Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Nie je ďaleko od nikoho z nás“

„Nie je ďaleko od nikoho z nás“

 Priblížte sa k Bohu

„Nie je ďaleko od nikoho z nás“

Skutky 17:24–27

V POROVNANÍ s obrovským vesmírom sú ľudia veľmi nepatrní. Možno ste niekedy uvažovali: ‚Je naozaj možné, aby takí nepatrní tvorovia, ako sú ľudia, mali blízky vzťah k Všemohúcemu Bohu?‘ Niečo také by bolo možné iba vtedy, ak by Boh, ktorého meno je Jehova, chcel, aby sme k nemu mali blízko. A chce to? Povzbudzujúcu odpoveď možno nájsť vo výstižných slovách apoštola Pavla adresovaných vzdelaným ľuďom v Aténach, ktoré sú zapísané v Skutkoch 17:24–27. Všimnite si štyri veci, o ktorých sa Pavol zmienil v súvislosti s Jehovom.

Po prvé, Pavol povedal, že Boh „stvoril svet a všetko v ňom“. (24. verš) Krása a rozmanitosť, ktorá robí život takým príjemným, svedčí o záujme a láske nášho Tvorcu. (Rimanom 1:20) Bolo by absurdné myslieť si, že takýto Boh by chcel byť vzdialený od tých, ktorých miluje.

Po druhé, Jehova „dáva všetkým život a dych a všetko“. (25. verš) Jehova je Udržiavateľom života. (Žalm 36:9) Vzduch, voda a jedlo, ktoré sú také nevyhnutné pre život — to všetko sú dary od nášho Stvoriteľa. (Jakub 1:17) Je rozumné veriť, že náš štedrý Boh by sa nám nechcel dať spoznať, a tak nám odoprel možnosť priblížiť sa k nemu?

Po tretie, Boh „vytvoril z jedného človeka každý ľudský národ“. (26. verš) Jehova je nestranný a neprejavuje žiadnu predpojatosť ani predsudky. (Skutky 10:34) A mohlo by to vôbec byť inak? Veď on stvoril toho „jedného človeka“, Adama, z ktorého pochádzajú všetky národy a rasy. Božou „vôľou je to, aby boli ľudia každého druhu zachránení“. (1. Timotejovi 2:4) Preto možnosť priblížiť sa k nemu je nám predkladaná bez ohľadu na farbu našej pleti či náš národnostný alebo etnický pôvod.

A na záver Pavol vyjadril tú najutešujúcejšiu pravdu: Jehova „nie je ďaleko od nikoho z nás“. (27. verš) Napriek tomu, že Jehova je vysoko vyvýšený, je vždy prístupný voči tým, ktorí sa úprimne snažia o blízky vzťah k nemu. Božie Slovo nás uisťuje, že Boh nie je ďaleko, ale „blízko tých, ktorí ho vzývajú“. — Žalm 145:18.

Z Pavlových slov je zjavné, že Boh chce, aby sme k nemu mali blízko. No takúto blízkosť umožňuje pocítiť len tým, ktorí sú ochotní ‚hľadať‘ ho a akoby ‚hmatať‘ po ňom, ako vysvetlil Pavol. (27. verš) Ako uvádza jedno dielo pre prekladateľov Biblie, „predpokladá sa, že obe slovesá vyjadrujú buď dosiahnuteľnú možnosť... alebo dosiahnuteľnú túžbu“. Uveďme si názorný príklad: V tmavej, no známej miestnosti možno hmatáte po vypínači alebo po dverách, ale viete, že sa vám ich nakoniec podarí nájsť. Podobne ak úprimne hľadáme Boha a takpovediac po ňom hmatáme, môžeme si byť istí, že naše úsilie bude odmenené. Nakoniec sa nám podarí „naozaj ho nájsť,“ uisťuje nás Pavol. — 27. verš.

Túžite po blízkom vzťahu k Bohu? Ak budete s vierou ‚hľadať‘ Boha a ‚hmatať‘ po ňom, nebudete sklamaní. Jehovu nie je ťažké nájsť, lebo „nie je ďaleko od nikoho z nás“.