Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Poznáte svojho nebeského Otca?

Poznáte svojho nebeského Otca?

 Poznáte svojho nebeského Otca?

AKO dobre poznáte svojho otca? Ak ste vyrastali v milujúcej rodine, takáto otázka vám môže pripadať zvláštna. ‚Samozrejme, že ho poznám veľmi dobre,‘ odpoviete možno. Áno, väčšina ľudí vie, čo sa ich otcovi páči a čo nepáči, ako v určitých situáciách reaguje a ako sa stará o rodinu.

Napriek tomu ste možno zažili situácie, keď vás prekvapila nejaká črta osobnosti vášho otca, o ktorej ste dovtedy nevedeli. Napríklad syn možno pozná svojho otca ako tichého a mierneho človeka. Ale potom dôjde k situácii, keď rodine niečo hrozí, a on zrazu vidí svojho otca ako rázneho a odhodlaného ochrancu svojej rodiny.

A ako je to s naším Stvoriteľom? Ako dobre ho poznáte? V Biblii o ňom čítame: „Od neho máme život, pohybujeme sa a sme.“ ​(Skutky 17:28) Bohu vďačíme za život a v tomto zmysle je Otcom všetkých živých. (Izaiáš 64:8) Možno sa pozeráte na Boha práve takto a je to správne. No o Bohu toho možno spoznať a odhaliť oveľa viac — a to nám môže priniesť úžitok a radosť.

To, čo cítite k svojmu otcovi, a nakoľko si ho vážite, závisí od toho, ako dobre ho poznáte. Podobne čím lepšie poznáte Boha, tým bližší vzťah k nemu máte. Ak Boha dobre spoznáte a ak sa budete učiť konať jeho vôľu, môže vám v živote pomôcť zvládať náročné situácie a úskalia.

Akou osobnosťou je Boh? Ako by mali jeho vlastnosti ovplyvniť to, čo k nemu cítite? Prináša poznanie Boha so sebou nejakú zodpovednosť? Týmito otázkami sa zaoberá nasledujúci článok.

[Zvýraznený text na strane 3]

To, čo cítite k iným, závisí od toho, ako dobre ich poznáte