Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Sľubuje Boh, že budete bohatí?

Sľubuje Boh, že budete bohatí?

 Sľubuje Boh, že budete bohatí?

‚Boh chce, aby ste boli bohatí — mali niekoľko áut v garáži a prosperujúcu firmu. Stačí, keď v neho budete veriť, otvoríte svoju peňaženku a dáte mu všetko, čo môžete.‘

TAKÉTO posolstvo hlásajú niektoré náboženské skupiny v Brazílii, uvádzajú jedny miestne noviny. Mnohí ľudia tieto slová berú vážne. O výsledkoch jedného prieskumu uskutočneného medzi ľuďmi, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu v Spojených štátoch, časopis Time napísal: „Až 61 % uviedlo, že verí, že Boh chce, aby boli ľudia bohatí a úspešní. A 31 %... súhlasilo s tým, že ak dáte Bohu svoje peniaze, dostanete ich od neho ešte viac.“

Táto takzvaná teológia prosperity sa rýchlo šíri najmä v latinskoamerických krajinách, napríklad v Brazílii. Ľudia v týchto krajinách sa húfne pridávajú k cirkvám, ktoré im sľubujú hmotné bohatstvo od Boha. Ale naozaj Boh sľubuje bohatstvo ľuďom, ktorí mu slúžia? Boli všetci Boží služobníci v minulosti bohatí?

Je pravda, že v Hebrejských Písmach (takzvanom Starom zákone) je Božie požehnanie často spojené s hmotným bohatstvom. Napríklad v 5. Mojžišovej 8:18 čítame: „Budeš pamätať na Jehovu, svojho Boha, lebo on ti dáva silu, aby si si nadobudol majetok.“ Tieto slová uisťovali Izraelitov, že ak budú poslúchať Boha, celému národu sa bude dobre dariť.

A čo jednotlivci? Napríklad verný Jób bol nesmierne bohatý a po tom, čo ho Satan o všetko pripravil, Jehova mu vrátil jeho bohatstvo „v dvojnásobnom množstve“. (Jób 1:3; 42:10) Aj Abrahám bol bohatý. V 1. Mojžišovej 13:2 o ňom čítame, že bol „bohato zaopatrený stádami a striebrom a zlatom“. Keď spojené vojská štyroch východných kráľov zajali jeho synovca Lóta, „povolal svojich vycvičených mužov, tristoosemnásť otrokov narodených v jeho domácnosti“. (1. Mojžišova 14:14) Abrahámova domácnosť musela byť ozaj veľká, keď mohol mať 318 „vycvičených mužov“, ktorí vedeli zaobchádzať so zbraňou. To, že dokázal uživiť takú veľkú domácnosť, naznačuje, že to bol veľmi bohatý človek s veľkými stádami oviec a dobytka.

Áno, mnohí verní Boží služobníci v minulosti, ako Abrahám, Izák, Jakob, Dávid, Šalamún, keď spomenieme len niekoľkých, boli bohatí. Ale znamená to, že Boh každého, kto mu slúži, obdaruje bohatstvom? Na druhej strane, ak je niekto chudobný, znamená to, že nemá Božie požehnanie? Týmito otázkami sa bude zaoberať nasledujúci článok.