Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Ako dosiahnuť šťastie v rodine

Čo pomôže zachovať vernosť manželskému sľubu

Čo pomôže zachovať vernosť manželskému sľubu

Manželka: „Už nejaký čas som si všímala, že Michael, môj manžel, sa mi citovo vzďaľuje a je chladný aj k deťom. * Jeho správanie sa začalo meniť krátko po tom, čo sme si dali zaviesť internet. Začala som mať podozrenie, že pozerá pornografiu. Raz večer, keď deti už boli v posteli, som naňho pritlačila a on sa priznal, že si pozerá pornografické stránky. Bola som zdrvená. Nemohla som uveriť, že sa mi niečo také stalo. Úplne stratil moju dôveru. Celú situáciu ešte zhoršovalo to, že v práci začal o mňa prejavovať záujem jeden kolega.“

Manžel: „Pred nejakým časom moja manželka Maria objavila v našom počítači pornografický obrázok a priamo sa ma opýtala, čo to má znamenať. Keď som sa priznal, že pravidelne navštevujem pornografické stránky, priam zúrila. Hrozne som sa hanbil a cítil som sa veľmi previnilo. Myslel som si, že je to koniec nášho manželstva.“

ČO SA podľa vás stalo so vzťahom Michaela a Marie? Možno si myslíte, že hlavným Michaelovým problémom bola pornografia. No ako si Michael uvedomil, táto jeho neresť bola v skutočnosti prejavom hlbšieho problému — toho, že už svojej manželke nebol taký oddaný ako kedysi. * Keď sa Michael s Mariou brali, tešili sa na spoločný život plný lásky a príjemných spoločných chvíľ. No tak ako sa to stalo mnohým manželským dvojiciam, časom ich vzájomná oddanosť začala slabnúť a začali sa jeden druhému stále viac vzďaľovať.

Máte pocit, že s plynúcim časom puto medzi vami a vaším manželským partnerom slabne? Radi by ste to zvrátili? Ak áno, potrebujete poznať odpovede na tri otázky: Čo znamená byť verný manželskému sľubu? Čo môže ohroziť manželstvo? A čo môžete urobiť, aby ste si posilnili vzťah k svojmu manželskému partnerovi?

Čo znamená byť verný manželskému sľubu?

Čo podľa vás znamená byť verný manželskému sľubu? Mnohí by povedali, že takáto  vernosť vyplýva zo zmyslu pre zodpovednosť. Napríklad manželia sa možno rozhodnú zostať v manželstve kvôli deťom alebo preto, že cítia zodpovednosť voči Bohu ako Pôvodcovi manželstva. (1. Mojžišova 2:22–24) Takéto pohnútky sú určite chvályhodné a pomôžu udržať manželstvo v čase ťažkostí. No na to, aby boli manželia šťastní, potrebujú viac ako len pocit, že majú jeden voči druhému istý záväzok.

Keď Jehova Boh vytvoril manželské usporiadanie, chcel, aby manželstvo prinášalo ľuďom hlboké uspokojenie a šťastie. Chcel, aby sa muž ‚radoval so svojou manželkou‘ a aby žena milovala svojho manžela a aby cítila, že jej manžel ju miluje ako vlastné telo. (Príslovia 5:18; Efezanom 5:28) Na vytvorenie takéhoto puta je nutné, aby sa manželia naučili vzájomne si dôverovať. Rovnako dôležité je, aby si rozvíjali priateľstvo, ktoré vydrží celý život. Keď si muž i žena získajú úctu toho druhého a pracujú na tom, aby sa stali najlepšími priateľmi, ich vzťah sa bude prehlbovať. Vytvoria si také silné puto, že títo dvaja ľudia, ako je to opísané v Biblii, sa stávajú ‚jedným telom‘. — Matúš 19:5.

Vernosť možno prirovnať k malte, ktorá spája tehly stabilného domu. Malta pozostáva z viacerých zložiek — z piesku, cementu a vody. Podobne aj vernosť v manželstve je kombináciou viacerých faktorov — zmyslu pre zodpovednosť, dôvery a priateľstva. Čo by však mohlo oslabiť manželské puto?

Čo môže ohroziť manželstvo?

