Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Môže nás niečo „oddeliť od Božej lásky“?

Môže nás niečo „oddeliť od Božej lásky“?

 Priblížte sa k Bohu

Môže nás niečo „oddeliť od Božej lásky“?

Rimanom 8:38, 39

KTO z nás nepotrebuje cítiť, že je milovaný? Áno, keď cítime, že nás členovia našej rodiny a priatelia milujú, sme šťastní a dobre sa nám darí. Žiaľ, ľudské vzťahy môžu byť veľmi krehké a neisté. Ľudia, ktorých milujeme, nás môžu zraniť, opustiť či dokonca odvrhnúť. No je tu niekto, koho láska nikdy nezlyháva. Láska, ktorú má Jehova k svojim ctiteľom, je pôsobivo opísaná v Rimanom 8:38, 39.

Apoštol Pavol píše: „Som presvedčený, že... nás [nič nebude] môcť oddeliť od Božej lásky.“ Pavol nehovorí iba o sebe, ale aj o „nás“ — čiže o všetkých, ktorí verne slúžia Bohu. Túto myšlienku zdôrazňuje tým, že vymenúva viacero vecí, ktoré nemôžu Jehovovi zabrániť, aby svojim oddaným služobníkom prejavoval lásku.

„Ani smrť, ani život.“ Jehova neprestáva milovať svojich služobníkov, keď zomrú. Na dôkaz svojej lásky si ich uchováva v pamäti a opäť ich privedie k životu v spravodlivom novom svete, ktorý čoskoro príde. (Ján 5:28, 29; Zjavenie 21:3, 4) Kým ten čas nastane, Božia láska k jeho ctiteľom zostáva nemenná, bez ohľadu na to, čo im môže život v tomto systéme vecí ešte priniesť.

„Ani anjeli, ani vlády.“ Ľudia sa možno dajú ľahko ovplyvniť mocnými jednotlivcami alebo autoritami. Ale Jehova sa nedá takto ovplyvniť. Ani mocné duchovné bytosti, akou je napríklad anjel, ktorý sa stal Satanom, nemôžu Boha presvedčiť, aby prestal milovať svojich ctiteľov. (Zjavenie 12:10) Ani vlády, ktoré možno pravým kresťanom odporujú, nedokážu zmeniť Boží pohľad na jeho služobníkov. — 1. Korinťanom 4:13.

„Ani terajšie veci, ani budúce veci.“ Božia láska s plynúcim časom neslabne. Nič, čo by mohlo Božích služobníkov postihnúť, či už teraz, alebo v budúcnosti, nemôže spôsobiť, aby ich Boh prestal milovať.

„Ani moci.“ Pavol sa už zmienil o ‚anjeloch‘, ktorí majú moc v nebi, a o ‚vládach‘, ktoré majú moc na zemi, ale teraz hovorí o ‚mociach‘. Grécke slovo, ktoré použil, môže mať viacero významov. Bez ohľadu na to, čo mal Pavol presne na mysli, jedna vec je istá: Žiadna moc v nebi ani na zemi nemôže zabrániť Jehovovi prejavovať lásku svojmu ľudu.

„Ani výška, ani hĺbka.“ Jehova miluje svojich služobníkov bez ohľadu na to, v akej situácii sa práve nachádzajú — či sú, obrazne povedané, hore, alebo dole.

„Ani žiadne iné stvorenie.“ Týmito všezahŕňajúcimi slovami Pavol ukazuje, že verných ctiteľov Jehovu nemôže oddeliť od jeho lásky absolútne nič.

Na rozdiel od lásky človeka, ktorá sa môže zmeniť alebo zoslabnúť, Božia láska k tým, ktorí sa naňho vo viere spoliehajú, je nemenná, večná. Toto vedomie nás nepochybne podnecuje, aby sme sa priblížili k Jehovovi a zo všetkých síl sa snažili dokázať mu svoju lásku.