Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mýtus č. 6: Boh schvaľuje, aby sa pri uctievaní používali obrazy a sochy

Mýtus č. 6: Boh schvaľuje, aby sa pri uctievaní používali obrazy a sochy

Aký je pôvod tohto mýtu?

„V uctievaní raných kresťanov boli zobrazenia neznáme... Prijatie obrazov do cirkvi v 4. a 5. storočí bolo obhajované teóriou, že pomocou nich môžu nevzdelaní ľudia pochopiť kresťanstvo lepšie než pomocou kázní či kníh.“ ​(Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature od McClintocka a Stronga, 4. zväzok, strany 503 a 504)

Čo hovorí Biblia?

„Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať.“ ​(2. Mojžišova 20:4, 5, Katolícky preklad) A apoštol Ján napísal kresťanom v prvom storočí: „Dieťatká, chráňte sa pred modlami.“ ​(1. Jána 5:21)

Sú obrazy len prostriedkom, pomocou ktorého môže človek prejaviť úctu tomu, koho obraz predstavuje, a priblížiť sa k nemu, tak ako to tvrdia cirkvi? The Encyclopedia of Religion uvádza: „Spočiatku obrazy zrejme slúžili hlavne ako didaktické [vyučovacie] pomôcky a ako dekorácia; aspoň tak bolo ich používanie odôvodňované. No časom začali nesporne plniť funkciu predmetu uctievania. Zvlášť to platilo o ikonách, ktoré sa stali význačným rysom východných pravoslávnych cirkví.“ Prorok Izaiáš sa však výstižne opýtal: „Ku komu teda môžete prirovnať Boha? Čo za obraz sa mu môže pripodobniť?“ ​(Izaiáš 40:18, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie)

Porovnaj tieto biblické verše: Izaiáš 44:13–19; Skutky 10:25, 26; 17:29; 2. Korinťanom 5:7

FAKT:

Boh neschvaľuje, aby sa pri uctievaní používali obrazy a sochy

NEVERTE MÝTOM, DRŽTE SA PRAVDY

K akému záveru prichádzame po tomto stručnom prehľade mýtov, ktoré sa dodnes vyučujú v mnohých cirkvách? Tieto „vymyslené bájky [po grécky mythos]“ sa nemôžu rovnať jednoduchým a utešujúcim pravdám Biblie. (2. Petra 1:16, Katolícky preklad)

Preto neváhajte bez predsudkov porovnať to, čomu ste boli učení, s Božím Slovom — zdrojom pravdy. (Ján 17:17) Potom sa na vás splní tento sľub: „Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ ​(Ján 8:32)