Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Uvažujte o konci svojich ciest

Uvažujte o konci svojich ciest

 Uvažujte o konci svojich ciest

NA SVOJEJ ceste životom musíme robiť mnoho rozhodnutí. Skôr než sa vydáme nejakou cestou, teda urobíme nejaké rozhodnutie, určite je múdre snažiť sa zistiť, kam vedie. Niektorí ľudia trpko oľutovali rozhodnutia, ktoré urobili. Možno aj vy ste si už povedali: ‚Keby som bol vedel, ako sa to skončí, nikdy by som s tým nebol začal.‘

Keď sa človek vydá na cestu, chce vedieť, kam ho ktorá cesta dovedie. Zrejme sa pozerá do mapy a pýta sa ľudí, ktorí danú oblasť poznajú. Určite si bude všímať značky, ktoré sú popri ceste. No keď sa v živote rozhodujeme, ktorou cestou sa vydať, ako si môžeme byť istí, ktorá je tá najlepšia? O starovekom Izraeli raz Boh prostredníctvom Mojžiša povedal: „Ach, keby boli múdri! Tak by premýšľali o tom. Hĺbali by o svojom budúcom konci.“ — 5. Mojžišova 32:29.

Najlepšie rady

Nemusíme hádať, aký je ‚budúci koniec‘ ciest, ktoré život ponúka. Boh zo svojej jedinečnej pozície môže ľuďom najlepšie poradiť, ktorou cestou ísť. Videl už mnohé cesty, ktorými sa ľudia vydali, a videl aj to, kam ich doviedli. Biblia hovorí: „Cesty muža sú pred očami Jehovu a sleduje všetky jeho stopy.“ — Príslovia 5:21.

Jehova sa stará o tých, ktorí ho milujú. Prostredníctvom svojho Slova, Biblie, im ukazuje, ktorá cesta je pre nich najlepšia. Čítame: „Spôsobím, aby si mal pochopenie, a budem  ťa poučovať o ceste, po ktorej by si mal ísť. Ja budem radiť s okom upreným na teba.“ Teda skôr než vykročíte na nejakú cestu, je múdre hľadať radu u Jehovu, tak ako to robil Dávid, kráľ starovekého Izraela, ktorý sa modlil: „Daj mi poznať cestu, ktorou mám kráčať.“ — Žalm 32:8; 143:8.

Keď kráčate po ceste, ktorú vám ukázal niekto skúsený a dôveryhodný, môže vám to dodať pocit istoty a bezpečia. Už si nemusíte robiť starosti s tým, kam chodník vedie. Dávid prosil o vedenie Jehovu a potom sa ním riadil. Vďaka tomu zažíval pokoj mysle, ktorý je pekne opísaný v známom 23. žalme. Dávid napísal: „Jehova je môj Pastier. V ničom nebudem mať nedostatok. Dáva mi líhať na trávnatých pastvinách; sprevádza ma pri dobre zavlažovaných miestach odpočinku. Občerstvuje moju dušu. Vodí ma v stopách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keď kráčam údolím hlbokého tieňa, nebojím sa ničoho zlého.“ — Žalm 23:1–4.

Aká budúcnosť ich čaká?

Jeden takýto „cestovateľ“ na ceste životom, žalmista, ktorým bol buď Asaf, alebo niekto z jeho potomkov, priznal, že raz ‚takmer odbočil‘ zo správnej cesty. Prečo? Videl, že nečestným a násilníckym ľuďom sa darí, a začal závidieť ‚zlým ich pokoj‘. Zdalo sa mu, že sú „až na neurčito v pohode“. Čo bolo ešte horšie, tento žalmista začal pochybovať, či je múdre kráčať po chodníku spravodlivosti, ktorý si zvolil. — Žalm 73:2, 3, 6, 12, 13.

