Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Ako dlho... budem kričať o pomoc?“

„Ako dlho... budem kričať o pomoc?“

 „Ako dlho... budem kričať o pomoc?“

„Kedy už prestanú tie bolesti?“ plakala Jayne. Mala rakovinu, ktorá sa jej rozširovala do celého tela. Ako veľmi si jej príbuzní a priatelia želali, aby ju mohli zbaviť tej choroby a mučivých bolestí! Prosili Boha, aby jej pomohol. Venoval im pozornosť? Zaujímal sa o ňu?

BOH si uvedomuje, v akom stave je ľudstvo. Jeho Slovo, Biblia, hovorí: „Celé tvorstvo ešte stále spolu stená a spolu trpí v bolesti.“ ​(Rimanom 8:22) Boh vie, že na svete sú stámilióny ľudí, pre ktorých je, tak ako pre Jayne, každý deň utrpením — fyzickým, citovým alebo duševným. Boh vidí, ako každý večer ide osemsto miliónov ľudí spať hladných. Vidí tiež milióny ďalších, ktorí znášajú domáce násilie, i mnohých rodičov, ktorí sa boja o budúcnosť a blaho svojich detí. Napadla vám niekedy otázka, či s tým všetkým Boh niečo urobí? Ak my, ľudia, túžime pomôcť našim blízkym, niet pochýb o tom, že Boh chce pomôcť ľudstvu, svojmu stvoreniu.

Ak ste o týchto veciach niekedy uvažovali, nie ste sami. Už pred vyše 2 600 rokmi mal jeden verný Boží služobník menom Habakuk rovnaké pocity, aké majú mnohí ľudia v dnešnej dobe. Pýtal sa Boha: „Ako dlho, ó, Jehova, budem kričať o pomoc, a ty nepočuješ? Ako dlho budem na teba volať o pomoc pred násilím, a ty nezachraňuješ? Prečo mi dávaš vidieť to, čo škodí, a stále iba hľadíš na ťažkosti? A prečo je predo mnou plienenie a násilie a prečo sa vyskytujú hádky a prečo sa vedie spor?“ ​(Habakuk 1:2, 3) Tento hebrejský prorok bol za svojich dní svedkom šokujúcich skutkov nezmyselného násilia a agresivity. Dnes sú takéto skutky súčasťou každodenných správ a súcitní ľudia sú z nich zhrození.

Zľahčoval Jehova Boh Habakukove obavy? Nie. Venoval pozornosť jeho úprimným otázkam a potom tohto utrápeného muža utešil a povzbudil. Posilnil jeho vieru sľubom, že sa postará o to, aby sa utrpenie skončilo. Božie posolstvo nádeje môže upokojiť aj vás, tak ako upokojilo Jayne a jej rodinu. V ďalších článkoch nájdete odpoveď na tieto otázky: Ako si môžeme byť istí, že Boh sa o nás zaujíma? A čo urobí pre to, aby nás zbavil utrpenia, a kedy to urobí?