Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Učte svoje deti

Prečo sa Dávid nebál

Prečo sa Dávid nebál

BOJÍŠ sa niekedy? ~ * Každý z nás sa z času na čas bojí. Čo môžeš urobiť, keď sa bojíš? ~ Môžeš ísť za niekým, kto je väčší a silnejší ako ty. Môže ti pomôcť napríklad otec alebo mama. O tom, koho môžeme poprosiť o pomoc, sa môžeme veľa naučiť od Dávida. Dávid spieval Bohu: „Ja budem dôverovať tebe... V Boha som vložil svoju dôveru; nebudem sa báť.“ — Žalm 56:3, 4.

Čo myslíš, od koho sa Dávid naučil, čo má robiť, aby sa nebál? Od svojich rodičov? ~ Určite. Jeho otec Izai bol verný Boží služobník, ktorý sa stal predkom Ježiša Krista, Božieho sľúbeného ‚Kniežaťa pokoja‘. (Izaiáš 9:6; 11:1–3, 10) Izaiho otec — a teda Dávidov starý otec — bol Obéd. V Biblii je jedna kniha pomenovaná podľa Obédovej matky. Vieš, kto bola Obédova matka? ~ Bola to Rút, verná Božia služobníčka, ktorá sa stala manželkou Boáza. — Rút 4:21, 22.

Pravdaže, Rút a Boáz zomreli dávno predtým, ako sa Dávid narodil. Možno poznáš aj meno Boázovej matky, Dávidovej praprastarej matky. Žila v Jerichu a zachránila dvoch izraelských vyzvedačov. Keď padli hradby Jericha, zachránila svoju rodinu tak, že uviazala v okne povraz zo šarlátovej priadze. Ako sa volala? ~ Rachab. Stala sa ctiteľkou Jehovu a pre kresťanov je príkladom odvahy. — Jozua 2:1–21; 6:22–25; Hebrejom 11:30, 31.

Môžeme si byť istí, že Dávida jeho otec a matka učili všetko o týchto verných Jehovových služobníkoch, pretože rodičia dostali príkaz, aby učili svoje deti tieto veci. (5. Mojžišova 6:4–9) Potom prišiel čas, keď Boží prorok Samuel dostal za úlohu vybrať Dávida, Izaiho najmladšieho syna, za budúceho kráľa Izraela. — 1. Samuelova 16:4–13.

Jedného dňa posiela Izai Dávida, aby šiel odniesť jedlo svojim trom starším bratom, ktorí bojovali proti Božím nepriateľom, proti Filištíncom. Keď tam Dávid prichádza, beží k bojovým šíkom a začuje obra Goliáta, ako sa posmieva ‚bojovým líniám živého Boha‘. Goliát vyzýva Izraelitov na súboj, ale všetci sa ho boja. Kráľ Saul sa dopočuje, že Dávid je ochotný ísť  s Goliátom bojovať, a tak si ho predvolá. Ale keď ho zbadá, povie: „Si iba chlapec.“

Dávid Saulovi hovorí, že už zabil leva i medveďa, keď tieto zvieratá napadli ich rodinné stádo oviec. Goliát „sa stane podobný jednému z nich,“ hovorí Dávid. „Choď, a kiež sám Jehova dokáže, že je s tebou,“ odpovedá Saul. Potom si Dávid nájde päť hladkých kameňov, vkladá si ich do pastierskeho vaku, berie si prak a odchádza bojovať s obrom. Keď Goliát vidí, že proti nemu ide len chlapec, kričí: „Len poď ku mne, a ja dám tvoje telo [vtáctvu].“ Dávid mu odpovedá: „Prichádzam k tebe s menom Jehovu vojsk,“ a potom volá: „Istotne ťa zrazím.“

Nato sa Dávid rozbehne proti Goliátovi, vyberá z vaku kameň, vloží ho do praku, vystrelí a zasahuje Goliáta priamo do čela. Keď Filištínci vidia, že ich obor je mŕtvy, zmocní sa ich strach a dajú sa na útek. Izraeliti ich naháňajú a vychádzajú z boja ako víťazi. Prečítajte si ako rodina celý tento príbeh z 1. Samuelovej 17:12–54.

Možno niekedy nemáš odvahu konať podľa Božích príkazov. Jeremiáš bol ešte mladý, keď ho Boh poveril, aby mu slúžil. Zozačiatku mal strach, ale Boh mu povedal: „Neboj sa... veď ‚som s tebou‘.“ Jeremiáš potom nadobudol odvahu a zvestoval, tak ako mu prikázal Boh. Keď budeš dôverovať Jehovovi, aj ty sa môžeš naučiť prekonať strach tak ako Dávid a Jeremiáš. — Jeremiáš 1:6–8.

^ 3. ods. Ak si článok čítate s deťmi, vlnovka slúži ako pripomienka, aby ste urobili prestávku a povzbudili deti, aby sa vyjadrili.