Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Znovuzrodenie — vec osobného rozhodnutia?

Znovuzrodenie — vec osobného rozhodnutia?

 Znovuzrodenie — vec osobného rozhodnutia?

KTO spôsobuje znovuzrodenie? Keď niektorí kazatelia nabádajú svojich poslucháčov, aby sa stali znovuzrodenými kresťanmi, citujú Ježišove slová: „Musíte sa znovu narodiť.“ ​(Ján 3:7) Takíto kazatelia používajú tieto slová ako príkaz. Vlastne tým kážu, že závisí od každého veriaceho, či poslúchne Ježiša a podnikne kroky nutné na to, aby sa znovu narodil. Podľa takéhoto spôsobu uvažovania je znovuzrodenie vecou osobnej voľby. Ale je tento názor v súlade s tým, čo povedal Ježiš Nikodémovi?

Keď pozorne čítame Ježišove slová, zistíme, že Ježiš neučil, že to závisí od človeka, či sa narodí znovu, alebo nie. Prečo to môžeme povedať? Grécky výraz preložený ako ‚narodiť sa znovu‘ možno preložiť aj ako „narodiť sa zhora“. * Preto v súlade s týmto alternatívnym prekladom toto znovuzrodenie pochádza zhora — čiže z neba, od Otca. (Ján 19:11; Jakub 1:17) Teda znovuzrodenie spôsobuje Boh. (1. Jána 3:9)

 Ak pamätáme na to, že výraz „narodiť sa znovu“ možno preložiť aj ako „narodiť sa zhora“, nie je ťažké pochopiť, prečo to nezávisí od človeka, či sa narodí znovu. Zamyslite sa nad svojím doslovným narodením. Rozhodli ste o ňom vy? Samozrejme, že nie. Narodili ste sa vďaka tomu, že vás splodil váš otec. Podobne sa môžeme znovu narodiť iba vtedy, ak to spôsobí Boh, náš nebeský Otec. (Ján 1:13) Preto apoštol Peter vhodne napísal: „Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, lebo podľa svojho veľkého milosrdenstva nám dal nové zrodenie.“ ​(1. Petra 1:3)

Je to príkaz?

No niektorí si možno kladú otázku: ‚Ak je pravda, že to nezávisí od človeka, či sa znovu narodí, prečo Ježiš dal príkaz: „Musíte sa znovu narodiť“?‘ Taká otázka je logická. Veď ak sú tieto Ježišove slová skutočne príkazom, Ježiš by od nás vyžadoval niečo, čo je nad naše možnosti. To však nedáva zmysel. Ako by sme teda mali rozumieť slovám „musíte sa znovu narodiť“?

Bližší pohľad na toto vyjadrenie v pôvodnom jazyku ukazuje, že nie je v rozkazovacom spôsobe, teda vo forme príkazu, ale v oznamovacom spôsobe. Inými slovami, keď Ježiš povedal „musíte sa znovu narodiť“, nedával tým príkaz, ale poukazoval na určitý fakt. Povedal: „Je nevyhnutné, aby ste sa narodili zhora.“ ​(Ján 3:7, Modern Young’s Literal Translation)

Aby sme si ukázali rozdiel medzi príkazom a vyjadrením faktu, uveďme si názorný príklad. Predstavte si mesto, v ktorom je viacero škôl. Jedna škola je vyhradená pre študentov, ktorí patria k domorodému obyvateľstvu, ktoré žije v oblasti ďaleko od mesta. Jedného dňa príde za riaditeľom tejto školy jeden mladý muž a povie: „Chcel by som sa zapísať do vašej školy.“ Riaditeľ mu však povie: „Na to, aby si sa mohol zapísať do našej školy, musíš byť domorodcom.“ Riaditeľove slová, samozrejme, nie sú príkazom. Nenariaďuje tým študentovi: „Staň sa domorodcom!“ Riaditeľ jednoducho vyjadruje fakt — hovorí, čo je požiadavkou, keď chce niekto navštevovať túto školu. Podobne keď Ježiš povedal „musíte sa znovu narodiť“, poukázal tým na určitý fakt — na to, čo je požiadavkou, aby mohol človek „vojsť do Božieho kráľovstva“.

Táto posledná myšlienka — o Božom Kráľovstve — súvisí s ďalším aspektom znovuzrodenia: s jeho účelom. Chápať účel znovuzrodenia je kľúčové, ak máme presne porozumieť tomu, čo znamená narodiť sa znovu.

[Poznámka pod čiarou]

^ 3. ods. Takto je Ján 3:3 preložený vo viacerých prekladoch Biblie. Napríklad Katolícky preklad uvádza: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

[Obrázok na strane 6]

V čom je podobné znovuzrodenie s doslovným narodením?