Potom žalmista vošiel do Jehovovej svätyne a začal sa modliť a uvažovať o tom, ako sa to skončí so zlými. „Chcel som rozpoznať ich budúcnosť,“ povedal. Uvažoval o tom, aké vyhliadky majú tí, ktorým závidel. Aká budúcnosť ich čakala? Pochopil, že takíto ľudia sú na ‚klzkej zemi‘ a že ‚budú privedení k svojmu koncu náhlym zdesením‘. Ale kam povedie chodník, ktorým kráčal on sám? Žalmista si uvedomil: „Potom ma [Jehova] dovedieš dokonca k sláve.“ — Žalm 73:17–19, 24.

Keď žalmista uvažoval o následkoch konania tých, ktorí nadobudli bohatstvo svojou vypočítavosťou alebo pochybnými spôsobmi, uistilo ho to, že je na správnej ceste. Dospel k záveru: „Pre mňa je dobré približovať sa k Bohu.“ Keď si človek udržiava blízky vzťah k Jehovovi Bohu, vždy to vedie k trvalému úžitku. — Žalm 73:28.

„Vedz, kam ideš“

Aj my sa stretávame so situáciami, v ktorých je veľmi dôležité správne sa rozhodnúť.  Možno dostanete ponuku nejakej lákavej obchodnej zmluvy, povýšenia alebo ponuku stať sa partnerom v nejakom výnosnom podnikaní. Samozrejme, keď človek začína nejakú novú vec, vždy je to spojené s určitým rizikom. No nebolo by napriek tomu múdre vopred uvažovať o tom, k čomu vaše rozhodnutie môže viesť? Aké môžu byť následky? Bude si to od vás vyžadovať, aby ste boli mimo domova, čo by mohlo ohroziť váš manželský vzťah? Budete vystavený vplyvu nevhodnej spoločnosti obchodných partnerov, ľudí v hoteloch či na iných miestach? Keď starostlivo zvážite, aký môže byť koniec cesty, na ktorú sa chystáte vydať, budete schopný múdro sa rozhodnúť. Šalamún radil: „Vedz, kam ideš.“ — Príslovia 4:26, Contemporary English Version.

O tejto rade by sme mali uvažovať všetci, no zvlášť dôležité je, aby o nej premýšľali mladí ľudia. Jeden mladý muž si požičal videofilm, o ktorom vedel, že sú v ňom aj sexuálne dráždivé scény. Neskôr rozprával, že ten film ho tak vzrušil, že išiel za prostitútkou, o ktorej vedel, že býva neďaleko. K čomu to viedlo? K skľúčenosti, výčitkám svedomia a k obavám z možnej choroby. Táto skúsenosť presne zodpovedá opisu, ktorý  nachádzame v Biblii: „Náhle ide za ňou ako býk, ktorý prichádza na porážku.“ Keby tak bol vopred uvažoval, kam ho dovedie jeho cesta! — Príslovia 7:22, 23.

Dôverujte značkám

Väčšina ľudí by súhlasila, že je nerozumné prehliadať značky. Žiaľ, v živote presne to niektorí robia, keď naznačený smer nezodpovedá ich predstavám. Zamyslite sa nad príkladom niektorých Izraelitov za dní Jeremiáša. Tento národ stál, obrazne povedané, na križovatke, a Jehova Boh im radil: „Pýtajte sa po dávnych vozových cestách, kde je teraz dobrá cesta; a kráčajte po nej.“ No Izraeliti tvrdošijne hovorili, že po tej ceste ‚nepôjdu‘. (Jeremiáš 6:16) K čomu viedla ich spurnosť? V roku 607 pred n. l. prišli Babylončania a úplne zničili Jeruzalem a jeho obyvateľov vzali ako zajatcov do Babylona.

Prehliadanie obrazných značiek, ktoré nám dáva Boh, nikdy nepovedie k ničomu dobrému. Biblia nabáda: „Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie. Všímaj si ho na všetkých svojich cestách a on sám urovná tvoje chodníky.“ — Príslovia 3:5, 6.

