Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Boh každej útechy“

„Boh každej útechy“

 Priblížte sa k Bohu

„Boh každej útechy“

2. Korinťanom 1:3, 4

VEĽA vecí živote, napríklad utrpenie, sklamanie, osamelosť, môže spôsobiť, že zažívame smútok, dokonca zúfalstvo. V takých chvíľach si možno kladieme otázku: ‚Kde hľadať pomoc?‘ Slová apoštola Pavla zaznamenané v 2. Korinťanom 1:3, 4 poukazujú na nezlyhávajúci zdroj útechy — na Jehovu Boha.

3. verši je Boh opísaný ako „Otec nežného milosrdenstva“. Čo tieto slová znamenajú? Grécke slovo preložené ako ‚nežné milosrdenstvo‘ môže vyjadrovať myšlienku pociťovania súcitu k trpiacim. * Jedno referenčné dielo uvádza, že tento výraz možno preložiť ako „pociťovať ľútosť“ alebo „veľmi sa zaujímať“. ‚Nežné milosrdenstvo‘ podnecuje Boha konať. Keď spoznávate túto črtu Božej osobnosti, netúžite sa k nemu priblížiť?

Pavol sa o Jehovovi zmieňuje aj ako o ‚Bohu každej útechy‘. Pavol tu použil slovo, ktoré môže zahŕňať „myšlienku utešovania niekoho, kto má ťažkosti alebo prežíva žiaľ, a myšlienku poskytovania aktívnej pomoci alebo povzbudenia“. Dielo The Interpreter’s Bible vysvetľuje: „Trpiaceho utešujeme, keď mu vlievame silu znášať bolesť.“

Možno uvažujete: ‚Ako nás Boh utešuje a dáva nám silu znášať bolesť?‘ Boh to robí hlavne prostredníctvom svojho Slova, Biblie, a prostredníctvom daru v podobe modlitby. Pavol hovorí, že Boh nám láskavo dal svoje Slovo, aby sme „útechou z Písiem mali nádej“. Okrem toho vďaka vrúcnym modlitbám môžeme zažívať „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie“. — Rimanom 15:4; Filipanom 4:7.

Existuje nejaká situácia, v ktorej by nás Jehova nedokázal utešiť? Pavol hovorí, že Boh „nás teší vo všetkom našom súžení“. (2. Korinťanom 1:4) Teda bez ohľadu na to, aký tlak, úzkosť či utrpenie azda zažívame, Boh nám môže dať potrebnú silu, aby sme to zniesli. Nie je to povzbudzujúce?

Z útechy, ktorú dáva Boh, nemá úžitok iba ten, komu je priamo poskytovaná. Pavol ďalej hovorí, že Boh nás utešuje, „aby sme mohli potešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení útechou, ktorou nás samých potešuje Boh“. Keď sami v súžení dostávame útechu, pomáha nám to, aby sme boli k druhým empatickejší, a podnecuje nás to, aby sme podali pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

Jehova ako „Boh každej útechy“ nemusí naše problémy či bolesť vždy odstrániť. No jednou vecou si môžeme byť istí: Ak budeme hľadať útechu u neho, môže nás posilniť, aby sme sa dokázali vyrovnať s akýmkoľvek žiaľom či ťažkosťami, ktoré nám môže život priniesť. Taký súcitný Boh je rozhodne hoden nášho uctievania a chvály!

[Poznámka pod čiarou]

^ 2. ods. Boh je označený ako „Otec [alebo zdroj] nežného milosrdenstva“, pretože je pôvodcom súcitu a táto vlastnosť je súčasťou jeho osobnosti.