Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedeli ste?

Vedeli ste?

 Vedeli ste?

Bolo niekedy okolo Jeruzalema postavené opevnenie z ostrých kolov, tak ako predpovedal Ježiš?

Ježiš vo svojom proroctve o zničení Jeruzalema povedal: „Prídu na teba [Jeruzalem] dni, keď tvoji nepriatelia postavia okolo teba opevnenie z ostrých kolov a obkľúčia ťa a zo všetkých strán ťa budú tiesniť.“ ​(Lukáš 19:43) Ježišove slová sa splnili v roku 70 n. l., keď Rimania pod velením Tita vztýčili okolo mesta hradbu z kolov, čiže palisády. Titus postavil toto opevnenie jednak preto, aby Židia nemohli uniknúť, a jednak preto, aby ich vyhladoval, a tak ich donútil vzdať sa.

Josephus Flavius, historik z prvého storočia, napísal, že keď už bolo rozhodnuté o postavení palisád, jednotlivé légie a menšie oddiely rímskeho vojska medzi sebou súťažili, kto postaví svoju časť hradby ako prvý. V okruhu asi 16 kilometrov od Jeruzalema boli vyrúbané všetky stromy a hradba, ktorá nakoniec mala dĺžku asi 7 kilometrov, bola dokončená už za tri dni. Ako hovorí historik Josephus Flavius, „teraz Židia stratili všetky vyhliadky na únik“. Mesto, ktorého obyvateľstvo bolo zredukované hladom a vraždením medzi rôznymi ozbrojenými frakciami, padlo do rúk dobyvateľov asi po piatich mesiacoch.

Naozaj kráľ Ezechiáš vybudoval tunel do Jeruzalema?

Ezechiáš vládol ako kráľ nad Judskom koncom ôsmeho storočia pred n. l., v čase, keď bolo Judsko vo vojnovom stave s mocnou asýrskou veľmocou. Biblia hovorí, že Ezechiáš urobil veľa pre to, aby ochránil Jeruzalem a aby mestu zaistil dostatok vody. K dielam, ktoré sa podujal vykonať, patrilo vybudovanie 533-metrového tunela, cez ktorý mala byť do mesta privádzaná čerstvá voda. (2. Kráľov 20:20; 2. Paralipomenon 32:1–7, 30)

V 19. storočí bol objavený práve takýto tunel. Stal sa známym ako Ezechiášov alebo Siloámsky tunel. Vnútri tunela bol nájdený nápis, ktorý opisoval vyhĺbenie jeho poslednej časti. Na základe tvaru a formy písmen tohto nápisu väčšina učencov dospela k záveru, že pochádza z čias Ezechiáša. No pred desiatimi rokmi začali niektorí tvrdiť, že tunel bol vybudovaný asi o 500 rokov neskôr. V roku 2003 tím izraelských vedcov publikoval výsledky svojho výskumu, ktorého cieľom bolo presne určiť, z ktorého obdobia tunel pochádza. K akému záveru dospeli?

Dr. Amos Frumkin z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme hovorí: „Rádiokarbónové datovanie organického materiálu odobratého z omietky Siloámskeho tunela a uránovo-tóriové datovanie stalaktitov nachádzajúcich sa v tuneli jednoznačne poukazujú na obdobie Ezechiáša.“ Jeden článok vo vedeckom časopise Nature dodáva: „Tri nezávislé línie dôkazov — rádiometrické datovanie, paleografia a historický záznam — zhodne poukazujú na obdobie okolo roku 700 pred n. l., čím sa Siloámsky tunel stáva doteraz najpresnejšie datovanou biblickou stavbou z doby železnej.“