Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Ustanovený čas“ je blízko

„Ustanovený čas“ je blízko

 „Ustanovený čas“ je blízko

TAK ako prorok Habakuk, aj Ježišovi učeníci túžili po tom, aby sa všetko utrpenie už skončilo. Keď sa dozvedeli, ako Božie Kráľovstvo napraví záležitosti na zemi, opýtali sa Ježiša: „Kedy to bude a čo bude znamením tvojej prítomnosti [v kráľovskej moci] a záveru systému vecí?“ ​(Matúš 24:3) Ježiš im povedal, že len Jehova Boh pozná presný čas, keď Kráľovstvo prevezme úplnú kontrolu nad zemou. (Matúš 24:36; Marek 13:32) Ježiš i ďalší však predpovedali určitý vývoj udalostí, ktorý bude znakom toho, že ten čas je blízko. (Pozri  rámček „Biblické texty, ktoré poukazujú na posledné dni“.)

Nesúhlasíte s tým, že veci, ktoré sú uvedené v rámčeku, sa dnes dejú? A Ježiš predpovedal aj to, že na celej zemi bude prebiehať určité vzdelávacie dielo. Povedal: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:14)

Presne to dnes možno pozorovať. Toto dielo konajú Jehovovi svedkovia. Viac než sedem miliónov svedkov asi v 236 krajinách hovorí ľuďom, čo urobí Božie Kráľovstvo, a pomáhajú im spĺňať spravodlivé požiadavky Boha, ktorého vôľou je zbaviť ľudstvo všetkého utrpenia a bolesti. Povzbudzujeme vás, aby ste sa o tomto Kráľovstve dozvedeli viac, a tak aby ste mali vyhliadku žiť vo svete bez utrpenia — a to navždy.

[Rámček na strane 8]

 Biblické texty, ktoré poukazujú na posledné dni

MATÚŠ 24:6, 7; ZJAVENIE 6:4

• Vojny v nebývalom rozsahu

MATÚŠ 24:7; MAREK 13:8

• Veľké zemetrasenia

• Nedostatok potravín

LUKÁŠ 21:11; ZJAVENIE 6:8

• Morové nákazy

MATÚŠ 24:12

• Vzrast nezákonnosti

• Ochladnutie lásky

ZJAVENIE 11:18

• Ničenie zeme

2. TIMOTEJOVI 3:2

• Neprimeraná láska k peniazom

• Neposlušnosť voči rodičom

• Prehnaná láska k sebe samému

2. TIMOTEJOVI 3:3

• Nedostatok prirodzenej náklonnosti

• Neprístupnosť akejkoľvek dohode

• Nedostatok sebaovládania na všetkých úrovniach ľudskej spoločnosti

• Strata lásky k dobru

2. TIMOTEJOVI 3:4

• Väčšia láska k rozkošiam než k Bohu

2. TIMOTEJOVI 3:5

• Mnohí pokrytecky tvrdia, že sú kresťania

MATÚŠ 24:5, 11; MAREK 13:6

• Mnoho falošných prorokov v činnosti

MATÚŠ 24:9; LUKÁŠ 21:12

• Prenasledovanie pravých kresťanov

MATÚŠ 24:39

• Ľudia nevenujú pozornosť varovaniam z Biblie

[Obrázok na strane 8]

Na celom svete učia Jehovovi svedkovia ľudí o Božom Kráľovstve