoholu závislými. Keďže k závislosti od alkoholu patrí silná fyzická aj psychologická závislosť, takíto ľudia možno potrebujú viac ako iba pevnú vôľu a duchovnú pomoc, aby sa zbavili alkoholizmu. „Keď som sa snažil skoncovať s alkoholom,“ spomína Allen, „mal som obrovské bolesti. Vtedy som si uvedomil, že okrem duchovnej pomoci potrebujem podstúpiť aj lekársku liečbu.“

Mnohí problémoví konzumenti alkoholu potrebujú lekársku liečbu, aby dostali ďalšiu podporu v duchovnom boji proti závislosti  a aby sa zdržiavali zneužívania alkoholu. * Niektorí musia byť hospitalizovaní, aby zvládli silné abstinenčné príznaky alebo aby dostali lieky, ktoré utlmia extrémnu túžbu po alkohole a pomôžu im ďalej abstinovať. Hoci Boží Syn robil zázraky, poznamenal: „Silní nepotrebujú lekára, ale chorí.“ ​(Marek 2:17)

Úžitok plynúci z uplatňovania Božích rád

Rozumné biblické rady týkajúce sa alkoholu pochádzajú od pravého Boha, ktorý chce pre nás to najlepšie — nielen naše momentálne potešenie, ale aj náš trvalý úžitok. Allen po dvadsiatich štyroch rokoch, čo skoncoval s alkoholom, spomína: „Bolo úžasné vedieť, že sa môžem zmeniť, vedieť, že Jehova mi chce pomôcť, aby som dal svoj život do poriadku, a že...“ Allen sa odmlčí a snaží sa zadržať slzy, ktoré sa mu tisnú do očí pri spomienke na minulosť. „... vedieť, že Jehova mi rozumie, zaujíma sa o mňa a dáva mi potrebnú pomoc — to bolo jednoducho úžasné.“

Preto ak máte problém so závislosťou od alkoholu alebo s jeho zneužívaním, nelámte nad sebou palicu ani si nemyslite, že už niet žiadnej nádeje. Allen a mnohí iní boli na tom rovnako ako vy a podarilo sa im obmedziť konzumáciu alkoholu alebo ho úplne prestať piť. Nikto z nich to neľutuje. Ani vy to nebudete ľutovať.

Či už sa rozhodnete piť alkohol umiernene, alebo ho nepiť vôbec, majte na pamäti Božie láskavé nabádanie: „Ó, keby si len bol venoval pozornosť mojim prikázaniam! Potom by bol tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.“ ​(Izaiáš 48:18)

[Poznámky pod čiarou]

^ 7. ods. Pozri rámček  „Prestávam byť pánom situácie?“ na strane 8.

^ 24. ods. Existuje veľa liečebných centier, nemocníc a odvykacích programov, ktoré môžu poskytnúť pomoc. Strážna veža nepropaguje žiaden konkrétny druh liečby. Každý by mal starostlivo zvážiť možnosti liečby a potom urobiť osobné rozhodnutie, ktoré nie je v rozpore s biblickými zásadami.

[Rámček/obrázok na strane 8]

 Prestávam byť pánom situácie?

Skúste si položiť tieto otázky:

• Pijem viac ako v minulosti?

• Pijem častejšie ako v minulosti?

• Pijem silnejší alkohol ako v minulosti?

• Pijem alkohol, aby som sa vyrovnal so stresom alebo unikol pred problémami?

• Vyjadril niekto z rodiny alebo z priateľov znepokojenie v súvislosti s mojou konzumáciou alkoholu?

• Spôsobil mi už alkohol problémy doma, v práci alebo na dovolenke?

• Mám problém vydržať týždeň bez alkoholu?

• Cítim sa nepríjemne, keď niekto v mojej blízkosti odmietne alkohol?

• Tajím pred inými, koľko toho vypijem?

Ak ste na jednu alebo viac týchto otázok odpovedali áno, možno by ste mali urobiť niečo pre to, aby ste svoje pitie alkoholu dostali pod kontrolu.

[Rámček/obrázok na strane 9]

Ako sa múdro rozhodnúť

Skôr ako sa rozhodnete piť alkohol, uvažujte:

Je v mojom prípade rozumné, aby som pil alkohol, alebo mám radšej abstinovať?

Odporučenie: Ak niekto nedokáže dodržať hranicu, ktorú si sám určil, radšej by nemal piť vôbec.

Koľko piť?

Odporučenie: Stanovte si hranicu skôr, ako alkohol skreslí váš úsudok.

Kedy piť?

Odporučenie: Nie pred šoférovaním ani pred činnosťami, ktoré si vyžadujú pozornosť; nie pred náboženskými aktivitami; nie v tehotenstve; nie s určitými liekmi.

Kde piť?

Odporučenie: V prostredí, ktoré vás nebude zvádzať piť nadmerne; nie tajne; nie pred ľuďmi, ktorých alkohol pohoršuje.

S kým piť?

Odporučenie: S priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi, ktorí môžu mať na vás pozitívny vplyv; nie s ľuďmi, ktorí majú problém s alkoholom.

[Rámček/obrázok na strane 10]

Božie Slovo pomáha bývalému alkoholikovi

Supot z Thajska mal vážny problém s alkoholom. Spočiatku pil iba večer. Časom začal piť aj ráno a neskôr aj cez obed. Často pil len preto, aby sa opil. Ale potom začal študovať Bibliu s Jehovovými svedkami. Keď sa dozvedel, že v očiach Jehovu Boha je opilstvo neprijateľné, prestal piť. O nejaký čas sa však k svojmu zlozvyku vrátil. Jeho rodina bola zronená.

No Supot neprestal milovať Jehovu a chcel ho uctievať tak, ako si to Jehova praje. Jeho priatelia mu ďalej pomáhali a povzbudzovali jeho manželku a deti, aby s ním trávili viac času a aby to s ním nevzdávali. Chápať, aká vážna je jeho situácia, mu v tom čase pomohol jasný výrok v 1. Korinťanom 6:10, kde sa píše, že ‚opilci nezdedia Božie kráľovstvo‘. Uvedomil si, že na to, aby prekonal svoj problém s alkoholom, musí vyvinúť maximálne úsilie.

Tentoraz bol Supot rozhodnutý skoncovať s alkoholom nadobro. Nakoniec s pomocou Božieho svätého ducha, rád z Božieho Slova a s podporou rodiny a zboru získal duchovnú silu a prekonal svoju túžbu po alkohole. Jeho rodina mala veľkú radosť, keď sa dal na znak svojej oddanosti Bohu pokrstiť. Supot sa teraz teší z blízkeho vzťahu k Bohu, po ktorom vždy túžil, a využíva svoj čas na to, aby duchovne pomáhal iným.