STRÁŽNA VEŽA November 2009

Z TITULNEJ STRANY

Jeden mýtus plodí ďalší

Porovnajte mýty rozšírené v kresťanstve s tým, čo naozaj učí Biblia.

Z TITULNEJ STRANY

Mýtus č. 1: Duša je nesmrteľná

Prečítajte si, čo o duši učí Biblia.

Z TITULNEJ STRANY

Mýtus č. 2: Zlí trpia v pekle

Trestá milujúci Boh ľudí večnými mukami?

Z TITULNEJ STRANY

Mýtus č. 3: Všetci dobrí ľudia idú do neba

Kde bude žiť väčšina dobrých ľudí — v nebi alebo na zemi?

Z TITULNEJ STRANY

Mýtus č. 4: Boh je Trojica

Vyjadrenie, že je jeden Boh v troch osobách, sa nikde v Biblii nenachádza. Prečo?

Z TITULNEJ STRANY

Mýtus č. 5: Mária je Matka Božia

Prečítajte si, kedy a prečo začali ľudia uctievať Máriu a čo sa o nej dozvedáme z Biblie.

Z TITULNEJ STRANY

Mýtus č. 6: Boh schvaľuje, aby sa pri uctievaní používali obrazy a sochy

Viete, prečo apoštol Ján varoval kresťanov pred používaním modiel?

AKO DOSIAHNUŤ ŠŤASTIE V RODINE

Keď váš partner potrebuje zvláštnu starostlivosť

Zamyslite sa nad troma biblickými radami, ktoré sú veľmi užitočné, keď manželského partnera postihne chronická choroba.

Biblia — pozoruhodný príbeh o tom, ako prežila

Prečítajte si, akým hrozbám bola Biblia vystavená a ako to, že prežila až do dnešných dní, dokazuje, že je to jedinečná kniha.