Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Boh sa o nás zaujíma — ako to vieme

Boh sa o nás zaujíma — ako to vieme

 Boh sa o nás zaujíma ako to vieme

AK NÁS Boh miluje, prečo je toľko utrpenia? To je stará známa, no pritom dôležitá otázka, nad ktorou sa ľudia zamýšľajú už tisícročia. Asi budete súhlasiť s tým, že ak niekoho milujeme, nechceme, aby trpel, a keby sa dostal do ťažkostí, určite by sme sa mu snažili pomôcť. Preto si mnohí ľudia myslia, že keď je vo svete toľko utrpenia, Boh sa o nás určite nezaujíma. A tak je dôležité, aby sme najskôr pouvažovali nad dôkazmi toho, že nás Boh miluje a že sa o nás zaujíma.

Stvorenie svedčí o Božej láske

Jehova Boh je „Ten, ktorý vytvoril nebo a zem, more a všetko v nich“. (Skutky 4:24) Keď uvažujeme o tom, čo Jehova vytvoril, jednoznačne musíme prísť k záveru, že sa o nás zaujíma. Zamyslite sa napríklad nad vecami, ktoré vám prinášajú radosť a potešenie. Máte radi dobré jedlo? Jehova nám mohol dať len jeden druh potravy, ktorý by nás udržiaval pri živote. Ale on vytvoril množstvo rozmanitej potravy, aby sme z nej mohli mať pôžitok. Podobne Jehova skrášlil zem úžasným množstvom  rôznych stromov, kvetov a prírodných scenérií, aby náš život urobil radostným a zaujímavým.

Zamyslite sa aj nad spôsobom, akým sme vytvorení. Zmysel pre humor, schopnosť tešiť sa z hudby, zmysel pre krásu — tieto schopnosti nie sú pre náš život nevyhnutné; všetko sú to dary od Boha, ktoré obohacujú náš život. Uvažujte tiež o vašom vzťahu k iným ľuďom. Kto by sa netešil z vrúcnej atmosféry v spoločnosti dobrých priateľov alebo z objatia niekoho, ku komu má hlbokú náklonnosť? Už schopnosť milovať sama osebe je darom od Boha, ktorý miluje! Keďže Boh vytvoril ľudí so schopnosťou milovať, táto schopnosť musí byť súčasťou jeho osobnosti.

Biblia nás uisťuje o Božej láske

Z Biblie sa dozvedáme, že Boh je láska. (1. Jána 4:8) Jeho lásku nevidno len zo stvorenia. Je zjavná aj z jeho Slova, z Biblie. Biblia nám napríklad dáva rady, ktoré prispievajú k dobrému zdraviu, povzbudzuje nás, aby sme vo všetkom prejavovali striedmosť, a varuje nás pred opilstvom a prejedaním sa. (1. Korinťanom 6:9, 10)

Biblia nám tiež múdro radí v oblasti medziľudských vzťahov. Nabáda nás, aby sme sa navzájom milovali, aby sme rešpektovali dôstojnosť druhých a aby sme s nimi zaobchádzali úctivo a láskavo. (Matúš 7:12) Odsudzuje praktiky a postoje, ktoré vedú k utrpeniu — chamtivosť, ohováranie, závisť, cudzoložstvo i vraždu. Keby sa každý človek snažil žiť podľa vynikajúcich rád, ktoré sú v Písmach, určite by vo svete zďaleka nebolo toľko utrpenia.

Najväčším prejavom Božej lásky však bolo to, že dal svojho Syna, Ježiša, ako výkupné za ľudstvo. V Jánovi 3:16 čítame: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“ Teda Jehova už urobil kroky, aby v budúcnosti už nikto nikdy nezomrel ani nijako netrpel. (1. Jána 3:8)

Očividne existuje množstvo dôkazov o tom, že Jehova nás miluje. Potom je logické, že ho vôbec neteší, keď nás vidí trpieť. Boh zasiahne, aby nás zbavil utrpenia. O tom niet pochýb, lebo Biblia nám presne hovorí, ako to urobí.

[Obrázok na strane 4]

Schopnosť milovať je darom od Boha, ktorý miluje