Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vzkriesenie Lazara

Vzkriesenie Lazara

 Pre našich mladých

Vzkriesenie Lazara

Ako postupovať: Nájdi si tiché miesto, na ktorom sa môžeš dobre sústrediť. Pri čítaní biblických pasáží sa vži do deja. Predstavuj si to, o čom čítaš, vrátane hlasov jednotlivých ľudí. Snaž sa vcítiť do pocitov hlavných postáv.

ANALYZUJ OPISOVANÚ SITUÁCIU. — PREČÍTAJ SI JÁNA 11:1–45.

Znovu si prečítaj verše 21 a 32. Čo myslíš, aké pocity prežívali Marta a Mária?

․․․․․

Ako sa podľa teba na Ježišovi prejavili silné emócie opísané vo veršoch 33 a 35?

․․․․․

Snaž sa predstaviť si, aké by bolo zažiť to, čo opisujú verše 43 a 44 — tak z pohľadu Lazara, ako aj z pohľadu tých, ktorí tam boli.

PRENIKNI HLBŠIE.

Betánia bola vzdialená na dva dni cesty od miesta, kde bol Ježiš. Prečo teda Ježiš neodišiel hneď? (Znovu si prečítaj 6. verš.)

․․․․․

Ako Biblia ukazuje, že Mária i Marta sa zaujímali o duchovné veci? (Lukáš 10:38, 39; Ján 11:24)

․․․․․

Prečo Ježiš kriesil ľudí, hoci vedel, že znova zomrú? (Marek 1:41, 42; Ján 5:28, 29; 11:45)

․․․․․

UPLATNI, ČO SI SA NAUČIL. NAPÍŠ, ČO SI SA NAUČIL...

o Ježišovej schopnosti a ochote kriesiť mŕtvych.

․․․․․

o hĺbke Ježišovho súcitu k ľuďom, ktorí žialia.

․․․․․

S KÝM BY SI SA RÁD STRETOL PRI VZKRIESENÍ?

․․․․․

ČO Z TEJTO BIBLICKEJ SPRÁVY NA TEBA NAJVIAC ZAPÔSOBILO A PREČO?

․․․․․