Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dávate Bohu priestor, aby sa vám každý deň prihováral?

Dávate Bohu priestor, aby sa vám každý deň prihováral?

AKO často sa pozeráte do zrkadla? Väčšina z nás to robí denne, možno aj niekoľkokrát. Prečo? Lebo nám záleží na tom, ako vyzeráme.

Čítanie Biblie sa dá prirovnať k pohľadu do zrkadla. (Jakub 1:23–25) Posolstvo, ktoré je zaznamenané v Božom Slove, má moc, vďaka ktorej sa môžeme vidieť takí, akí naozaj sme. „Preniká až po rozdelenie duše a ducha.“ ​(Hebrejom 4:12) Inými slovami, oddeľuje to, ako sa javíme navonok, od toho, akí skutočne sme vo svojom vnútri. Božie Slovo nám podobne ako zrkadlo ukazuje, čo by sme na sebe mali zmeniť.

Biblia nám nielen ukazuje, aké úpravy potrebujeme na sebe urobiť, ale nám v tom aj pomáha. Apoštol Pavol napísal: „Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti.“ ​(2. Timotejovi 3:16, 17) Všimnite si, že zo štyroch užitočných vecí, ktoré sú tu vyzdvihnuté, si tri — karhanie, náprava vecí a ukázňovanie — vyžadujú úpravy v našich postojoch a konaní. Ak považujeme za potrebné pravidelne sa pozerať do zrkadla, aby sme sa uistili, že sme upravení, nie je ešte dôležitejšie, aby sme sa pravidelne pozerali do Božieho Slova, Biblie?

Keď Jehova Boh ustanovil Jozuu za vodcu izraelského národa, povedal mu: „Táto kniha zákona sa nemá vzdialiť od tvojich úst, a budeš si ju čítať tlmeným hlasom dňom a nocou, aby si dbal na konanie podľa všetkého, čo je v nej napísané, lebo potom bude tvoja cesta úspešná a potom budeš konať múdro.“ ​(Jozua 1:8) Áno, ak chcel byť Jozua úspešný, mal si čítať Božie Slovo „dňom a nocou“, teda pravidelne.

Aj prvý žalm vyzdvihuje úžitok, ktorý prináša pravidelné čítanie Biblie, slovami: „Šťastný je muž, ktorý nechodí podľa rady zlých a nestojí na ceste hriešnikov a nesedí na mieste posmievačov, ale jeho potešenie je v Jehovovom zákone, a v jeho zákone si číta tlmeným hlasom vo dne i v noci. A istotne bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva svoje ovocie v svojom období a ktorého lístie neuschýna, a všetko, čo robí, sa podarí.“ ​(Žalm 1:1–3) Istotne chceme, aby sa takto darilo aj nám.

 Mnohí ľudia si vytvorili zvyk denne čítať Bibliu. Keď jeden kresťan dostal otázku, prečo si číta Bibliu každý deň, povedal: „Ak sa v priebehu dňa opakovane modlím k Bohu a očakávam, že ma bude počúvať, nemal by som aj ja počúvať Boha tak, že si budem každý deň čítať jeho Slovo? Ak chce byť človek dobrým priateľom, nemal byť rozprávať len on.“ A má pravdu. Čítať Bibliu v podstate znamená počúvať Boha, lebo tak zisťujeme, aký pohľad na veci má on.

Ako si poradiť s prekážkami

Možno ste už skúšali začať s čítaním Biblie. Podarilo sa vám prečítať ju až do konca? Je to vynikajúci spôsob, ako sa lepšie zoznámiť s jej obsahom. Niektorí si ju už niekoľkokrát začali čítať s tým, že ju prečítajú celú, ale nikdy sa im to nepodarilo. Je to aj váš prípad? Čo môžete urobiť, aby sa vám podarilo prečítať si celú Bibliu? Možno by ste mohli vyskúšať dva nasledujúce návrhy.

Dokážete si každý deň vyhradiť čas na čítanie Biblie?

Zaraďte si čítanie Biblie medzi svoje každodenné činnosti. Určite si taký čas, keď je najmenej pravdepodobné, že vám do plánovaného čítania Biblie niečo vojde. Urobte si však aj plán B. Ak sa vám z nejakého dôvodu nepodarí prečítať si niečo z Biblie v čase, ktorý ste si stanovili ako prvý, majte v zálohe aj iný termín, aby tak neprešiel ani deň bez toho, že by ste si neprečítali niečo z Božieho Slova. Tak napodobníte príklad starovekých Berojčanov, o ktorých čítame: „Prijali slovo s najväčšou dychtivosťou mysle a denne starostlivo skúmali Písma, či je to tak.“ ​(Skutky 17:11)

Dajte si konkrétny cieľ. Napríklad keby ste si každý deň prečítali tri až päť kapitol, môžete prečítať celú Bibliu už za rok. Tabuľka na nasledujúcich stranách ukazuje, ako sa takýto cieľ dá dosiahnuť. Nechceli by ste tento plán vyskúšať? Do kolónky s označením „dátum“ napíšte, kedy si chcete prečítať jednotlivé skupiny kapitol. Každú skupinu kapitol, ktorú prečítate, si v okienku napravo odškrtnite. Tak budete mať prehľad o tom, ako postupujete.

Keď sa vám podarí prečítať celú Bibliu, mohli by ste si dať ďalší cieľ. Možno by ste mohli postupovať podľa rovnakého plánu rok čo rok, ale vždy začať od inej časti. Alebo ak si chcete prečítať Bibliu pomalším tempom, môžete si jednotlivé skupiny kapitol rozložiť na dva alebo tri dni.

Pri každom ďalšom čítaní Biblie objavíte nové veci, ktoré sa týkajú vášho života — veci, ktoré ste si nikdy predtým nevšimli. Ako je to možné? „Scéna tohto sveta sa mení“ a náš život a okolnosti tiež. (1. Korinťanom 7:31) Preto buďte pevne odhodlaní denne sa pozerať do zrkadla Božieho Slova, Biblie. Tak si budete môcť byť istí, že dávate Bohu priestor, aby sa vám každý deň prihováral. (Žalm 16:8)