Niektoré Božie varovania by sa dali prirovnať k výstražným tabuliam s nápisom „Nevstupovať“. Biblia napríklad hovorí: „Na chodník skazených nevstupuj a nekráčaj po ceste zlých.“ ​(Príslovia 4:14) Medzi také nebezpečné chodníky patrí aj to, čo opisujú Príslovia 5:3, 4: „Pery cudzej ženy stále kvapkajú ako plást medu a jej ďasno je hladšie ako olej. Ale to, čo po sebe zanecháva, je horké ako palina; je to ostré ako dvojsečný meč.“ Niektorým sa nemravný vzťah — či už s prostitútkou, alebo s kýmkoľvek iným — môže javiť ako niečo vzrušujúce. Ale prehliadanie výstražných tabúľ, ktorými by sa ľudia mali riadiť vo veciach morálky, môže viesť iba k nešťastiu.

Skôr než vykročíte na takúto nebezpečnú cestu, položte si otázku: ‚Kam ma táto cesta zavedie?‘ Už len úvaha o tom, čo je na konci takejto cesty, môže človeku stačiť, aby sa vyhol konaniu, ktoré by mohlo viesť k vážnym následkom. AIDS a ďalšie pohlavne prenášané choroby, nechcené tehotenstvo, potraty, zničené vzťahy a svedomie zaťažené vinou — to všetko sa nachádza na chodníku tých, ktorí prehliadajú takéto značky. Koniec cesty tých, ktorí sa dopúšťajú nemravnosti, jasne opísal apoštol Pavol: „Nezdedia Božie kráľovstvo.“ — 1. Korinťanom 6:9, 10.

„Toto je tá cesta“

Niekedy je ťažké zistiť, kam nás ktorá cesta zavedie. Môžeme byť preto veľmi vďační, že Boh sa o nás s láskou zaujíma a dáva nám jasné vedenie. „Toto je tá cesta,“ hovorí Jehova, „choďte po nej.“ ​(Izaiáš 30:21) Čo je na konci cesty, ktorú nám ukazuje Jehova? Hoci táto cesta je úzka a kráčať po nej nie je ľahké, Ježiš povedal, že vedie k večnému životu. — Matúš 7:14.

Pouvažujte chvíľu o ceste, ktorou kráčate. Je to tá správna cesta? Kam vedie? Modlite sa k Jehovovi o vedenie. Študujte ‚mapu‘, Bibliu. Možno dokonca pocítite potrebu poradiť sa s niekým skúseným, kto sa už istý čas usiluje kráčať po Božej ceste. Ak zistíte, že je potrebné zmeniť smer, urobte to rýchlo.

Človeka poteší, keď vidí značku, ktorá ho uistí, že je na správnej ceste. Ak vaše skúmanie odhalí, že kráčate cestou spravodlivosti, rozhodne ňou kráčajte ďalej. Tú najodmeňujúcejšiu časť cesty máte pred sebou. — 2. Petra 3:13.

Každá cesta niekam vedie. Kam sa dostanete, keď prídete na koniec cesty, ktorú ste si zvolili? Potom už bude neskoro povedať: ‚Ach, keby som si tak bol vybral inú cestu!‘ Teda skôr než urobíte ďalší krok na ceste životom, položte si otázku: ‚Čo ma čaká na konci?‘

[Rámček/obrázky na strane 10]

Aký bude koniec tvojich ciest?

Mladí ľudia sú často vystavení pokušeniam a tlaku, aby experimentovali s vecami, ktoré sú populárne. Môžu vzniknúť napríklad takéto situácie:

Niekto ťa nahovára, aby si si zapálil cigaretu.

Učiteľ ťa s dobrým úmyslom nabáda, aby si pokračoval v štúdiu na vysokej škole.

Dostaneš pozvanie na párty, na ktorej bude voľne dostupný alkohol a zrejme aj drogy.

Niekto ti možno povie: „Prečo si na internete nevytvoríš svoj profil?“

Kamarát ťa pozve, aby si si s ním pozrel film, v ktorom sú násilnícke alebo nemravné scény.

Čo urobíš, ak sa ocitneš v niektorej z týchto situácií? Podľahneš nátlaku alebo budeš starostlivo uvažovať, k čomu by také konanie viedlo? Je múdre zamyslieť sa nad otázkou: „Či si môže muž zhrnúť do náručia oheň, a neprepáliť si pritom svoj odev? Alebo môže muž chodiť po uhlí, a nepopáliť si pritom nohy?“ — Príslovia 6:27, 28.