Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dobré posolstvo v 500 jazykoch

Dobré posolstvo v 500 jazykoch

 Dobré posolstvo v 500 jazykoch

UPROSTRED občianskej vojny v Rwande musela skupinka prekladateľov opustiť svoj domov i všetko, čo mali. Podarilo sa im však schytiť prenosné počítače a priniesť si ich do utečeneckých táborov. Prečo to urobili? Aby mohli ďalej prekladať biblické publikácie do jazyka kiňarwanda.

Mladá žena v juhovýchodnej Ázii do neskorej noci ťuká do klávesnice počítača. Bojuje s únavou, horúčavou a pravidelnými výpadkami prúdu, ktoré ju nútia prerušiť prekladateľskú prácu. Aký je jej cieľ? Stihnúť termín odoslania do tlače.

Títo prekladatelia sú súčasťou armády tvorenej približne 2 300 dobrovoľníkmi, ktorí pracujú na vyše 190 miestach po celom svete. Sú vo veku od 20 do takmer 90 rokov a neúnavne sa nasadzujú, aby mohli ľudia načerpať útechu z biblického posolstva v 500 jazykoch. (Zjavenie 7:9)

Posolstvo dostupné v domorodých jazykoch

V posledných rokoch prekladateľská práca Jehovových svedkov nadobudla nebývalé rozmery. Napríklad v roku 1985 vychádzala Strážna veža simultánne v 23 jazykoch — čo bol v tom čase pozoruhodný úspech. Dnes je dostupná v 176 jazykoch a vo všetkých z nich vychádza simultánne, aby čitatelia na celom svete mohli v tom istom čase študovať tie isté informácie.

Asi v 50 jazykoch je časopis Strážna veža vôbec jediným časopisom, ktorý v tom jazyku vychádza pravidelne. Prečo? Komerčné tlačiarenské spoločnosti nemajú veľký záujem vydávať literatúru v miestnych jazykoch. No Jehovovi svedkovia na celom svete ochotne prispievajú, aby vyrovnali nedostatok financií všade, kde treba, aby Božie Slovo a publikácie založené na Biblii boli dostupné všetkým. (2. Korinťanom 8:14)

Ľudia si veľmi cenia, keď je posolstvo Biblie dostupné v ich vlastnom jazyku. Napríklad nedávno vyšli niektoré biblické publikácie v jazyku miskito, ktorým hovorí asi 200 000 ľudí v Nikarague. Jedna žena požiadala o knihu Moja kniha biblických príbehov * v jazyku miskito, a keď ju dostala, bol pri tom miestny pastor. Keď videl túto nádhernú knihu, chcel ju pre seba. Ale žena mu ju odmietla dať, hoci jej za ňu pastor ponúkal 20 kilogramov kávových zŕn!

 Za posledné desaťročie boli biblické publikácie preložené asi do 15 jazykov domorodých obyvateľov Mexika vrátane mayčiny, jazyka nahuatl a tzotzil. Za menej než desať rokov vzrástol v tejto krajine počet zborov Jehovových svedkov, ktorí hovoria domorodými jazykmi alebo sa dorozumievajú posunkovou rečou, zo 72 na vyše 1 200. Jehovovi svedkovia síce môžu zasiať biblické posolstvo do sŕdc ľudí, ale vedia, že len Boh môže spôsobiť, aby tieto semienka pravdy aj vyklíčili. (1. Korinťanom 3:5–7)

Moderný preklad Biblie v 80 jazykoch

V posledných rokoch Jehovovi svedkovia usilovne pracovali na úplnom alebo aspoň čiastočnom vydaní Prekladu nového sveta Svätých písiem v 80 jazykoch. Aký bol ohlas? Jeden Jehovov svedok z Južnej Afriky o Biblii v tswančine povedal: „Je to úžasný nástroj. Teraz budem Božiemu Slovu lepšie rozumieť a budem si ho ešte viac ceniť. Číta sa ľahko a príjemne.“ Jeden čitateľ z Mozambiku, ktorý hovorí jazykom tsonga, napísal: „Hoci sme mali všetky biblické publikácie, bez Biblie to bolo ako hromy a blesky bez dažďa. Ale keď bol v jazyku tsonga vydaný Preklad nového sveta, prišiel aj dážď!“

Tí, ktorí prekladajú a rozširujú dobré posolstvo obsiahnuté v Biblii, pozoruhodným spôsobom spĺňajú jedno staroveké proroctvo. Sám Ježiš Kristus povedal: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:14)

[Poznámka pod čiarou]

^ 8. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

[Graf na strane 25]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

PREKLAD NOVÉHO SVETA

Dostupný celý alebo jeho časť

1950 1*

1970 7*

1990 13*

2000 36*

2010 80*

INÉ PUBLIKÁCIE

1950 88*

1960 125*

1970 165*

1980 190*

1990 200*

2010 500*

* POČET JAZYKOV

[Obrázky na stranách 24, 25]

Približne 2 300 dobrovoľníkov prekladá biblickú literatúru do 500 jazykov

BENIN

SLOVINSKO

ETIÓPIA

BRITÁNIA