Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Sú všetky náboženstvá dobré?

Sú všetky náboženstvá dobré?

ŽIJEME vo svete ohromujúcej náboženskej rôznorodosti. Podľa jedného nedávneho prieskumu na celom svete existuje 19 väčších a asi 10 000 menších náboženstiev. Táto rozmanitosť ponúka ľuďom na výber takú širokú škálu možností ako nikdy predtým. Záleží teda na tom, aké náboženstvo si vyberieme?

Niektorí ľudia hovoria, že rôzne náboženstvá sú ako rôzne cesty, ktoré vedú na jeden vrch. Podľa nich nezáleží na tom, ktorú cestu si človek vyberie, keďže všetky vedú na to isté miesto. Odôvodňujú to tým, že existuje len jeden Všemohúci Boh, a tak všetky náboženstvá musia viesť nevyhnutne k nemu.

Vedú všetky cesty k Bohu?

Čo povedal v tejto súvislosti Ježiš Kristus, jeden z najuznávanejších náboženských učiteľov v dejinách? „Vchádzajte tesnou bránou!“ povedal svojim učeníkom. Prečo? „Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ ​(Matúš 7:13, 14, Slovenský ekumenický preklad)

Chcel tým Ježiš povedať, že niektoré náboženstvá vedú „do záhuby“? Alebo učil, že na širokej ceste sú len ľudia, ktorí neveria v Boha, kým tí, ktorí veria v Boha — bez ohľadu na to, akého sú náboženstva —, sú na úzkej ceste, ktorá vedie do života?

Hneď po tom, čo Ježiš povedal, že sú len dve cesty, vystríhal: „Majte sa na pozore pred falošnými náboženskými učiteľmi: prichádzajú k vám preoblečení za bezbranné ovce, ale v skutočnosti sú to draví vlci.“ ​(Matúš 7:15, Nový zákon v modernom jazyku) Neskôr povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je  na nebesiach.“ ​(Matúš 7:21, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) Ak je niekto označovaný za náboženského učiteľa alebo tvrdí, že Ježiš je jeho Pán, je rozumné povedať, že je to veriaci človek, nie neveriaci. Ježiš teda očividne varoval, že nie všetky náboženstvá sú dobré a že nie všetkým náboženským učiteľom sa dá dôverovať.

Je možné nájsť úzku cestu?

Biblia je ako spoľahlivá mapa, ktorá môže človeku pomôcť nájsť správnu náboženskú cestu

Keďže nie všetky cesty vedú k Bohu, ako môžete medzi tými tisíckami možností nájsť úzku cestu, ktorá vedie do života? Zamyslite sa nad jedným znázornením: Predstavte si, že ste zablúdili vo veľkom meste. Rozhodnete sa požiadať o pomoc. Jeden človek vám tvrdí, že určite musíte ísť doprava. Iný vás presviedča, že správne by ste mali ísť doľava. A ďalší vám radí, aby ste šli takým smerom, ktorý sa vám najviac pozdáva. Napokon ešte iný človek vytiahne spoľahlivú mapu a ukáže vám správnu cestu. Potom vám tú mapu dá, aby ste sa do nej mohli cestou pozerať. Nemali by ste tak väčšiu istotu, že sa dostanete do cieľa?

Existuje však aj nejaká spoľahlivá duchovná mapa, ktorá by nám pomohla nájsť správnu náboženskú cestu? Áno, existuje. Tou mapou je Biblia, ktorá tvrdí: „Všetko, čo je v Písme, je Bohom vnuknuté a preto je užitočné na poučovanie, karhanie, naprávanie a vychovávanie v spravodlivosti.“ ​(2. Timotejovi 3:16, Preklad Štefana Porúbčana)

Aj vo vašom jazyku je pravdepodobne dostupný nejaký preklad Biblie, ktorý môžete použiť ako duchovnú mapu. Jehovovi svedkovia, vydavatelia tohto časopisu, vydali spoľahlivý preklad Biblie známy ako Preklad nového sveta Svätých písiem. Ale ak nepatríte k Jehovovým svedkom, možno uprednostníte iné preklady, keď budete uvažovať o tom, ako rozoznať dobré náboženstvo od zlého. Preto sú v tejto sérii článkov uvedené citáty z viacerých biblických prekladov, ktoré sú všeobecne uznávané aj medzi inými náboženskými skupinami.

Keď budete čítať nasledujúce články, skúste porovnávať to, čo viete, s tým, čo hovorí Biblia. Pamätajte pritom na Ježišove slová o tom, ako odlíšiť dobré náboženstvo od zlého. Ježiš povedal: „Dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.“ ​(Matúš 7:17, 18, Katolícky preklad) Pouvažujte o troch príkladoch dobrého ovocia, ktoré podľa Biblie charakterizuje „dobrý strom“.