Prejsť na článok

Prejsť na obsah

O rodinnom živote

O rodinnom živote

 Čo nás učí Ježiš

O rodinnom živote

Aký názor na manželstvo prispieva k šťastiu rodiny?

Manželstvo je posvätný zväzok. Keď Ježiš dostal otázku, či je rozvod prípustný, povedal: „Nečítali ste, že ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od začiatku ako muža a ženu a povedal: ‚Preto opustí človek svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo‘? Takže už nie sú dve, ale jedno telo. Teda čo Boh spriahol, nech žiaden človek nerozdeľuje... Každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva a ožení sa s inou, cudzoloží.“ ​(Matúš 19:4–6, 9) Keď sa manželia držia Ježišovej rady a sú si navzájom verní, prispieva to k šťastiu a pocitu bezpečia každého člena rodiny.

Prečo láska k Bohu prispieva k šťastiu rodiny?

Ježiš povedal: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie.“ Ako znie druhé najväčšie prikázanie? Ježiš povedal: „Budeš milovať svojho blížneho [aj tých najbližších — svoju rodinu] ako sám seba.“ ​(Matúš 22:37–39) Teda kľúčom k rodinnému šťastiu je dobrý vzťah k Bohu, lebo láska k Bohu nás podnecuje milovať sa navzájom.

 Ako môžu manželia robiť jeden druhého šťastným?

Manžel robí svoju manželku šťastnou, keď napodobňuje Ježiša. Ježiš svoju symbolickú manželku, zbor, miloval obetavou láskou. (Efezanom 5:25) Povedal: „Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil.“ ​(Matúš 20:28) Ježiš sa k tým, ktorí boli pod jeho vedením, nikdy nesprával diktátorsky ani tvrdo. Jeho spoločnosť bola pre nich občerstvením. (Matúš 11:28) Teda manžel by mal uplatňovať svoju autoritu láskavým spôsobom na úžitok každého člena rodiny.

Ježišov príklad môže byť užitočný aj pre manželku. „Hlavou Krista je... Boh,“ píše sa v Biblii. Uvádza sa v nej tiež: „Hlavou ženy je... muž.“ ​(1. Korinťanom 11:3) Ježiš si nemyslel, že podriaďovať sa Bohu je pod jeho úroveň. Mal k svojmu Otcovi hlbokú úctu. Povedal: „Vždy robím to, čo sa mu páči.“ ​(Ján 8:29) Keď sa manželka z lásky a úcty k Bohu podriaďuje svojmu manželovi ako hlave, veľkou mierou prispieva k šťastiu rodiny.

Čo sa môžu rodičia naučiť z Ježišovho postoja k deťom?

Ježiš si na deti našiel čas a zaujímal sa o ich myšlienky a pocity. Biblia hovorí: „Ježiš... zavolal k sebe dieťatká a povedal: ‚Nechajte malé deti prichádzať ku mne.‘“ ​(Lukáš 18:15, 16) Raz ľudia kritizovali chlapcov, ktorí vyjadrovali svoju vieru v Ježiša. Ale Ježiš týchto mladých pochválil a ľuďom, ktorí ich kritizovali, povedal: „Nikdy ste nečítali: ‚Z úst detí a dojčiat si si zaobstaral chválu‘?“ ​(Matúš 21:15, 16)

Čo sa môžu od Ježiša naučiť deti?

Ježiš deťom na vlastnom príklade ukázal, ako by sa mali zaujímať o duchovné veci. Keď mal dvanásť rokov, našli ho „v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa“. K čomu to viedlo? „Všetci tí, čo ho počúvali, boli ohromení jeho porozumením a jeho odpoveďami.“ ​(Lukáš 2:42, 46, 47) Ježiš napriek svojmu poznaniu nebol pyšný. Naopak, poznanie ho podnecovalo prejavovať svojim rodičom úctu. V Biblii čítame: „Naďalej sa im podriaďoval.“ ​(Lukáš 2:51)

Viac informácií nájdete v 14. kapitole knihy Čo učí Biblia? *

[Poznámka pod čiarou]

^ 14. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.