Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Iba Boh môže zachrániť zem

Iba Boh môže zachrániť zem

 Iba Boh môže zachrániť zem

„TRBLIETAVÝ MODRO-BIELY DRAHOKAM.“ Tak opísal kozmonaut Edgar Mitchell našu planétu, keď ju uvidel v čierňave vesmíru.

Boh si dal veľmi záležať, keď pripravoval zem ako domov pre človeka. Keď anjeli videli to, čo stvoril, podnietilo ich to „volať na chválu“. (Jób 38:7). Keď skúmame zázraky stvorenia na tejto planéte, aj my máme dôvod volať na chválu. Množstvo zložitých ekosystémov umožňuje, aby na zemi prekvital život. Pri jednom z najznámejších procesov zelené rastlinstvo využíva slnečné svetlo, oxid uhličitý zo vzduchu a vodu na produkovanie potravy. A jedným z vedľajších produktov tohto procesu je to, že sa do atmosféry uvoľňuje kyslík, ktorý je nevyhnutný pre náš život.

Biblia ukazuje, že Boh zveril spravovanie zeme človeku. (1. Mojžišova 1:28; 2:15) No ak sa mala zachovať ekologická rovnováha na zemi, bolo nutné, aby človek mal správny postoj. V skutočnosti bolo potrebné, aby miloval svoj pozemský domov. Musel chcieť udržať zem v takom stave, aby zostala krásna. Človek však bol obdarený slobodou vôľou, a tak existovala možnosť, že sa rozhodne drancovať zem a že ju bude spravovať zle. A presne to sa aj stalo. Následky ľudskej nedbalosti a chamtivosti sú pustošivé.

Spomeňme len niektoré problémy: (1) Vyrubovanie lesov ovplyvňuje schopnosť zeme absorbovať oxid uhličitý, ktorý zrejme prispieva k väčším extrémom v počasí. (2) Nadmerné používanie pesticídov ničí populácie hmyzu, ktorý zohráva dôležitú úlohu v ekológii, napríklad pri opeľovaní poľnohospodárskych plodín. (3) Nadmerný výlov rýb a znečisťovanie morí a riek v obrovskej miere decimuje počet rýb. (4) Následkom drancovania prírodných zdrojov zeme zostáva len málo pre budúce generácie a toto drancovanie zrejme prispieva aj ku globálnemu otepľovaniu. Niektorí environmentalisti poukazujú na roztápanie sa ľadovcov vo veľhorách a rozpadávanie sa ľadovcov v Arktíde a Antarktíde ako na jasné dôkazy globálneho otepľovania.

Tvárou v tvár zvyšujúcemu sa počtu prírodných katastrof niektorí možno hovoria, že zem sa bráni a odpláca sa človeku pohromami. Boh nám dal zem zadarmo. Teda človek takpovediac dostal bezplatný podnájom. (1. Mojžišova 1:26–29) Súčasné udalosti vo svete však ukazujú, že mnohí ľudia nemajú túžbu zachovať svoj krásny pozemský domov. Namiesto toho je človek plne zaujatý svojimi sebeckými túžbami a aktivitami. Áno, človek sa ukázal ako veľmi zlý nájomník, ktorý ‚kazí zem‘, ako bolo predpovedané v Zjavení 11:18.

Biblické proroctvá ukazujú, že Všemohúci Boh, Jehova, Stvoriteľ ekosystémov, ktoré umožňujú život na zemi, vyhlásil, že prichádza čas, keď „vysťahuje“ zlých nájomníkov. (Sofoniáš 1:14; Zjavenie 19:11–15) Skôr než človek privedie zem do takého hrozného stavu, že by to už nebolo možné zvrátiť, Boh zasiahne — a to možno skôr, než by sme očakávali. * (Matúš 24:44) Áno, iba Boh môže zachrániť zem.

[Poznámka pod čiarou]

^ 7. ods. Viac informácií o tom, v akých naliehavých časoch žijeme, nájdete v brožúre Zostaňte bdelí!, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.