Zostať verný manželskému sľubu si vyžaduje úsilie a obetavosť. Vyžaduje si to, aby ste z lásky k svojmu manželskému partnerovi boli ochotní vzdať sa toho, čo uprednostňujete vy osobne. No predstava, že by človek mal vyhovieť túžbam niekoho iného — že by mal dávať bez toho, aby sa pýtal: ‚Čo z toho budem mať?‘ —, je dosť nepopulárna a niektorí to dokonca považujú za pohoršujúce. Položte si však otázku: ‚Koľko sebeckých ľudí poznám, ktorí majú šťastné manželstvo?‘ Pravdepodobne ich bude málo, ak sa vôbec niekto taký nájde. Prečo je to tak? Je nepravdepodobné, že by sebecký človek zostal verný svojmu manželskému sľubu, keď si to vyžaduje obete, zvlášť ak za drobné ústupky, ktoré urobí, nezíska žiadnu okamžitú odmenu. Bez odhodlania zostať verný manželskému sľubu sa blízky vzťah medzi dvomi ľuďmi vytratí, bez ohľadu na to, ako veľmi boli na začiatku do seba zamilovaní.

Biblia realisticky uvádza, že manželstvo je spojené so značným úsilím. Píše sa v nej, že „ženatý muž je úzkostlivý o veci sveta, ako by získal schválenie svojej manželky“, a že „vydatá žena je úzkostlivá o veci sveta, ako by získala schválenie svojho manžela“. (1. Korinťanom 7:33, 34) Žiaľ, dokonca aj manželským partnerom, ktorí sú obyčajne nesebeckí, sa stáva, že nie vždy uznajú obavy toho druhého alebo že si nedocenia obete svojho partnera. Keď si manželia nedávajú najavo, že si jeden druhého cenia, povedie to k tomu, že ich manželstvo im bude zbytočne spôsobovať väčšie „súženie v tele“. — 1. Korinťanom 7:28.

Ak má vaše manželstvo pretrvať v zlých časoch a prekvitať v dobrých, je potrebné, aby ste sa na váš vzťah pozerali ako na niečo trvalé. Ako si môžete vypestovať takýto postoj a čo môžete urobiť, aby sa vám váš manželský partner nevzdialil?

Ako posilniť manželské puto

Kľúčovým faktorom je, aby ste ochotne uplatňovali rady z Božieho Slova, Biblie. Keď to budete robiť, bude to ‚na váš úžitok‘ i na úžitok vášho partnera. (Izaiáš 48:17) Pouvažujte o dvoch praktických krokoch, ktoré môžete podniknúť.

Vyhraďte si čas pre svojho partnera

1. Pozerajte sa na vaše manželstvo ako na prvoradú vec.

Apoštol Pavol nabádal, „aby [sme] sa uistili o dôležitejších veciach“. (Filipanom 1:10) Boh považuje za veľmi dôležité  to, ako sa muž a žena k sebe správajú. Muža, ktorý si ctí svoju manželku, si bude ctiť aj Boh. A žena, ktorá má hlbokú úctu k svojmu manželovi, „má veľkú hodnotu v Božích očiach“. — 1. Petra 3:1–4, 7.

Nakoľko dôležité je pre vás vaše manželstvo? Obyčajne je to tak, že čím je pre vás niečo dôležitejšie, tým viac času tomu venujete. Zamyslite sa: ‚Koľko času som si v uplynulom mesiaci vyhradil pre svojho manželského partnera? Čo konkrétne som urobil, aby som ho uistil, že sme stále dobrými priateľmi?‘ Ak ste vášmu manželstvu venovali málo času alebo žiaden, pre vášho manželského partnera môže byť ťažké veriť, že stále beriete váš zväzok vážne.

Je váš partner presvedčený o tom, že váš manželský vzťah je pre vás stále dôležitý? Ako to môžete zistiť?

VYSKÚŠAJTE: Napíšte si na papier nasledujúcich päť vecí: peniaze, práca, manželstvo, zábava a priatelia. Teraz číslami od 1 do 5 označte, aké je podľa vášho názoru poradie dôležitosti týchto vecí u vášho partnera. Poproste svojho partnera, aby urobil to isté a označil vaše priority. Potom si papiere vymeňte. Ak má váš partner pocit, že nevenujete manželstvu dosť času a energie, porozprávajte sa o tom, čo by ste mohli urobiť, aby ste posilnili svoje vzájomné puto. Položte si tiež otázku: ‚Čo môžem urobiť, aby som sa viac zaujímal o veci, ktoré sú dôležité pre môjho partnera?‘

Nevera sa začína v srdci

2. Vyhnite sa každej forme nevery.

Ježiš Kristus povedal: „Každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ ​(Matúš 5:28) Keď sa človek dopustí cudzoložstva, je to pre manželský zväzok zdrvujúca rana. Podľa Biblie je to podklad na rozvod. (Matúš 5:32) No z uvedených Ježišových slov vyplýva, že nesprávna túžba môže byť v srdci už dlho predtým, ako sa človek dopustí cudzoložstva. Už prechovávanie takej nesprávnej túžby je samo osebe zradou.

