Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mýtus č. 2: Zlí trpia v pekle

Mýtus č. 2: Zlí trpia v pekle

Aký je pôvod tohto mýtu?

„Zo všetkých klasických gréckych filozofov mal najväčší vplyv na tradičný názor na peklo Platón.“ ​(Histoire des enfers [História pekla] od Georgesa Minoisa, strana 50)

„Od polovice 2. storočia n. l. kresťania, ktorí boli do určitej miery školení v gréckej filozofii, začali pociťovať potrebu vyjadriť svoju vieru jej pojmami... Filozofiou, ktorá im najlepšie vyhovovala, bol platonizmus [Platónovo učenie].“ ​(The New Encyclopædia Britannica, 1988, 25. zväzok, strana 890)

„Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, ‚večný oheň‘. Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha.“ ​(Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2. vydanie 1999, strana 268)

Čo hovorí Biblia?

„Živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič... Pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.“ ​(Kazateľ 9:5, 10)

Hebrejské slovo šeol, ktoré bolo opísané ako „miesto, kde prebývajú mŕtvi“, je v niektorých prekladoch Biblie preložené ako „peklo“. Čo sa z citovaného biblického textu dozvedáme o stave mŕtvych? Trpia v šeole, aby si odpykali svoje hriechy? Nie, lebo „si neuvedomujú vôbec nič“. Preto patriarcha Jób, ktorý pre vážnu chorobu nesmierne trpel, prosil Boha: „Ochráň ma v pekle [po hebrejsky v šeole].“ ​(Jób 14:13, Douay-Rheims Version) Aký zmysel by mala jeho prosba, keby bol šeol miestom večných múk? Peklo v biblickom zmysle je jednoducho všeobecný hrob ľudstva, kde sa končí akákoľvek činnosť.

Nie je podľa vás táto definícia pekla logickejšia a v súlade s Písmom? Mohol by nejaký hriech, aj keby bol veľmi veľký, podnietiť Boha lásky, aby niekoho naveky trápil? (1. Jána 4:8) Ale ak je peklo mýtus, ako je to potom s nebom?

Porovnaj tieto biblické verše: Žalm 146:3, 4; Skutky 2:25–27; Rimanom 6:7, 23

FAKT:

Boh netrápi ľudí v pekle