Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Keď nás postihne nešťastie, je to trest od Boha?

Keď nás postihne nešťastie, je to trest od Boha?

 Naši čitatelia sa pýtajú

Keď nás postihne nešťastie, je to trest od Boha?

Kládli ste si po nejakej traumatickej udalosti otázku, či je Božou vôľou, aby ste trpeli? Náhla choroba, ťažký úraz alebo nečakané úmrtie v rodine — to všetko v nás môže vyvolať pocit, že Boh nás za niečo trestá.

V protiklade k takejto predstave vás môže utešiť, že Boh chce, aby ľudia boli šťastní a nezažívali utrpenie. Je to zjavné z toho, že keď Boh stvoril prvých ľudí, dal ich do ‚záhrady Eden‘, do raja, kde nepoznali žiadne ťažkosti.

Žiaľ, prví ľudia zavrhli túto nádhernú vyhliadku na život a úmyselne neposlúchli Boha. To viedlo ku katastrofálnym následkom nielen pre nich, ale aj pre všetkých ich potomkov vrátane nás. Prečo? Dalo by sa to prirovnať k situácii, keď hlava rodiny nedodrží zmluvu a neplatí nájomné — celá rodina príde o strechu nad hlavou a všetci trpia. Podobne pre prvú vzburu sa ťažkosti stali údelom celého ľudstva. (Rimanom 5:12) Po mnohých rokoch od tejto vzbury spravodlivý muž Jób nariekal, že keby bola všetka jeho bolesť a útrapy „položené na váhy“, bolo by to „ešte ťažšie ako piesok morí“. (Jób 6:2, 3)

Ďalšou príčinou ťažkostí je naša obmedzená schopnosť predvídať. Predstavte si napríklad, že nejaká firma postaví domy v oblasti, v ktorej sú časté požiare. Nevediac o tejto skutočnosti, si tam kúpite dom a nasťahujete sa doň. Nezvyšujete tým riziko, že vás i vašu rodinu postihnú vážne ťažkosti? No mohli by sme problémy, ktoré to prinesie, označiť za trest od Boha? V skutočnosti je to tak, ako sa píše v Biblii: „Ak je niekto neskúsený, uverí každému slovu, ale bystrý uvažuje o svojich krokoch.“ ​(Príslovia 14:15)

Je však útechou vedieť, že hoci teraz všetci trpíme, Boh sa rozhodol, že ľudstvo už čoskoro zbaví všetkých ťažkostí. Keď ten čas príde, už nikdy viac nebudete zažívať ťažkosti, dokonca ani ich vidieť či počuť o nich. Slzy spôsobené zármutkom, bolesť, smrť a smútok pominú. (Zjavenie 21:4) Veľmi utešujúci je aj sľub, že už nikdy viac sa nestane, že by ľudia prišli o domy či o úrodu následkom vojny či nejakej katastrofy. Naopak, ľudia budú „plne užívať“ diela svojich rúk. (Izaiáš 65:21–25)

Čo môžete robiť, aby ste minimalizovali následky ťažkostí, kým ich Boh úplne neodstráni? Predovšetkým sa ‚neopierajte o svoje vlastné porozumenie‘, nabáda Biblia, ale ‚dôverujte Jehovovi celým svojím srdcom‘. (Príslovia 3:5) Uňho hľadajte vedenie a útechu. Venujte pozornosť Božej múdrosti, ktorá sa nachádza v Biblii. To vám pomôže robiť múdre rozhodnutia a ochráni vás to pred ťažkosťami, ktorým sa dá vyhnúť. (Príslovia 22:3)