Ak máte zostať verný svojmu manželskému sľubu, je potrebné, aby ste boli vážne rozhodnutí, že nebudete pozerať pornografiu. Bez ohľadu na to, čo hovoria mnohí ľudia, pornografia pôsobí na manželstvo ako jed. Všimnite si, ako jedna žena, ktorej manžel má vo zvyku pozerať pornografiu, opísala svoje pocity: „Môj manžel hovorí, že pozeranie pornografie je korením nášho milostného života. Ale vo mne to vyvoláva pocit, že som bezcenná;  že preňho nie som dosť dobrá. Kým on pozerá pornografiu, ja plačem, až kým nezaspím.“ Povedali by ste, že tento muž si posilňuje vzťah k svojej manželke alebo že ho skôr oslabuje? Myslíte si, že tým pomáha svojej manželke, aby bola odhodlaná držať sa svojho manželského sľubu? Správa sa k nej ako k svojej najbližšej priateľke?

Verný Boží služobník Jób dal najavo oddanosť svojej manželke i Bohu tým, že uzavrel ‚zmluvu so svojimi očami‘. Bol rozhodnutý, že nebude „prejavovať pozornosť panne“. (Jób 31:1) Ako ho môžete napodobniť?

Okrem toho, že sa budete vyhýbať pornografii, je tiež dôležité, aby ste si strážili srdce, aby ste si nevytvorili príliš blízky vzťah k niekomu opačného pohlavia. Je pravda, že mnohí si myslia, že flirtovanie manželstvo nijako neohrozuje. Božie Slovo nás však upozorňuje: „Srdce je zradnejšie ako čokoľvek iné a je na zúfanie. Kto ho môže poznať?“ ​(Jeremiáš 17:9) Neklame vás vaše srdce? Zamyslite sa nad otázkami: ‚Komu prejavujem najviac pozornosti — svojmu manželskému partnerovi alebo niekomu inému opačného pohlavia? S kým sa ako s prvým delím o dobré správy — so svojím manželským partnerom alebo s niekým iným? Ako by som reagoval, ak by ma môj manželský partner požiadal, aby som obmedzil kontakt s niekým opačného pohlavia? Podráždilo by ma to alebo by som ochotne urobil zmeny, o ktoré ma žiada?‘

VYSKÚŠAJTE: Ak zisťujete, že vás priťahuje niekto iný ako váš manželský partner, obmedzte kontakt s tým človekom len na nevyhnutnú mieru a udržujte ho čisto na formálnej úrovni. Nezameriavajte sa na to, v čom ten človek podľa vás prevyšuje vášho manželského partnera. Namiesto toho sa zamerajte na pozitívne vlastnosti svojho partnera. (Príslovia 31:29) Spomeňte si, prečo ste sa doňho zamilovali. Položte si otázku: ‚Stratil môj partner tieto vlastnosti alebo som si ich len prestal všímať?‘

Ujmite sa iniciatívy

Michael a Maria, spomenutí v úvode, sa rozhodli požiadať o radu pri riešení svojich problémov. Samozrejme, požiadať o radu je len prvý krok. No tým, že Michael a Maria boli ochotní riešiť tieto problémy a vyhľadali pomoc, dali jasne najavo, že im záleží na ich manželstve a že sú ochotní vynaložiť úsilie, aby bolo úspešné.

Či už je vaše manželstvo stabilné, alebo v ňom pociťujete napätie, váš manželský partner potrebuje vedieť, že chcete urobiť všetko pre to, aby vaše manželstvo bolo úspešné. Urobte všetko, čo je potrebné, aby ste ho o tom uistili. Ste ochotní to urobiť?

^ 3. ods. Mená boli zmenené.

^ 5. ods. Hoci v uvedenom prípade hovoríme o mužovi, aj žena, ktorá by pozerala pornografický materiál, by prejavila rovnaký postoj.

ZAMYSLITE SA...

  • Ktoré činnosti by som mohol obmedziť, aby som mal viac času na svojho partnera?

  • Čo môžem urobiť, aby som svojho partnera uistil o tom, že mi záleží na našom vzťahu?